fredag 31 oktober 2014

Tages Bilservice

Hur kan man inte låta bli att älska en bilverkstad helt utan kundmottagning och nummerlappar, med en massa Citroenbilar högt och lågt, ägaren heter Greger, planen framför portarna är av jord med pölar fyllda med regnvatten, interiören intakt från 60-talet. Äntligen har jag hittat en bilverkstad jag litar på!

Tages Car serivce
How can you not love a garage without customer reception and bibs, with a lot of Citroen cars high and low, the owner called Greger, the pitch in front of the gates is the earth with puddles filled with rainwater, the interior from 1960. I've finally found a garage I trust!
Greger, entusiastisk samlare av gamla Citroenbilar.
Greger, enthusiastic collector of old Citroen cars.
Lite synd att det står en modern bil inne i dag, den uppe på hyllan har träram...
A little pity that it is a modern car inside the day, the top of the shelf has a wooden frame ...

torsdag 30 oktober 2014

Vår metanolvälgörare

Hittade en bild på Steve från England på nätet, när tävlingarna är slut brukar han skänka sin överblivna metanol till oss, det har blivit en plojgrej nu, så fort jag ser honom frågar jag om han har någon metanol att skänka oss. I år så träffade vi honom vid hotellet och började diskutera växellådor, han kör med en Japan-låda och Triumph-motor och när jag nyfiket frågade vilken så tror jag han sa att det var en Suzukilåda. - Men hur har du fått till det med själva växellådshuset frågade jag. -Men det är bara att fräsa ett, svarade han, då avslutade jag diskussionen och drog mig sakta bakåt.

Found a picture of Steve from England on the Internet, when the races are out, he usually donate their leftover methanol to us, it has become a thing now, whenever I see him I ask if he has a methanol to give us. This year we met him at the hotel and began discussing gearboxes, he runs with a Japan-box and the Triumph engine and when I curiously asked what I think he said it was a Suzuki Box. - But how did you get into it with the gearbox housing I asked. But it's just to mill one, he replied, when I finished the discussion and drew me gently

söndag 26 oktober 2014

Växellådsplåtar

Nu är det till att försöka att plugga de runda hålen som inte har någon funktion.
Now it to attempt to plug the round holes which have no function.

söndag 19 oktober 2014

Koppling

På något sätt måste vi flytta ut kopplingskorgen så vi får plats med en packbox på insidan, det kommer nog att gå. Först måste jag skaffa ett kopplingsdrev.
Somehow we have to move out of the clutch basket so we can fit a gland on the inside, it will probably go. First I have to get a clutch drive.

lördag 18 oktober 2014

Växellåda igen

Arigo hade 3 mm aluminiumplåt som är svetsbar, tur att Kurt har det mesta jag behöver och har öppet på lördagseftermiddagarna.
Arigo had 3mm aluminum plate that is weldable, lucky that Kurt has most of what I need and is open on Saturday afternoons.

fredag 17 oktober 2014

Kawasakislakt

I morgon tas den nedre halvan av motorn bort, SvetsarHasse tror det inte är problem att svetsa igen utan att det slår sig, vi får väl se...

Tomorrow is the lower half of the engine away, Welds Hasse think there is no problem to weld again without it settles, we'll see ...

tisdag 7 oktober 2014

Växellåda

 Dreven i Kawasakilådan såg bra ut men skalet var väldigt klent, det skulle gå ganska lätt att klämma dit ett kedjedrev innanför kopplingskorgen, det här tål att tänka på.
The sproket in Kawasaki box looked good, but the shell was very weak built, it would be quite easy to squeeze there a chainring inside the clutch basket, this is worth thinking about.

söndag 5 oktober 2014

Säkerhetsburen är klar för svetsning

 Äntligen har jag lämnat in rörhögen för svetsning, Hasse kan snurra runt buren som han vill när han svetsar.
Finally I left the safety cage for welding, Hasse can spin around the cage as he wants when he welds.

torsdag 2 oktober 2014

Gaffeln 20mm längre

Vi upptäckte att framgaffeln har kortats ned 20 mm för mycket, turligt nog gick det att justera ganska enkelt, en 15mm bussning i botten och så tog jag bort lite krafs på returfjädern.
We discovered that the front forks have been shortened 20mm too much, thankfully it was possible to adjust quite simply, a 15 mm bushing at the bottom and so I removed some parts I sat there on the return spring.