torsdag 29 november 2012

Kölvarna har anlänt Olympia

Det är lika bra att skicka dom direkt dit så slipper vi tull och moms, när de kommer till Sverige någon gång i framtiden är de säkert inte i något vidare bra tull och moms-skick, Jim ska modifiera och fixa Thermo Coating.

The pistons are in Olympia
It might as well send them directly to Olympia so we avoid duty and VAT when they come to Sweden sometime in the future, they are certainly not in any further condition, Jim will modify and fix Thermo Coating.

söndag 25 november 2012

Åke svarvar nål!


Jag pratade med Åke i Mellanfjärden i kväll, och han lovade att försöka att svarva en ny nål till Dellorton, undrar hur han gör? Transporten ordnas på vanligt isracingvis, hans granne Key jobbar under veckorna i Solna så han tar med sig förgasaren hem till helgen. Key är lite intresserad av motorsport efter att ha varit serieåkare i cross på 70-talet, och nu känner jag igen honom för han hjälpte till när Viktors ismotor skulle upp till Hälsingland för en månad sedan.

Jag letade en bild på Åke på internet men hittade bara en kultändare som han renoverat.
I was looking a picture of Ake on the internet but found only an old engine that he renovated.
I spoke with Ake in Mellanfjärden tonight, and he promised to try to turn a new needle for Dellorto, wondering how he's doing? The transportation is arranged as we did on ice racing time, his neighbor Key works for weeks in Solna, so he takes the carburetor back to the weekend. Key is a bit interested in motor racing after being serial riders in motocross in the 70s, and now I recognize him because he helped when Viktor's ice racing engine, up to Hälsingland a month ago.

torsdag 22 november 2012

70-tal

Ja visst såg allt bättre ut då, chafförerna var snygga, skinnställen satt som klistrade, mekanikerna var rena. Det är samma människor på Bonneville nu, men dom är 40 år äldre...
70s
Of course, everything looked better then, drivers were handsome, the mechanics were clean. It's the same people at Bonneville now, but they are 40 years older now ...

onsdag 21 november 2012

Cody Racinghttp://www.speedwaybikes.com/cody/index.htm

Aj, vad det sved till i plånboken i kväll, men nu har jag beställt kolvmaterial till nästa år.
Det här är den enda firman som jag vet om som har alla delar till 890-motorn, firman ligger inte i Prag utan i Los Angeles. Du kan köpa avgasrörsmuttern för bara 52 dollar.

Ouch, what it stung to the wallet in the evening, but now I have ordered the piston material for next year.
This is the only company that I know of that has all the parts to the 890 engine, the company is not in Prague, but in Los Angeles. You can buy exhaust nut for just $ 52.

söndag 18 november 2012

Tjuven har ingen cykel!

I dag upptäckte jag att min stora vita frigolitlåda saknas bak i stålsvinet, det enda av värde i den var ett spännband och en rörtång sedan var det mest skräp. Tjuven är ingen cyklist för ställningen att hänga cykeln bak på bilen ligger kvar och inte tycker han om att gräva heller för spaden struntade han i, han har bra lokalsinne för GPS:en ligger kvar i handskfacket. Hoppas att han inte dricker ur Colaflaskorna för det är spillolja i dom, tack och lov så hade jag glykol i en originalbutelj och inte en vanlig dricksflaska. Tidigare bodde vi i Sumpan och där hade vi en rackare som tömde Laverdan på bränsle så fort jag hade tankat, det slog aldrig fel, så fort jag skulle åka med den så var tanken tom, han stängde tanklocket efter sig i alla fall. Det gick så långt att jag funderade på att hälla något annat i tanken. Men plötsligt så upphörde stölderna, jag undrar vad han håller på med i dag? Stjäl frigolitlådor kanske?

