onsdag 27 februari 2013

Johann Mühlegg och jag

Det är bäst att erkänna innan Janne Josefsson knackar på.
Jag körde med 15% Acethon under 3 isracingtävlingar, Motorn gick faktiskt bättre, problemet var att man fick ställa sig och varmköra så lukten inte kändes av övriga tävlande, avgaserna luktade bränd målarfärg, lukten har jag märkt i depåér även efter mitt fuskande. Mitt enda försvar är att mina motorer aldrig gick något vidare, förlåt.
Johann Mühlegg and I
It is best to admit before Janne Josefsson tap.
I drove a 15% Acethon for 3 ice racing competitions, engine was actually better, the problem was that you had to stand and warm up so the smell was not felt by the other contestants, the exhaust smelled burnt paint, the smell I've noticed in custody even after my cheating. My only defense is that my engine never went well, sorry.

tisdag 26 februari 2013

Navstyrning igen

Det verkar som om navstyrning med vajer ska bli tillåtet i Bonneville, 30 loppor är lite väl så jag får börja att fundera ut en Bollnäslösning.
It seems that the hub steering with cable will be allowed in Bonneville, $ 4,000 is a bit too much so I may begin to think of a Bollnas Solution.

söndag 24 februari 2013

Bilden är tillbaka igenLängst ned på SCTA:s hemsida har Jim och motorcykeln dykt upp som bild nr 3, i förra veckan så byttes bilderna ut och vi var inte med alls. Säkert så har så många läsare klagat så de var tvungna att sätta tillbaka oss igen, kul va?
At the end of the SCTA's website has Jim and motorcycle existed as picture # 3, last week it was changed pictures out and we were not at all. Surely many readers complained that they had to bring us back again, fun?

lördag 23 februari 2013

Livsavgörande förändringar

Våran snut  på FMCK har hittat en brud och köpt kåk och hans plats är ledig, jag är intresserad att flytta en plats åt vänster efter 13 år bara för att få plats med en streamliner. Undrar om jag kan få tillbaka min ursprungliga plats när jag har byggt klart?
Our cop on FMCK have found a girl and bought a full house and his place is vacant, I am interested to move one place to the left after 13 years just to fit a streamliner. Wonder if I can get back my original place when I've finished building?

Endast en cykel i år också

Efter ivrigt övertalande så har mina två presumtiva chafförer sagt ifrån, både Sjöden och min Mekaniker Rob vill inte köra gammelramen med en 350cc motor. Nåväl då får vi klassa om efter några dagar och skifta motor mitt i veckan, det kan bli roligt det också.
Det är lite synd för i A-PF 350cc finns det inte något registrerat rekord så det är bara att köra 2 repor utan kolvras, i APS-PF 350cc så måste vi köra 103 mph men det ska nog gå bra tror jag.
After eagerly persuasive so have my two prospective drivers told from both Sjöden and my mechanic Rob does not want to run the old frame with a 350cc engine. Well then we reclassify after a few days and change the engine mid-week, it can be fun too.
It is a pity for the A-PF 350cc there is no registered record so just run two runs without pistonbrakes, APS-PF 350cc, we have run 103 mph, but it will probably be fine I think.

Jämmer och elände

Vevskivorna till 600cc motorn ser numera ut som en Emmentalerost, när vi skulle byta vevstakslager så hände en olycka vid ihoppressandet, eftersom skivorna är hemmagjorda så är dom ohärdade, vevtappen rev med sig metall trots att vi smort med fett. Istället för att tillverka nya skivor kom vi på att vi kunde be Gunnar`¨Knota¨ Jansson att fixa hål på motsatt sida, sedan får Kjell fylla igen gammelhålen, det här blir nog bra till slut!
Doom and gloom
Crank discs to 600cc engine looks now like an Emmental cheese, when we would replace connecting rod bearings so had an accident at the assembled press force, since the discs are homemade as are the unhardened, crankpin reefs with the metal even though we smeared with grease. Instead of making new crankshaft discs we came that we could ask Gunnar ¨ Knota¨ Jansson to fix holes on the opposite side, then get Kjell fill the old holes, this will probably be good in the end!

John Ellwood

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tRhlsb18Nl4

John skickade en länk på Orsa-tokigheterna. Huvudsaken är att dom har roligt, och det verkar dom ha.
John sent a link at Orsa-event. The main thing is that they have fun, and it seems they have.
 

fredag 22 februari 2013

Okrossbara fortåkningsglasögon

Äntligen kom mina nya glasögon, det ska bli roligt att se hur mätarna står, även motocrosskarriären får nog en ny vår, ibland så har jag haft väldigt svårt att se spåren, när jag anstränger ögonen för mycket för att se spåren så börjar jag att se dubbelt, det är inte roligt heller.
Finally got my new glasses, it'll be fun to see how the meters are even motocross career'll have a new spring, sometimes I have had very difficult to see the bump when I strain my eyes too much to see the tracks I'm starting to see twice, it's not fun either.

onsdag 20 februari 2013

www.hojfolket.se

Jag hittade en dataanimering tror jag att det är på deras streamliner, det ser väldigt bra ut, synd att inte jag är lika seriös.
I found a computer animation, I think it is, on their streamliner, it looks very good, too bad I'm not as serious as them.

