onsdag 29 augusti 2012

Datorn är funnen

Det var tur så jag slipper att använda fjolårets bilder igen, fast å andra sidan så ser det ganska lika ut år från år därborta.
Nu gäller det att försöka att få den skickad hit också.
Computer is found
It was lucky that I do not have to use last year's pictures again, but on the other hand looks quite alike from year to year over there.
Now is the time to try to get it sent here too.

fredag 24 augusti 2012

Äntligen hemma

Nästan allt kom hem, det var bara min dator med alla bilder från i år som jag glömde i säkerhetskontrollen i Amsterdam, den är så liten att det här var andra gången jag glömt bort den i en säkerhetskontroll, en anmälan är gjord så den dyker nog upp så småningom, vevpartiet hade jag knutit fast i mitten av väskan men remmen tog tullarna i Seattle bort så veven har farit runt i väskan och krossat allt som kan gå sönder, tur att jag hade kåpglaset i handbagaget, anledningen att jag tog hem det är att jag måste leta någon som kan tillverka ett nytt, det första kåpglaset vi satte dit vibrerade sönder efter 3 dagar, det här är på väg att gå sönder, även aluminiumkåpan har vibrerat sönder på flera ställen men det tar Jim hand om.
Almost everything came home, it was just my computer with all the pictures from this year that I forgot the security checkpoint in Amsterdam, it is so small that this was the second time I forgot it in a security check, a notification is made so it shows enough up eventually, crank shaft, I had tied firmly in the middle of the bag, but the strap did duty in Seattle removed so the crank has gone around in my bag and crushed everything that can go wrong, lucky I had the windscreen in my hand luggage, the reason that I took home is that I have to look someone who can make a new one, the first windscreen we sat there vibrated apart after three days, this is about to break, even the aluminum casing is vibrated broken in several places but Jim takes care of it.


onsdag 22 augusti 2012

På flygplatsen

Jag försöker att ta hem vevaxeln,oljepumpen, förgasaren och verktyg i resväskan, det kan gå, tullarna ser förvisso väldigt misstänksamma ut ner de tittar på mig, men jag ser så trevlig ut jag bara kan...
När jag reste hit hade jag 2 hjul som bagage, jag vill resa som en vanlig människa någon gång.
I try to take home the crankshaft, oil pump, carburetor and tools travel bag, it can go, duties certainly looks very suspicious out down they look at me, but I see this as nice as I can ...
When I came here, I had two wheels at baggage, I want to travel like a normal person again.

Sista dagen i USA avsattes för storhandling

Men det dröjde inte länge innan vi tröttnade på vanliga affärer och åkte till en skrot och letade inredning till den blå Forden istället
But it was not long before we got tired of ordinary business and went to a junkyard and was looking interior to the blue Ford instead

Vi hittade den här för 300 kr.
Nu slipper vi snubbla runt bland lådor när vi letar något.

We found it here for $ 40.
Now we do not have to stumble around in the boxes when looking slightly.

När vi återgick till det vanliga handlandet så var vi in och letade vanliga kläder och träffade på Micelle en expedit i en av affärerna, det visade sig att hon var gift med Bert Jansson, född i Gävle som är delägare i www.hotrodexport.com, Han måste jag ta kontakt med, det har blivit en del lådor över till USA nu.
When we went back to the regular shopping so we were in and looked normal clothes and met the Micelle a salesgirl in one of the stores, it turned out that she was married to Bert Jansson, born in Gävle, which is a partner in www.hotrodexport.com, He must I contact, it has become a part of the boxes to the U.S. now.

2 dar tog det att tvätta allt

Nu är allt tvättat och inoljat, det ska nog klara sig över vintern, vi hittade ett medel som de använder på båtar som går i havet för att förhindra rost, Jim ser glad ut att få tvätta bort salt och R-olja
Now everything is washed and oiled, it will probably survive the winter, we found a medium that they use on boats going into the sea to prevent rust, Jim looks happy to wash away the salt and oil

Rostig bock

En av dessa 2 bockar var till Bonneville i fjol, gissa vilken?
Det rostar bra därborta,

One of these two was to Bonneville last year, guess who?
It rusts good over there,

Kylaren fick sig en omgång omgående

Det var inget problem i Seattle men när vi kom ut i öknen så ville den blå Forden gärna gå varm i uppförsbackarna, nu är kylaren rengjord och ytterligare en ny termostat är ditsatt.