Today I discovered that my great white Styrofoam box is missing the back of the Mercedes, the only thing of value in it was a strap and a pipe wrench then it was mostly junk. The thief is not a cyclist, bike rack to hang the rear of the car will remain and not he likes to dig shovel ignored him, he finds good in Stockholm, the GPS stays. Hope he does not drink the Coke bottles for the waste oil in them, thankfully I had glycol in an original bottle and not a regular water bottle.
Previously, we lived in Sundbyberg and there we had a thief who emptied Laverdan on fuel as soon as I had refueled, it never had any faults, as fast as I could go with it, it was the tank empty, he closed the fuel cap behind anyway. It went so far that I thought about pouring something else in the tank. But suddenly it stopped the thefts, I wonder what he's doing today? Steal styrofoam boxes maybe?

lördag 17 november 2012

Google är elak

Nu är mitt gratis Picasa bildalbum fullt och Google ska ha 34 kronor per år för att utöka med mer minne, det är inte mycket tycker du. Men vad är det som säger att det inte kostar mer nästa år? Och ta alla som har en Blogg i hela världen och multiplicera med 34 kronor så blir det en hel del. Så nu får jag lägga in bilder under 800x800 bildpunkter, då är det fortfarande gratis, du kanske tycker mina bilder blir lite mindre men vad fan 34 kronor är en principsak.
Jag har äntligen hittat en Nitromätare, endast 1750 kr, (då gick det plötsligt att sleva upp pengar minsann) bifogar ett par länkar för den som är intresserad av hur man mäter.


Now my free Picasa photo album full and Google will get paid per year to expand with more memory, it's not much like you. But what is it that says that it does not cost more next year? And to anyone who has a Blog in the world and multiply, it becomes a lot. So now I get to add pictures in 800x800 pixels, then it's still free, you might think my pictures will be a bit smaller, but what the hell, it's a matter of principle.

I have finally found a Nitro meter, only 1750 SEK (now it suddenly went to pay money indeed) attach a couple of links for those who are interested in how to measure.

onsdag 14 november 2012

Motell 6 Wendover

Vi har hotell nästa år, och ett billigt också!
Jag fick ett mail från Hotelledningen i dag och vi har fått ett rum nästa år! 
Sista dagarna under SpeedWeek i år så tröttnade vi på vårt dyra och dåliga hotell och åkte till Motell 6 och fick ett rum där sista 3 dagarna, under slutet av veckan kan det finnas rum ledigt. Vi ställde oss på väntelistan inför 2013 och hamnade på säkert plats 25, när jag skrev mitt namn på listan så var det längst, längst ner på ett A4 papper.
Att vi fick ett rum beror säkert på att vi är så trevliga och belevade,
artiga och ser bra ut.

We have hotel next year, and cheap one too!
I got an email from the hotel management today and we've got a room next year!
Last days during Speed ​​Week this year, we got tired of our expensive and bad hotel and went to the Motel 6 and got a room the last three days, at the end of the week, there may be room available. We put ourselves on the waiting list for 2013 and ended up in 25th place, when I wrote my name on the list it was the last name on the bottom of a paper.

The fact that we got a room probably because we are so nice and polite,
courteous and look good.

söndag 11 november 2012

Metisse JAWA

Jawa Metisse (Enduro) Nobby Clark

Jawa Metisse MC (Enduro) Nobby Clark (350cc)

KronKalle säljer en Jawa Metisse i Örebro, nu har jag svårt att tro att den är på 350cc och är enduro utan lyse, men vad sugen jag blir. Tur att Linköping krockar med Bonneville. Stackars fan som har blivit av med den. Sista chansen att lägga ett bud är på torsdag.
Enforcement Authority sells a Jawa Metisse in Örebro, now I have a hard time believing that it is the 350cc enduro and without lights, but what I'm getting hungry. Luckily Linköping simultaneously with Bonneville. Poor devil who has lost it. Last chance to make an offer is on Thursday.

onsdag 7 november 2012

Kaustiksoda

Lat som jag börjar att bli, så köpte jag 750 g Kaustiksoda, tog 5 liter varmt vatten i en bunke och doppade delarna några sekunder i blandningen, skyndade sedan att högtrycksspola av dom med hetvatten. Man får inte lämna i dom för länge då fräts delen sönder, använd skyddsglasögon! Det känns lite fusk men blockhalvorna och toppen ska svetsas och då vill man ju lämna ifrån sig rena bitar.