Ernst Jakob Henne BMW

Jag tror han åkte 173 mph med den här 1937, de flesta blev inte så gamla som tävlade landspeedracing på den tiden, men Ernst blev 101 år.


I think he went 173 mph with this in 1937, most of them were not so old that competed land speed racing at the time, but Ernst turnd 101 years old.

måndag 18 februari 2013

Lucas magnet

Det ser ut att vara något centufugalskrot inuti dom, får fråga Kjell i morgon.
There seems to be something centufugal scrap inside them, may ask Kjell tomorrow.

ESO till salu i England

Fleetwood tipsade om den här på E-bay, 6 dagar till auktionen slutar, lägg märke till Lucas-skiten i förgrunden, den har aldrig suttit på den här motorn tror jag eftersom det sitter ett kedjedrev på den.
Fleetwood told me about this on E-bay, 6 days until the auction ends, note the Lucas crap in the foreground, it has never been on this engine, I think because it is a chain sprocket on it.

lördag 16 februari 2013

Grattis Seppo och Olsén

Ni har kämpat lika länge som mig om inte längre, 10 och11 platsen i SM är inte dåligt. Jag minns på slutet av 80-talet när vi tränade i Älvdalen och Seppo kom med en mobiltelfon till träningslägret, vi frågade givetvis hur det kom sig, lite generat förklarade han att hans fru skulle föda vilken dag som helst så han hade fått låna mobiltelefonen av sin arbetsgivare.
Congratulations Seppo and Olsen
You have fought as long as I have if not longer, 10 and 11 spot in the Swedish championship is not bad. I remember in the late 80's when we trained in Älvdalen and Seppo came with a mobile phone to training camp, we asked, of course, how it came about, a little embarrassed, he explained that his wife would give birth to a baby any day so he had borrowed mobile phone by his employer.

söndag 10 februari 2013

Buddfabs ram

Det här tycker jag borde vara den optimala ramen, givetvis på Bollnäsvis, en meter längre.
I think this should be the optimal framework, of course, on Bollnäsvis, a meter longer than this.

lördag 9 februari 2013

Farbror Bosse

Kan nån förklara det här? Jag fattar ingenting!
Can someone explain this? I do not get it!

fredag 8 februari 2013

Synproblem

Som på de flesta 53-åringar börjar synen att svikta en del så nu har jag gjort slag i saken och specialbeställt okrossbara glasögon endast till Bonnevilleåkandet. Det ska bli roligt att kunna avläsa mätarna utan att gissa, glisa med ett öga och att anstränga ögonen så jag ser dubbelt. Det här var seriösa människor som tvingade mig i tänkt körposition för att se i vilken vinkel och vilket avstånd jag måste se mätarna, tur att inte övriga kunder såg oss. Såklart det blev dyrt, ungefär som 2 kolvar.
As on most 53-year olds begin to fail the vision part, so now I've done something about it and specially commissioned unbreakable glasses only to Bonneville riding. It will be fun to be able to read the meters without guessing, watching with one eye and eye strain so I see double. These were serious people who forced me into thinking driving position to see the angle and the distance I have to see the meters, I was lucky not to other customers saw us. Of course it was expensive, like two pistons.

onsdag 6 februari 2013

Stopp i lådrivningen

Jag får erkänna att min klena verktygslåda saknar vissa tumnycklar, inte har det blivit bättre med åren av att en del verktyg stannar i USA. Men för övrigt vad jag sett hittills så ser det inte allt för rostigt ut.

Stop in transmission disassembly
I must admit that my skinny tool box missing some inches tool, has not gotten better over the years that some tools remain in the United States. But also what I've seen so far it does not look too rusted out.

fredag 1 februari 2013

50 år på hyllan

Nog har den här växellådan legat länge, det ska bli spännande att riva den till veckan. konstigt att ingen snott kopplingen av den. Jag behöver inte så mycket för att uppleva spänning längre.
50 years on the shelf
Surely, this gearbox has been on a shelf for long, it will be exciting to disassemble it to week. strange that no one has taken the clutch off. I do not need so much to experience the excitement anymore.

Som ett brev på posten

En vän fick ett brev på posten, frimärkena var från 5 öre och uppåt, de täckte nästan hela brevet.
A friend got a letter in the mail, stamps were from 5 cents and up, covered almost the entire letter.