tisdag 31 januari 2012

Hotell i Wendover

Det börjar att bli hög tid att försöka att boka hotell för den som tänker försöka att bege sig till Bonneville i år, jag tror att det är omöjligt att boka från Hotels.com, alla Hotell i stan chockhöjer sina priser under SpeedWeek utom The Best American Value, men där är det omöjligt att få ett rum första dagarna. Mitt enda tips förutom att sova gratis i tält är att ta ett dyrt rum på Red Gartner över helgen och sedan leta bland småhotellen, själv har jag en stående bokning på det billigaste, men jag är ju så trevlig som ni alla vet att föreståndarinnan ville att jag skulle stanna och börja att arbeta där....

It starts to become high time to try to book a hotel for those who will try to go to Bonneville this year, I think that it is impossible to book from Hotels.com, all the hotels in town shock raises their prices during Speed ​​Week in addition to The Best American Value, but where it is impossible to get a place on the first day. My only advice except to sleep for free in a tent is to take an expensive room at the Red Gartner over the weekend and then search among small hotels, self, I have a standing reservation at the cheapest, but I'm as nice as you all know that the superintendent wanted to I would stay there and begin to work for her ....

måndag 30 januari 2012

Modern Man use TrackTimer

Alla som påstår att jag är en bakåtsträvande äldre gubbe har fel! Nu pensionerar jag min svarta anteckningsbok som jag skrivit upp olika motorinställningar i sedan Hedenhös tid och blir en modern man som sitter och knäpper lite avmätt på NipponPippon som jag har en liten ställning till ovanpå tanken  medans jag väntar på min tur att starta.

Tack Torkel för programmet, det här ska alla som tävlar seriöst med motorcykel ha, hur många gånger har jag inte undrat vad vi hade för inställningar förra året när vi var på den och den banan.

Anyone who claims that I am a reactionary old man has been wrong! Now I retire my black notebook that I've written up the different engine settings then Hedenhös time and becomes a modern man who sits and snaps a little stiffly on the computer that I have a small position on top of the tank while I wait for my turn to start.


Thanks Torkel for the program, this will all seriously who competision with motorcycle have, how many times I have wondered what we had for the settings last year when we come to a track.

söndag 29 januari 2012

Ej homologiserad ljuddämpare

Det var ett elände att ta upp hålet i kåpan, den här borde kunna låta minst 120 decibel.

It was a misery to take up the hole in the plate, it should be able to allow at least 120 decibels.

Oljeuppsamlare

Nytt för i år är en kulventil för att släppa ut gammal olja, Jim tycker inte om att skruva bort en plugg under motorcykeln och få händerna nedsölade med R-olja.

New this year is a ball valve to release the old oil, Jim does not like to unscrew a plug under the bike and get his hands full with the R-oil.

lördag 28 januari 2012

Kolvhastighet?

Varvtalet räknade Örjan och Torkel ut, men dom har inte skickat sina hemadresser till mig, om dom inte gör det snart så luskar jag ut dom själv och skickar långfilmen med dragspelsmusik också!

Nu tar vi nästa uppgift, en keps i förstapris som vanligt. Vad blir kolvhastigeten i snitt om den varvar 5580 varv och har en slaglängd på 99 mm? Stackarn får dessutom ligga och gno med det varvet i 3 kilometer.

RPM's counted Orjan and Torkel, but they have not sent their home addresses to me, if they do not do it soon so I sniff them out myrself and send the long movie too!
Now we take the next task, a hat of the first prize as usual. What is the piston velocity ethylene on average on the laps 5580 lap and has a stroke of 99 mm? Poor thing must also lie and rub with the RPM for 2 miles.

Sista bilden på fulcykeln

Nu får det vara nog med fulcyklar, den här tillverkade jag av ett avgasrör till en lastbil tror jag, den blev inte som jag trodde, vridstyvheten var usel, om jag körde på riktigt dålig is så hände det att jag fick styra med båda fötterna i marken på rakorna för den ormade sig så förbannat, jag minns speciellt en snöcrossisracingtävling i Schweiz (Flims)där det var så dålig is attt jag fick lyfta den i framändan med föttererna för den vinglade så förbannat dessutom hade jag byggt in tanken i ramen och den var aldrig riktigt tät, en skitram!!

Now enough is enough with the ugly bikes, this made ​​me of an exhaust pipe of a truck, I think, it was not what I expected, torsional rigidity was lousy, if I hit really bad ice so it happened that I had to steer with your feet in the ground on the prawns for the snaked itself so damned, I remember especially a snow ice racing competition in Shweiz (Flims) where it was so bad ice attt I had to lift on the front end with the feet of that wobbled so damned addition, I had built in methanol in the frame and it was never really close, a bad frame!

fredag 27 januari 2012

Äntligen kork till lamellerna!