There was no problem in Seattle, but when we came out in the desert so wanted the blue Ford go hot in the hills, now is the radiator cleaned and another new thermostat is mounted.

fredag 17 augusti 2012

Resumé av 2012 års SpeedWeek

Vi gick från 120 till 128 mile i rekord och hade 143 mph  (231 km) som bästa tid.
Det tråkiga var att jag satte dit avgastemeraturmätaren 2 centimeter längre ned på avgasröret än i fjol vilket avslutade 2 kolvars liv i onödan. Roligt var det fast vi skruvade minst 9 timmar per dag, en hel del nya vänner har vi fått och det är roligt, vi kommer tillbaka 2013.

Förgasaren lossnade sista dagen

Vilka amatörer vi är! har jag inte varit med om det förut.
När vi väl fått dit den igen och ställt oss i kö igen så började sidvinden och den höll i sig ända till dom stängde banorna kl 12, jag försökte att åka tio i tolv men sidvinden var så stark att jag slog av, varför riskerara en olycka när vi ändå har rekordet? jag mötte Jon och Nancy Wennerberg (www.landracing.com) när allt var över och hon kom med ett brutet nyckelben och 2 brutna revben, hon är en riktig fortåkartant som lyckades med att släppa kopplingen lite väl snabbt i starten och började att spinna med en highsider som följd, lite pinsamt för en så rutinerad som Nancy. Nu är vi på väg till Seattle för att rengöra allt, vi har mellanlandat i Boise för natten, på onsdag åker jag över till Sverige igen.

TheCarburetor came off
Who we are amateurs! I have not been through it before.
Once we got there it again and put us in the queue again began crosswind and persisted until they closed the lanes at 12, I tried to go ten to twelve but side wind was so strong that I beat off, why risk rara an accident when we still have the record? I met Jon and Nancy Wennerberg (www.landracing.com) when it was all over and she came with a broken collarbone and two broken ribs, she's a real fast riders who managed to drop the clutch a little too fast in the beginning and started to spin with a high-sider as a result, a bit embarrassing for one so experienced as Nancy. Now we are on our way to Seattle to clean everything, we have a stopover in Boise for the night, on Wednesday I go to Sweden again.


Bertil Sollenskog gick det inte så bra för det här året, han och jag hade tävling vem som kunde förstöra flest kolvar på en vecka, jag vann hårfint.
Bertil Sollenskog it was not so good for this year, he and I were racing to see who could destroy most of pistons in a week, I won subtly.

torsdag 16 augusti 2012

Seglivad kolv

Den till höger var väldigt seglivad, vi åkte tre gånger med den, jag blev lite övermodig till sist och försökte att åka 3 hela mile med men då kom hålet mitt uppepå, Jag började med att åka ner i några spår efter 1,5 mile och var tvungen att tippa av för hon började att svänga friskt, när jag kommit ur spåren så skickade jag på igen och hade 127 mph efter 2 mile och 129 efter 2 och en kvarts, sedan tyckte jag att eftersom avgastempmätaren bara hade 470 grader så trodde jag den skulle hålla en mile till så jag höll fullt en mile till men det gick inte, jag ska slå av när tempmätaren visar 500 grader har vi bestämt, men fan, när man tycker det går skapligt och man börjar att se nästa milemarkering och tempmätaren går över 500 så är det svårt att tippa av, jag slutade med 127 efter 3 mile, så i kväll bytte vi kolv för 5:e gången, Bertil Sollenskog har bara bytt 3 i sin SAAB, lite lite kan vi tycka,
The right was very tenacious, we went three times with it, I was a little overconfident at last and tried to go three whole mile with but then came the hole in the middle of the piston, I started to go down a few tracks after 1.5 mile and had to tip off she began to fichtailing, when I come out of the tracks, so I sent in again and had 127 mph for two miles and 129 for 2 and a quarter, then I thought that since the exhaust temp gauge only had 470 degrees so thought I would stay a mile to so I was fully a mile to but could not, I'll turn off when the temp gauge shows 500 degrees, we have decided, but hell, when you think it is tolerable and you start to see the next mile marker and temp gauge goes over 500, it's hard to tip off, I ended up with 127 for 3 miles, so tonight we changed the piston for the 5th time, Bertil Sollenskog has only changed three of its SAAB, some few, we think,

