söndag 28 maj 2017

Locket på!

Jag känner redan saknad, 2 timmars borrande och gängande så sitter det fast. Sedan måste jag nog väga lådorna också, jag införskaffade en 300kg hängvåg från Biltema, hoppas den räcker. Det känns riktigt jobbigt att lägga på sista locket för jag är så rädd att glömma att lägga ned viktiga saker som inte kan köpas i USA.

I feel already missing, 2 hours drilling and threadling, it's stuck. Then I'll have to weigh the boxes too, I acquired a 300kg hanging scale from the auto parts store, hope it's enough. It's really hard to put on the last cover because I'm so afraid to forget to put down important things that can not be bought in the United States.

lördag 27 maj 2017

Finfrämmande från Finland

Pasi och Jenni hälsade på i dag, jag träffade dom i Bonneville 2012, De slår rekord på landningsbanor i Finland, Jenni åker riktigt fort, får Leif O ihop sin 350cc så har han en chafför klar, hon är riktigt liten till växten.
Pasi and Jenni visited today, I met them in Bonneville 2012, They hit records on landing lanes in Finland, Jenni goes really fast, hoping Leif O gets his 350cc together, he has a chaffer ready, she's really small to the length.

fredag 26 maj 2017

Stålsvinet går ett år till!

För att fira det så åkte jag och köpte två extra omgångar lameller från Roffes som har flyttat igen, nu finns dom i Länna, Lignells väg 1, det är närmare, det är bra.

LyxuryMercedes passed the inpection
To celebrate it, I went and bought two extra innings slats from Roffes who have moved back, now ruling in Länna, Lignell Route 1, it is closer, it is good.

onsdag 24 maj 2017

Rostiga bromssköldar

Förbannade rost, jag fick svetsa dit nya hållare för backarna, nu är en sida klar i alla fall.
Damned rust, I got weld where the new holder of the brake shoes, now a one side done in all cases.

måndag 22 maj 2017

Ramen klev in så snällt


Inte hade jag mätt fel heller. den blir fastbultad fram och bak samt på mitten av lådan för den är så lång.
Nu måste jag ta en kväll ledigt och fixa ett trivialt fel på LyxMercedesen, Svensk Bilprovning hade åsikter om handbromsens verkan för att hålla fordonet stilla, när jag försökte med att fråga vilken sida som var dålig så fick jag svaret att det var lika dåligt på båda sidor, så jag hade svårt att prata mig ur situationen.
The frame fit in the box
I did not measure any mistakes either. it is bolted to the front and rear of the center of the box because it's so long.Now I have to take a night off and fix a trivial error on the LuxuryMercedes, Swedish Motor Vehicle Inspection Company had opinions on the handbrake effect to keep the vehicle stationary, when I tried to ask which side was bad so I got the answer that it was just as bad on both wheels, so I found it hard to talk myself out of the situation.

söndag 21 maj 2017

lördag 20 maj 2017

Inget vettigt gjort i dag

Stålsvinet ska besiktigas på måndag morgon så det blev att byta lyktglas, svetsa avgassystem, fixa bakbromsarn, oljebyte, luftfilter, och till slut så lade jag till lite gummiklossar i bakfjädringen för den har varit lite låg efter att jag ersatt originaldämparna med SAAB-dämpare. Jag har provat att sätta dit gummiklossarna som dom ska monteras men det fungerar inte, de går av på mitten så nu fick det bli åt det andra hållet med buntband som håller fast dom, hoppas besiktningen gillar det.
The steel pig should be inspected on Monday morning so it was changing glass lights, welding exhaust system, fixing rear brake wrench, oil change, air filter, and finally I added some rubber pads in the rear suspension because it was a bit low after replacing the original fails with SAAB- damper. I have tried to put your rubber pads as they should be mounted but it does not work, they go off in the middle so now it got to be in the other direction with tie ties that hold them, hope the inspection like it.

fredag 19 maj 2017

Inte Racepack men AliBaba

Jag ville ha en hastighetsmätare och fick en gratis, fick tejpa över blinkerslamporna, duger bra.
I wanted a speedometer and got a free, got a tape over the flashlights, good enough.