Efter 27 vita dagar så måste jag avsluta lite tidigare än beräknat, jag måste få kork till botten på lamellkorgen, det fattades 2 stycken bitar.

After 27 white days, I have to finish a little earlier than expected, I most have cork to the bottom of the clutch basket, it was missing two pieces.

Avgastemperaturmätare i reserv

I dag så fick jag en påminnelse från förbannade Posten om att jag inte hade hämtat ut mitt paket med en avgastempmätare, dom har inte skickat ut någon avi tidigare. Tidigare i dag tog jag kontakt med min leverantör av kepsar och han hade skickat dom för flera veckor sedan med Posten och fått tillbaka dom, jag har inte fått någon avi, nu skulle han skicka kepsarna till min arbetsplats, fungerar det inte så får vi köra med budfirma, vi har hämtning av budfirma 3 gånger om dan på jobbet för A-post kan ta upp till 2 veckor inom Stockholm, man blir vansinnig!
Today I received a reminder from the Post Office that I had not picked up my package with an exhaust temp gauge, they have not sent out any avi before. Earlier today I contacted my supplier of caps and he had sent them several weeks ago by mail and received them back, I have not received any avi, now he would send the caps to my workplace, this does not work then we run by courier service, we do three times a day on the job for first class mail can take up to 2 weeks in Stockholm, you get mad!

torsdag 26 januari 2012

Isracing på Vågen 1995

Vi hade ett klubbmästerskap på Vågen utanför Stadshuset en solig vårdag med massor av publik, Roland kämpade och slet med startgrind och bilbatterier.
I ledningen är Per Olnils, jag tvåa och min bror Sven-Erik sist, alla tre boende i Edstuga på den tiden. Jag ser att vi har bakhjulsfjäring nu och Per har en Cagiva crossgaffel fram, jag åker på Mats cykel, min hade säkert gått sönder.

We had a club championship on a little sea outside the City Hall on a sunny spring day with lots of audience, Roland fought and struggled with the starting gate and car batteries.
The the lead is Per Olnils, I was second and my brother Sven-Erik Finally, all three living in Edstuga at that time. I see that we have the rear wheel suspension now and Per have a Cagiva motocross fork, I go on Mats bike, my bike was broken.

Isracing från 1994 Rolandshof

Ludde från Hedemora efterlyste bilder på långskorpan. Tyvärr finns det hemskt lite material från den tiden, kanske är det tur, för vackra var inte cyklarna. Här är en bild på sista året då de flesta åkte stelhäck, snöspruten bakom mig beror på att Sjöbom och Mats Svensson har kört i hop, efter den här smällen blev Mats aldrig riktigt bra i axlarna. Sjöbom i sitt vita ställ skymtar man, Mats däremot flög över vallen och landade på tjälen med huvudet först. Om man tittar på den bakre av cyklarna så är det Mats, det ser man på förlängningsplåten mitt på bakskärmen, så vi förlängde nog 15 cm redan då.

A person from Hedemora called images in the long-crust. Unfortunately, there are horrible little material from that time, maybe it's luck, beauty was not the bikes. Here is a picture of last year when everyone went stiff, snow spray behind me is because Sjöbom and Mats Svensson has crashed, after this blow was Mats never really good in the shoulders. Sjöbom in his white set glimpsed it, Mats however, flew over the embankment and landed on the frozen ground head first. If you look at the rear of the bikes, it's Mats, it looks into the extension plate in the middle of the rear fender, so we probably extended 15 cm even then.

onsdag 25 januari 2012

Tankmontering

Det fick bli 2 st plåtband sådana som man använder till pallar, under tanken, sedan blev det ett gummiband som har hört till någon matgrossist, man spände ihop burarna med det när dom levererar mat till affärerna.
Sedan gäller det att övertyga besiktningsgubbarna att det håller också.

It got to be 2 pc plate bands such as the use of pallets, under the tank, then it became a rubber band that has been part of any food wholesale, the buckled up cages with it when they deliver food to the shops.
Then the task is to convince inpection guys that it keeps well.

Varvtal? RPM?

Jag håller på att klura ut vad jag ska ha för storlek på bakdrevet på ny-cykeln.
Vad hade jag i varvtal på motorn förra året?
Motordrevet 24 kugg, Kopplingskorgen 44 kugg
Växellådsdrevet 23 kugg, bakdrevet 42 kugg
Omkretsen på bakhjulet är 2 meter tror jag?
Sluthastigheten blev 200 km

Den som först räknar ut det får en fin keps (så fort jag har fått min leverans)
Inga sura kommentarer om att jag borde köpa mig en varvräknare tack.