Lena Persson kom och hälsade på under förmiddagen och meddelade att hon har 2 rekord här nu och det är roligt att lite fler svenskar kommer över och försöker, det kan bli lite ensamt i depån som svensk.
I dag så blev det inga nya rekord för oss men cykeln står klar med lite högre komp och större munstycke, så morgon blir det att försöka att åka kvalificering och rerun efter varandra och vi får inte mycket tid mellan racen heller är vi rädd för, Jim och jag börjar att bli lite slitna nu, det har varit att kliva upp i ottan och jobba till till sena kvällen i 2 veckor nu, men vi klarar lätt en dag till, vi satt och pratade i kväll om hur mycket vätska vi hällt i oss i dag och jag tror jag har druckit mellan 4 och 5 liter och varit på toaletten en gång, så det är väldigt varmt med svart skinnställ här, men vem vill ha ett vitt? ja det var en från Gävle en gång som hade ett vitt tror jag.

Lena Persson came to visit this morning and announced that she has two records here now and it's fun to little more Swedes coming over and trying, it can get a little lonely in the pits as Swedish.
Today it became no new record for us, but the cycle is completed with a higher complication and larger nozzle, so tomorrow will be to try to ride the qualification and rerun after each other and we do not get much time between races nor are we afraid of, Jim and I'm starting to get a little worn now, it has been to get up early and work into the late evening for 2 weeks now, but we can handle one more day, we sat and talked tonight about how much fluid we poured into us in days and I think I have been drinking between 4 and 5 liters and the bathroom once, so it is very hot in black leather suit here, but who wants a white? yes it was from Gävle once had a white, I think.


Oljepölen under beror inte på läckage utan på en drumlig mekaniker som glömde att stänga oljekranen.
Oil puddle under is not due to leakage, but because someone had forgotten to turn off the oil tap.

onsdag 15 augusti 2012

I dag gick det bättre

Vi började dagen med med att sätta dit plåtar som ska styra luften mot cylindern, det tog halva dagen, sedan måste vi vara sociala ett tag med alla svenskar som kommer  och hälsar på i depån, under kvällen så hann vi med ett försök med den nedtrimmade motorn och tro det om ni vill men kolven höll!
Det blev bara 125 mph men jag fegade nog i fyran väl tidigt, det är ett stort hopp mellan 3:an och 4.an tempen stiger oroväckande när man pressar på trean för länge, vi ska ge den här drevningen en chans till i morgon förmiddag, fungerar det inte så går vi ned en kugg på motorn, vi har bara 2 dagar på oss nu om vi ska snygga till rekordet.Sidvind tycker motorcykeln inte om den är som en segelbåt, hon styr upp mot vinden så jag får sitta och burka åt det andra hållet, jag har aldrig känt av det fenomenet på vanlig motorcykell, nu är man besviken med 125mph, hade det varit i fjol hade jag jublat.
We started the day by having to nail plates to direct air to the cylinder, it took half the day, then we need to be social for a while with all the Swedes who come to visit the pits, in the evening so we had time for a trial with the newly renovated engine and believe it if you want but the piston is OK!


It was only 125 mph but I chickened enough in fourth gear too early, it's a big jump between the 3rd and 4.an the temperature rises alarmingly when one presses on the third-place for too long, we'll give you ran no chance for tomorrow morning, it does not work, let's go down one tooth on the engine, we have only 2 days on us if we are looking to record. The motorcycle steering a yacht, she is steering into the wind so I can sit and lean the other way, I have never known of the phenomenon of ordinary motorcykelll record, now you are disappointed with 125mph, it would have been last year, I had rejoiced .

Extreme midget wrestling

Vad synd vi inte är kvar den 25, så vi fick se det.
Only in America!

What a pity we are not left on 25, so we had to see it.
Only in America!

tisdag 14 augusti 2012

Jonsson brevid Poteet & Main

Vad tråkigt det skulle vara att ha 10 mekaniker som gjorde jobbet, lite roligt är det när dom stora kommer in i Inpound och får leta sig en ledig plats bland drägget, dom trängde sig in bredvid vårt fina ekipage, jag sade sade åt dom att passa lacken på våran blå Ford.

How boring it would be to have 10 mechanics who did the job, kind of funny is it when the big enter Inpound and may find its way for a vacancy among us, they forced their way into our next great coach, I said told them that match the paint on our blue Ford.

