lördag 28 februari 2015

Styrstång

Så här tänkte jag mig styrningen, klunsen är snabbdelningen, sedan blir det stag mellan gaffeln och stolpen.
Lake this I thought my steering, the thick part is fast-split, then it becomes brace between the fork and steerer tube.

fredag 27 februari 2015

Mekaniker ska ha det trevligt

För att mina mekaniker ska ha det trevligt ute i öknen köpte jag en skivspelare som klarar sig med en vev och inte behöver el, tillsammans med mitt ihopfällbara campingset, 4 stolar och ett bord från 60-talet borde dom vara nöjda.
To my mechanic to have it nice out in the desert, I bought a record player that works with a handle and do not need electricity, along with my folding campingset, 4 chairs and a table from the 60s should they be satisfied.

söndag 22 februari 2015

Motorn sitter på plats

Det här blev bra, kanske lite trångt. Växellådan går att demontera också, främre fästet får vänta till nästa helg.
This was good, maybe a little crowded. The gearbox can be removed also, front bracket have to wait until next weekend.

lördag 21 februari 2015

Felvänd ESO

Det ser bra ut, kanske lite trångt, men det ska nog gå. I morgon siktar jag på att få dit ett motorfäste.
It looks good, maybe a little crowded, but it will probably be fine. Tomorrow I will mount the Engine.

fredag 20 februari 2015

Kedjan går rakt

Synd att växellådan inte går att plocka ur ramen, jag får göra några smärre justeringar i morgon.
Too bad that the gearbox is not possible to pick out of the frame, I may make a few minor adjustments tomorrow.

söndag 15 februari 2015

Lådan är i ramen

Den var nästan skrämmande tät, problemet var att få den på plats, det blir att skjuta i den underifrån och hissa med talja och block.
The gearbox was almost frightening tight the problem was to get it in place, it will be shoot in the bottom and hoist with tackle and blocks.

lördag 14 februari 2015

Stödlagring

Växelaxeln fick ett extra stöd i aluminium, Borde smörjas varje dag.
I morgon fylls oljan i för andra gången, vi får se hur tät den är.

The gear shaft got an extra support in aluminum, Should be lubricated every day.
Tomorrow filling oil into for the second time, we'll see how tight it is.

fredag 13 februari 2015

Kawasakiidioti

Det var omöjligt att sätta ihop växellådan med 3:dje växeln i, efter en kvälls funderande tror jag jag har svaret, när du startar den så kan du lägga i första växeln, men för att du ska kunna lägga i övriga växlar krävs att utgående axeln på växellådan snurrar så de små kulorna åker ut i det lösa drevet för att du ska kunna få i övriga växlar, det är säkert någon japan som har tänkt till här... Jag litar inte på att stålkulorna åker ut så nu är dom borta, nu kan man växla lådan som vanligt utan att ha snurr på axlarna. Hoppas att jag inte har fel på mina uträkningar i så fall får jag nog höra det.

It was impossible to assemble the gearbox with 3rd gear in, after a night of thinking I think I have the answer, when you start it so you can put in first gear, but for you to be able to put in the other gears are required to output shaft on the gearbox spins so the balls go out into the loose sprocket for you to be able to get in other gear it's certainly some Japanese who have thought of this ... I do not trust steel balls go out so now they're gone, now you can switch box as usual without having spin on his shoulders. Hope I have not been wrong in my calculations in this case, I probably hear it.
fredag 6 februari 2015

Styrstolpe

Snart kan styrningen svetsas på plats, det ser lite konstigt ut men delen till vänster innehåller 2 lager och stolpen, till höger det isärtagbara rattnavet, styret ska skruvas fast med det vackra JAWA styrfästet.
Soon, steering welded in place, it looks a bit strange but the part on the left contains 2 bearings and pole, right there demountable steering wheel hub, the handlebars must be bolted with the beautiful JAWA steering bracket.

måndag 2 februari 2015

Framdrev

Stordrevet var klart i dag, Hasse tror inte att det behöver härdas då åktiden är minimal.
Large sproket was clear today, Hasse do not think it needs to be hardened when the usage time is minimal.

Första oljefyllningen

Den gick sådär. 2 små runda hål hade jag missat. Det blir nog att riva den några gånger innan allt är tätt.
It went pretty well. 2 small round holes I had missed. It will be enough to demolish it a few times before everything is tight.