I'm trying to figure out what to have for the size of the rear sprocket to the new cycle.
What I had in the RPM of the engine last year?
Engine Sprocket 24 tooth, 44 tooth clutch basket
Gearbox sprocket 23 tooth Rear sprocket 42 teeth
The circumference of the rear wheel is 2 meters, I think?
The final speed was 200 km

The first to figure out it has a nice hat (as soon as I received my delivery)
No comments thanks, that I should buy myself a RPM counter.

måndag 23 januari 2012

Transkåpa

I kväll var det dags att bygga fästen, bra blev det inte, men den är lätt att ta bort, det är huvudsaken. Det som sticker ut är inte vevaxeln utan en bit av en gardinstång.

Tonight it was time to build mounts to the transmission casing, it was not good but it is easy to remove, it's the main thing. What stands out is the crankshaft without a bit of a curtain rod.

I dag fick vi det skriftligt

Lite roligt är det att vår starter Bill som brukar komma med sin minicykel och undra hur vi har det, när vi sitter i kön, långt innan vi når fram till startlinjen, också har skrivit på.

A little fun is it to our starter Bill which usually come with a mini-bike and wonder how we are doing, when we sit in the queue, long before we reach the starting line, also has written on.

Konstig dröm

I natt drömde jag att jag skulle riva en Triumphmotor, den hade 4 stötstänger en i varje hörn av toppen. Varje stötstång hade en egen drivning från vevaxeln. Nu hade skiten gått sönder och när jag lyfte av kåpan över toppen så rasade det delar över hela golvet, fjädrar och småpryttlar, samtidigt kom Bill Nilsson in i garaget och skrattade, han berättade att den där motorn var omöjlig att laga.
Jag ska ska sluta att läsa om Bison innan jag går och lägger mig.

Last night I dreamed that I would repair a Triumph motor, it had four pushrods one in each corner of the top. Each push rod had a separate drive from the crankshaft. Now the shit has broken down and when I lifted the cover over the top so raged the parts all over the floor, springs and small things, while Bill Nilsson came into the garage and laughed, he told me that the engine was impossible to repair.
I'm going to stop reading about Bison before I go to bed.

söndag 22 januari 2012

BSA broms

Det blir BSA kopplingsvajer som bromsvajer över till vänster pedal, jag har ju aldrig tyckt om BSA, men den var tjock.

It should be used a BSA clutch cable to the brake cable on the left pedal, I've never liked the BSA, but it was thick.

Kjells ventlitionshål

Han vill att stackars ESO:n ska få lite avluftning
Kjell want the poor ESO n have a bit more cooling air

lördag 21 januari 2012

Aluminiumdrevämne 520-530

Nu har jag börjat att leta ett drevämne i aluminium 33-35 kuggar, det verkar lite knivigt att hitta för skapligt pris nuförtiden. Är det någon som har någon ide? Roffes och Nikasilproffsen tänkte jag börja med, Bas motor har slutat att sälja dom för dom blev för dyra i inköp.

Now I have begun to look a alumisprocket 33-35 tooth, it seems a bit tricky to find for decent price nowadays. Does anyone have any idea? Roffes and Nikasilproffsen I thought initially, Base engine has stopped selling them for they were too expensive.

Feberskruvning

I dag gick det det riktigt trögt, jag började svettas av att rulla ut svetsen, det blev att sitta på en stol och skruva. Nya styrfästena sitter där i alla fall.

Today it went really slowly, I began to sweat to roll out the weld, it was to sit on a chair and screw. New steering brackets are in place now.

onsdag 18 januari 2012

Ny cylinder

I dag så fick jag den nya cylindern, det tokiga är att jag vet inte riktigt måttet på hålet i motorblocket där den ska ner, Kjell tror han tog upp det lite på den som är i USA.

Today I got the new cylinder, the crazy is that I do not really know the measure of the hole in the engine block where it will be down, Kjell think he took it up a little on that in the United States.
Rob, if you meet Jim ask him to measure it?

tisdag 17 januari 2012

Hojfolket

http://www.hojfolket.se/

50cc, det gillar jag. Synd att man inte är förkrymt och mager som en sticka, då hade jag kört 50cc även jag.

50cc, I like that. Too bad I'm not dwarf and skinny as a stick, then I would run the 50cc.

måndag 16 januari 2012

Växellådssträckare

Det blir väl bra? Gängstången ska bytas ut mot något starkare. Fungerar det inte får vi stoppa in något skrot bredvid låsbulten.
Det värsta jag har varit med om när det gäller låsning av axlar var en isracingtävling i Hedemora för många år sedan, där drog vi sönder gängorna på bakaxeln omgående, sedan fixerade vi den med en m8 framför axeln och kompletterade med stålstråd och silvertejp, cykeln blev väldigt vinglig så jag fick leta slät is att åka på, Antii Akko kunde inte låta bli att nyfiket begrunda vad vi höll på med mellan heaten.