Äntligen ett Laverdarekord här!

Nu blir jag lite stolt, jag visste att Laverda kunde ta ett rekord här, Thomas Eatman boende i Tyskland kom med sin 100cc och klappade till med 2 rekord, både i gas och fuel, det är så man blir tårögd...
Now I'm a little proud, I knew that Laverda could take a record here, Thomas Eatman residents of Germany came with its 100cc and smacked with two records, both in gas and fuel, that's how you get teary-eyed ...

Lena Persson, Linköping

En ung roadracingbrud från Sverige kom och ville låna lite utrustning av mig i dag, hjälmen var för stor, (jag är inte tjockskallig, jag har ovanligt stor hjärna bara), men mitt äckliga ryggskydd som jag inte tvättat på 15 år det ville hon låna, stackare, hon hade fått ett erbjudande att köra en Triumph 250cc med turbo av en amerikan här. 
 A young roadracing woman from Sweden came and wanted to borrow some equipment from me today, the helmet was too big, (I'm not thick-headed, I have unusually large brains only), but my disgusting back protector that I have not washed for 15 years she wanted to borrow , poor thing, she had received an offer to run a Triumph 250cc turbo by an American here.

3 kolvar på 4 dagar

I dag var inte en bra dag, i går stoppade vi in en gammal sliten kolv från förra året, och den gick 1,5 mile den också sedan sjönk hela ovansidan in fast vi har tagit upp luftinsläpp i kåpan, nu har vi rivit och kontrollerat allt igen i dag och börjar att fega ur lite, vi sänker tändningen till 48 grader vi kan inte sätte ett större munstycke i förgasaren för den surar så in i h... ändå när den är kall, vi körde på det munstycket förra året med 63% nitro, nu har vi bara 50%, kompressionen har vi sänkt till 9. När järnhandlaren öppnar i morgon ska vi dit och köpa aluminiumplåt så vi kan leda luftströmmen direkt till stackars cylindern som inte har det lätt i dessa dagar, vi har en cykel som toppar 150 mile men inte i 2 mile, det är lite frustrerande...

Today was not a good day, yesterday we mounted into an old worn piston from last year, and it was 1.5 miles, it also then sank the top in even though we have raised air intakes in the hood, now we have described and verified it all again today and begin to cowards out a bit, we lower the ignition to 48 degrees, we can not further pursued a larger nozzle in the carburetor for sulking so into the h .. Yet when it is cold, we drove on the jet last year with 63% nitro, now we have only 50%, compression, we have reduced to 9. When the hardware retailer opens tomorrow we get there and buy aluminum sheet so we can lead the air flow directly to poor cylinder that do not have it easy these days, we have a bike that tops 150 miles but not in the 2 mile, it's a little frustrating ...

måndag 13 augusti 2012

NYTT REKORD!

Vi slog rekordet med 8 mile fast kolven skar 200 meter före målet, jag höll inne kopplingen och hoppades att det skulle räcka ändå. Vi hade 119,746 på slippen så nu har vi ett nytt rekord på 128,231, nu tror ni säkert att vi sätter oss ned och har det bra resten av veckan, men vi har jobbat hela dagen med cykeln, vi slutade vid 7.tiden i kväll och då hade vi bytt kolv, ändrat drevningen och ordnat så stackars ESO:n har fått lite luft också
We beat the record with eight miles the piston broke down 200 meters before the goal, I was holding the clutch and hoped it would be enough anyway. We had 119.746 on slippen so now we have a new record of 128.231, now do you secure that we sit down and have a good rest of the week, but we have been working all day with the bike, we stopped at 7.tiden tonight and then we changed the piston, changed gears and no child so poor ESO 's got some air also
Vi har flyttat ut de nedre panelerna så nu ser det bra ut , så här skulle jag ha gjort från början.
We have moved out of the bottom panels, so now it looks good, so I would have done from the beginning.

söndag 12 augusti 2012

136,717 mph

Äntligen lossnade det!
Sedan vi bytt kolv och honat cylindern så lämnade vi cykeln i kön över natten så vi fick starta tidigt i morse. Cykeln ökade farten hela tiden så efter 2 mile hade vi 136 mph och efter en kvarts mile till hade vi 143 mile, då kom jag ner i några spår efter bilarna så hon började att orma sig, det kan vara sidvinden också, så jag slog av. Vi har inget nytt rekord ännu det här var bara hälften, i morgon klockan sju så ska vi backa upp det nya rekordet, det ser onekligen ganska bra ut för vi slog vårt gamla med 16 mile, håller cykeln bara ihop så ska vi fixa det.

