söndag 30 november 2014

Svinginfästning

Sven tyckte det var lite vekt att ha 1 plåt som stagar upp svingen så jag fick frysa 1 timme till och slipa till 4 till, men det blir nog bra.
Sven thought it was a bit pathetic to have one sheet that brace the swing so I had to freeze 1 hour and grind 4 more, but it will probably be fine.

lördag 29 november 2014

Bakparti

I dag började jag  att punkta ihop bakdelen, kopplingen har jag tänkt om med, nu blir det en dragstång på kopplingscentrumet som drar ut i stället för som vanligt att trycka ut den.Today I started to weld the rear, clutch, I have thought about with, now it becomes a drawbar on the clutch center that pulls out instead of the usual pushing it out.

torsdag 27 november 2014

22 kugg minst

Efter ivrigt räknande i Tracktimer så blir det att svetsa ett större drev på originaldrevet, kopplingen får bli en hydraulisk eller en speedwaykopplingsarm, kanske också får plats innan för drevet. Spåren i de tätade lagren som Åke fixade blev bra.
After busily counting the Tracktimer so it will be to weld a larger sprocket on the original gear, the clutch may be a hydraulic or a speedway clutch, may also fit before the train. The tracks in sealed bearings that Ake fixed was good.

söndag 23 november 2014

Ministege?

Fungerar den här inte som svinginfästning och bakre fäste för växellådan så kan vi ha den som en ministege för gamla trötta mekaniker...
If it does not operate as swing attachment and rear mount for the gearbox so we can have it as a mini ladder to old tired mechanic ...

lördag 22 november 2014

Bakdel

Here are a problem, the coupling pin takes if we put a normal 21 Sprocket, it can probably be an a very small rear sprocket.
Här är ett problem, kopplingspinnen tar i om vi sätter ett normalt 21 kuggs drev, det kan nog bli ett ett väldigt litet bakdrev.

 I dag har jag funderar hur bakdelen ska se ut.
Today I wonder how the back part should look like.

söndag 16 november 2014

Kopplingskorgen är klar för svetsning

Jag fick ett stort rör av Hasse som Kjell svarvade en ring som vi kunde skruva fast drevet i, när ringen väl är svetsad i kuggkransen kommer jag inte åt skruvarna igen, så jag har dragit vad det går. Innerdiametern var lite för stor så det fick bli lite plåtbitar som fyller upp.
I got a large tube of Hasse as Kjell machined a ring that we could screw the sprocket in, when the ring well is welded into gear, I do not tighten the screws, so I have drawn what it is. The inner diameter was a little too big so I had to make some shims to fill up.
Eftersom det kommer att bli torrkoppling var jag tvungen att sätta ett tätat lager på utgående axeln till kopplingen, naturligtvis fanns inget med styrspåret i mitten, tack och lov så lovade han som svarvade en förgasarnål till vår förgasare, Åke Larsson Jättendal att fixa det, hans granne Key Frenell jobbar fortfarande här i Stockholm så transporten är ordnad.
  Since it will be dry clutch, I had to put a sealed bearing on the output shaft to the clutch, of course, there was nothing with a track in the middle, thankfully, the man that machined a throttle needle to our carburetors, Åke Larsson Jättendal to fix it, his neighbor Key Frenell still here in Stockholm under the weeks so transportation is arranged.

onsdag 12 november 2014

Fler drev 19, 20 och 21

Vann en Tradera-auktion i kväll, 3 drev för 86 kronor, de är säkert för breda för våra 520 kedjor så jag får säkert köpa slipskivor för flera hundra innan dom passar.
Won an auction tonight, 3 sproket for $ 13, they are certainly too wide for our 520 chains so I'll certainly buy sanding discs for $ 40 before they will fit.

söndag 9 november 2014

Svetsningen gick bra

Efter att ha snurrat registerrullen länge och väl så går den lätt igen. Nu har Kjelle fått lådan för att komplettera med lite svarvning.
After spinning registers roll a long time it´s go easy again. Now Kjelle got the box to add a little work on it.

fredag 7 november 2014

Växellådssvetsning

 Efter att ha värmt lådan så svetsade Hasse i hop lådan, jag är lite skeptisk om den är rak nu för registerrullen var tvungen att få hjälp med gummiklubban för att komma ut.
After heating the gearbox so welded together Hasse gearbox, I'm a bit skeptical if it is straight now registerroll had to get help with rubber hammren to come out.