Lazy as I begin to get so I bought 750 grams of caustic soda, took 5 liters of warm water in a bowl and dipped the parts a few seconds in the mixture, then hurried to the high-pressure rinse them with hot water. You can not leave them in too long when corrodible part away, wear safety goggles! It feels a little cheating but block halves and the top will be welded and then where you'd relinquish clean pieces.

söndag 4 november 2012

Då ska allt rengöras

Vad ska man använda för att få bort 20 år gammal fastbränd R-olja från motordelar? Förslag tas tacksamt emot. Jag har brukat använda aluminiumfälgsrengöring, fungerar så där.
What should I use to get rid of 20 year old burnt-R oil from engine parts? Proposals are gratefully received. I have tended to use aluminum rim cleaning, works mediocre ..

lördag 3 november 2012

204 kilo Suzuki

Skulle byta en bromsskiva på en Suzuki utan centralstöd i dag, fick bygga ett depåstöd då undersidan av motorn var fylld med en massa avgasrör överallt, jag har inte hittat en enda fläck på den här cykeln som är estetiskt tilltalande. Vi diskuterade om jag kört en japansk motorcykel i eftermiddag och jag trodde att jag aldrig gjort det men jag har funderat och det är fel, jag körde upp på en Kawasaki en gång i tiden. Would replace a brake disc on a Suzuki without a central stand today, was to build a depot support the lower part of the engine was filled with a lot of exhaust pipes everywhere, I have not found a single blemish on this bike that is aesthetically pleasing. We discussed whether I run a Japanese motorcycle this afternoon and I thought I'd never done it but I've been thinking and it's wrong, I took driving license on a Kawasaki once opon the Time.

fredag 2 november 2012

Nitromätningsutrustning

I kväll har jag försökt att hitta en mätare för att kontrollera hur mycket nitro vi har i metanolen, den ser ut som den du kontrollerar procenten med vid tillverkning av hembrännd sprit, det verkar inte vara så lätt att hitta, har läsekretsen några förslag? Under SpeedWeek så säljer ERC metanol och nitro och brukar kontrollmäta  blandningen för 20 dollar, i år åkte vi i hop, för de orkade inte med att mäta, det hade varit så mycket för dom, jag lackade ur givetvis och stod och skvimpade själv med litermåttet hela veckan. Eftersom jag är en sällsamt långsint person så ska jag skaffa egen mätutrustning till nästa år, endast i nödfall köper jag mätutrustningen av dom.
Tonight, I tried to find a meter to check how much nitro we have in the methanol, it looks like the you check the percentage of the production of their own spirits, there seems to be so easy to find, the readership any suggestions? During Speed ​​Week is selling ERC methanol and nitro, and usually measure the mixture for 20 dollars, this year we went in the crowd, for they could not manage to measure, it would have been so much for them, I was angry, of course, and stood and mixed himself with liters measure all week. Since I'm a strangely resentful person and I will seek their own measuring equipment for next year, only in emergency purchase measurement equipment of them.

Mike McCarty

Då har ännu en som hade egna ideér lämnat oss.
Med den den här åkte han 135 mph tror jag, framgaffeln eller vad man ska säga att det är ramlade i bitar men otroligt nog klarade han sig från den olyckan. Jag hann aldrig träffa honom, men jag gillar hans annorlunda byggen. Kolla glipan i midjan.
Then another man who had his own ideas left us.

With this he went 135 mph I think, front fork or what to say that is tumbled to pieces but amazingly he survived from the accident. I never got to meet him, but I like his different builds. Check the gap at the waist.