Today it went fast!
Then we changed the piston and cylinder hond so we left the bike in the queue over night so we got up early this morning. The bike picked up speed all the time so after 2 miles, we had 136 mph and after a quarter of a mile to the, we had 143 miles when I came down a few tracks for the cars so she started to fichtail itself, there can be side wind also, so I turned off the . We have no new record yet this was only half of the morning at seven and we'll back up the new record, it looks undeniably pretty good because we had our old 16-mile, just keep the bike together and we'll fix it.

lördag 11 augusti 2012

Höl i kölva igen

Men  nu vart det ett hål på ett nytt ställe, det här är på insugssidan .det här stället har vi inte varit med om tidigare, det var inte pga att den gick med för lite bränsle, vi tror det var en dålig kolv bara, vi ska klaga hos ESO-fabriken.
But now each is a hole in a new place, this is on the suction side. This place, we have not experienced before, it was not because it went without enough fuel, we think it was a bad piston only, we should complain to the ESO-factory.

Vincent från 1955

Dave Matson med fru har jag sett här tidigare, ingen blir yngre så i år hade de försett sin van med vinch för att lättare få in sin fina motorcykel i skåpet, jag filmade när dom lastade efter besiktningen och fru Matson kom fram till mig och sa - Snart är du lika gammal som vi och får skaffa vinch du också, och det blir nog så snart nog.
Dave Matson and his wife have I seen this before, nobody gets younger as the years they had fitted his van with vinch to ease into their fine motorcycle in the cabinet, I was filming when they loaded after survey and Mrs. Matson came up to me and said - soon you'll be as old as we are, and must obtain vinch you too, and it becomes quite soon enough.

fredag 10 augusti 2012

I dag var en bra dag

Först så gick jag och köpte lite verktyg till termostatbytet, på vägen kunde jag inte låta bli att knäppa en bild på gräsmattan utanför ett hotell, plast det är lösningen du slipper klippa och den blir aldrig brun, ingen bevattning behövs, Kanon!
First I went and bought some tools to change the thermostat on the way, I could not help but snap a picture on the lawn outside a hotel, plastics, it is the solution you do not have to cut and it never gets brown, no sprinkling is needed, Good!

Såg en fin bil efter vägen
Saw a nice car on the way home

För att få loss bultarna krävdes att dom värmdes ordentligt, som Törnblom upplyste oss om förra året så tände vi inte ovanför batteriet utan i år så använde vi startkablar när vi startade gasen.
To get loose bolts were required they were heated properly, as Törnblom informed us last year so we turned not above the battery, but this year, so we used the jumper cables when we started the gas
Här är den lilla trasiga termostatsaten
Tur att Jim tog med sig gasen.
Here is the little broken thermostat.
Lucky Jim has been with the gas.

Väl ute i på saltet såg vi den här, Tyler Malinkys tubbel trajja, den var det finste bygget jag sett här, återkommer med fler bilder.
Once out of the salt we saw this, Tyler Malinkys tubbel trajja, it was finste building I have seen here, will be back with more images.
Sedan satte vi upp vårt tält och gjorde klart det sista på cykeln. Dom satans avgastemperaturmätarna visar 100 grader olika fast det är samma fabrikat och dom sitter 1 centimeter från varandra, vem ska man tro på? vi satte dit bägge två.

Then we set up our tent and made it clear the last thing on the bike. They damn exhaust temperature gauges indicate 100 degrees different, although it is the same make and they are 1 centimeter from each other, who do you believe? We sat there both.
Vid 4-tiden började det att regna, bilen ser ut som den har badat i salt nu men det struntar vi i, huvudsaken är att det har slutat nu och att det ska bli sol i morgon.
At 4 o'clock it began to rain, the car looks like it has bathed in salt now but we ignore in, the main thing is that it has stopped now and it will be sunny tomorrow.

Så här såg det ut i The bend of the road där folk tältar efter ovädret, undrar hur den människan har det nu när han upptäckte den här röran.
How did it look in The bend of the road where people are camping after the storm, wondering how the man has it now that he discovered this mess.