It will be good? Threaded rod should be replaced with something stronger. It does not work, we put some scrap next to the locking bolt.
The worst thing I have been involved in the locking of the shaft was an ice racing competition in Hedemora many years ago, where we drew down the threads on the rear axle immediately, then fixed us it with a m8 in front of the axle and supplemented with steel wire and duct tape, the cycle was very wobbly so I had to look smooth ice to go on, Antii Akko could not help but curiously ponder what we were doing between the heats.

söndag 15 januari 2012

Pop-nuts är slut

Jag köpte 100 Pop-nuts m4, nu är dom slut, måste köpa mer, Jim kommer att bli galen, det blev 30 skruvar som ska bort på var sida innan det går att komma åt motorn.

I bought 100 Pop-nuts m4, now they run out, have to buy more, Jim is going to be crazy, it got 30 screws to be removed on each side before you can access the engine.

Cykelpedal

En av tramporna glappade lite så jag tänkte fixa det i kväll, cykeln hängdes på cykelstället bakom bilen. när jag lastade av cykeln vid FMCK så saknades trampdjäveln, att leta en cykeltrampa efter E18 är inte kul. När jag kom hem så låg den 7 meter från parkeringsplatsen, så den satt nog väldigt löst.

One of the pedals slipping a bit so I thought to fix it tonight, the bike was hanged on a bike rather than behind the car. When I loaded the bike at FMCK as missing pedal bastard, to locate a bicycle pedaling after E18 is not fun. When I got home so it was seven feet from the parking lot, so it was probably very loose.

lördag 14 januari 2012

Nytt depåstöd

Nu har jag äntligen svetsat i hop stöd så det går att ställa ifrån sig cykeln utan att vara orolig för att den välter, det var på tiden.

Det skulle bli fest på FMCK i kväll så det var bara att dra sig undan och åka hem, jag har min vita månad nu, Fan!

Now I have finally welded to hop a brace so it is possible to set down his bike without worrying that it tips over, it was about time.
It would be a party to FMCK tonight so I had to back away and go home, I have my white months now, Damn!

torsdag 12 januari 2012

Ventilationshål i motorplåtar

Vi fick gå på känsla hur stora hål jag kunde ta upp, botten på en kaffekopp och ett litet dunklock kändes bra.

We had to go on feeling how big a hole I could pick up, the bottom of a coffee cup and a small container lids felt good.

Växellådssträckare

Det blir lite klenare sträckningsanordning på den här cykeln, men bra mycket finare.

It gets a little thinner gearbox attachment to this cycle, but a lot nicer.

onsdag 11 januari 2012

MCHK föredrag

Gubbarna kastade inte tomater i alla fall, jag tror jag håller mig till att köra och slutar prata. Men det var trevligt folk där.

The lads did not throw tomatoes, I think I am going to runthe bike and stop talking. But it was nice people there.

tisdag 10 januari 2012

Proservice

I dag tog Kjell och jag en tur halvägs upp till Roslagen, vi lämnade 2 kolvar till Erik på Proservice för teflonbehandling, det är så rent och fint där så man undrar om det är där han jobbar, eller kanske det bara är en fasad och han har en vanlig skitig verkstad full med skrot på golven under själva utställningsdelen? Han gillar inte utformningen av original ESO-kolvar, konstigt dom som är bäst i världen!

Today took Kjell and I a ride halfway up to Roslagen, we left the two pistons to Erik on ProService for Teflon treatment, it is so clean and nice where you wonder if that is where he works, or maybe it is just a front, and he has a normal dirty workshop full of scrap on the floor during the exhibition portion? He does not like the design of the original ESO-pistons, surprising those who are best in the world!

Nya styrfästen

Från början stoppade jag dit klämmor från isracingtiden, men dom byggde så mycket framåt att det blev trångt åt händerna under kåpan. Dom här byggde Jawa Stockholm åt mig.

From the beginning I put there clips from ice racing time, but they built so much progress that it was crowded at his hands under cover. These built Jawa Stockholm for me.

måndag 9 januari 2012

Mickey Thompson

Hittade en fin bild i kväll på nätet när jag i förtvivlan försöker samla ihop intressanta bilder till på onsdag då jag ska försöka att hålla ett föredrag på MCHK, mina ointressanta bilder från Bonneville föreställer mest smutsiga mekaniker och trasiga kolvar. Aldrig mer nå´t föredrag!

Found a nice picture on the internet tonight when I am in despair trying to collect interesting pictures for on Wednesday when I'll try give a talk on MCHK, my uninteresting pictures from Bonneville represents the most dirty mechanic and broken pistons. No more lectures for me!