söndag 14 maj 2017

Akutsvetsning en söndag

 Jag var tvungen att ändra fästena till bältet, tur att Hasse hade Happy Our en söndag eftermiddag så det blev billigt. Han fick komma ut med svetsen på gården, vi orkade inte släpa in ramen en gång till.
I had to change the brackets to the belt, lucky that Hasse had Happy Our on a Sunday afternoon so it became cheap. He had to get out with the weld on the yard, we could not bear the frame again.
Det här var det gladaste han kunde åstadkomma.
This was the happiest he could accomplish.

fredag 12 maj 2017

En till ESO

Det var meningen att det skulle bli en till racemotor av den här, men när Kjell kom med den så visade det sig att den är för fin, jag ställer den på hyllan och har den som prydnad.
 It was supposed to be a race engine of this, but when Kjell brought it, it turned out that it's too nice, I put it on the shelf and as an ornament.
Den passar bra här, med Jims plastwhiskeyflaskor i bakgrunden, jag ska ordna så biltemabandet försvinner och få till en fin spotbelysning.
Jag har en oljig brorsa till den här som jag kan bygga tävlingsmotor av.
 It fits well here, with Jim's plastic whiskeye bottles in the background, I'll fix so the Biltemabandet will disappear and get a nice spotlight. I have an oily brother to this one I can build a race engine of.

onsdag 10 maj 2017

Äntligen Ingvar!

 Nu är både Ingvar och jag nöjd med frontglaset, vi har en extra uppsättning när jag har ramlat ikull och förstört ett eller båda...
Now Ingvar and I are pleased with the front glass, we have an extra set when I've hit and destroy one or both ...
Motordelen står fastskruvad, det enda som jag inte har hittat ännu är reservlameller, men det håller Roffes motor på att leta.
The engine part is fixed, the only thing I have not found yet is reserve lamellas, but it keeps the Roffes Engine in search.

söndag 7 maj 2017

Lådjobb

Nu är det bara att borra och gänga, Ingvar kommer nog med det sista kåpglaset
 den här veckan..... Kanske.
Now it's just drilling and threading, Ingvar will finish the last glass this week ..... Maybe.

En plåtlåda och en chok

Mats O hade en fin choke, plåtlådan vet jag inte vad jag ska använda till.
Mats O had a nice choke, the sheet box, I do not know what to use in the future.

lördag 6 maj 2017

Nu står motordelen på en ställning

Från början hade jag en tanke på att tippa den framlänges, men det här blir bra också. I morgon förmiddag tar jag ledigt för MC-marknad hos MC-Collection, synd att jag blir upphämtad kl.06.30.
From the beginning I had a mind to tip it forwards, but this is good too. Tomorrow morning I'll take time off for motorcycle market in the MC Collection, a pity that I will be picked up 06:30.

KTM ist auch ein gutes Motorrad


Hjälpte till med att leta en läcka i kylsystemet på en KTM idag, det slutade med rörtång och bågfil.
Helped to locate a leak in the cooling system on a KTM today, it ended with a pipe wrench and hacksaw.

fredag 5 maj 2017

Laddning eller inte laddning

 I eftermiddag hade jag planer på att uträtta mycket som vanligt, men det gick inge vidare, laddningen slutade på Stålsvinet så jag knappt tog mig till garaget, inte nog med det, min Fräs-och svarvgubbes bil har också slut på laddning, tillika min garagegrannes bägge motorcyklar, kan det gå något virus?
This afternoon I had plans to do a lot as usual, but it went on, the charge stopped at the Mercedes, so I barely went to the garage, not even my mechanic's car was also running out, my garage friend both motorcycles, Can there be any virus?

En ställning till huvudbågens bakkant fick jag till i alla fall.

torsdag 4 maj 2017

Två klämmor

Skidorna måste ha en fjäder i framkant så de inte sätter i brättan först i saltet, jag byggde två klämmor som jag klämmer fast på stödbenen.
The skis must have a spring at the front so they do not put in the broth first in the salt, I built two clamps as I clamped on the support legs.

måndag 1 maj 2017

I morgon stänger jag första lådan

Arbetstakten sjönk hela helgen, i dag fick jag ge mig själv en utskällning, sedan gick det bättre.
The work rate dropped the whole weekend, today I had to give myself a cutout, then it went better.