onsdag 31 december 2014

Trodde jag ja..

 Det tog hela dagen att bocka till rören mellan säkerhetsburen och svingen, klantJonsson har också glömt bort att kedjan ska gå under svingen också, så där får vi ändra lite.
It took all day to bend the pipes between the safety cage and swing, stupid Jonsson has also forgotten that the chain should go on the bottom of the swing, too, so where do we change a little.

söndag 28 december 2014

Snart rullar den!

 Med milt våld så sitter gaffeln där den ska, avståndet mellan säkerhetsburen och svingen bestämde jag till 85 cm, Sven ville ha en meter. Bakdelen monteras på nyårsafton.
With gentle force so is the front fork where it should be, the distance between the safety cage and swing, I decided to 85 cm, Sven wanted a meter. The rear end is mounted on New Year's Eve.

fredag 26 december 2014

Gaffel

 Tyvärr så blev det bara 15mm mellan däck och ram, dessutom vred sig gaffeln 10 mm åt vänster, jag får fixa i morgon.
Unfortunately, there was only 15mm between tire and frame, moreover, twisted fork 10 mm to the left, I'll fix tomorrow.

söndag 21 december 2014

Framgaffel

Eftersom växellådan är iväglämnad för de sista justeringarna får jag börja med framdelen. Det känns som ett rör ska monteras framför gaffeln också.
Because the transmission is off left for the final adjustments do I start with the front. It feels like a pipe should be installed in front of the fork too.

lördag 20 december 2014

Kuggborttagning

Tur som en tokig så passade Kawasakidrevet på vinkelslipen, det var bara att starta rondellen och nöta bort alla kuggar, det svänger 20 hundradelar nu. 25 kuggs drevet får ett 80 millimeters hål i mitten sedan får Hasse svetsa ihop det, hoppas att det går.

Lucky as a mad so fit Kawasaki sprocket on the angle grinder, it was just starting the big grinder and wear away all the teeth, it turns 20 hundredths now. 25 sprocket receive a 80 millimeter hole in the middle then get Hasse weld it, hope it goes.

fredag 19 december 2014

Säkerhetsburen är svetsad

Hasse lovade att leverera före jul, nu är julen räddad eftersom jag inte får arbeta på jobbet under jul så kan jag fortsätta med ramen på de lediga dagarna.
Hasse promised to deliver before Christmas, now, Christmas is saved because I was not allowed to work on the job during Christmas so I can continue with the frame on the off Days.

söndag 14 december 2014

25 kugg

Mats O. hade ett 25 kuggs drev, det kommer att bli bra. Kolla vad mycket engelskt skit han har på hyllorna.
Mats O. had a 25 Sprocket, it will be fine. Check out what much english shit he had on the shelves.

lördag 13 december 2014

Grogg är en stjärna!

Det här fungerade perfekt! En membranpump som står och klonkar lite stabilt, endast 325 kronor på Biltema. Inte tillstymmelse till att gå varm.
This worked perfectly! A diaphragm pump standing and klonkar little stable, only 80 dollars on auto parts store. Not a shred of going hot.

onsdag 10 december 2014

Smörjning

Problemet med smörningen på två lager i lådan experimenterade jag med  kväll, en vanlig vindrutespolarpump går het på två minuter om den får pumpa olja, när jag sänkte strömstyrkan till sex volt tog det fem minuter, med ett blinkersrelä går den 10 minuter innan den är het, vi provar med det atmosfärsiska trycket först, sedan får vi se.
Vi har olika åsikter Kjell och jag hur oljan ska komma till lagren, som vanligt kommer han säkert att göra som ha tycker det blir bäst och strunta i vad jag säger. Skoda tappkanen som ligger och glänser på den undre bilden lade jag dit bara för att få lite spänning i bilden. Ni vet väll att det inte är en JAWA tävlingskran utan att den kommer från Skoda.
 The problem with the oil on two bearings in the box I experimented with evening, a common windshield washer pump runs hot in two minutes if it gets pumping oil, as I lowered the amperage to six volts, it took five minutes with a flasher relay goes ten minutes before the is hot, we test with the atmospheric pressure first, then we'll see.

We have different opinions Kjell and I how the oil should come into bearing, as usual, he will certainly do that have think it will be best and ignore what I say. Skoda crane that is shining on the bottom picture I put there just to get some excitement in the image. You know that there is a JAWA racing crane without it comes from Skoda.

söndag 7 december 2014

Istället för krympslang

En kollega på klubben visade en ny sak i dag som jag aldrig sett, istället för krympslang pensla på och det är klart, låter bra för mig. Finns tydligen på Mekonomen som jag för övrigt inte alls tycker om, man får beställa allt, dom har inget hemma, så det blir att leta produkten någon annanstans.

A colleague at the club showed a new thing today, instead of shrink tubing brushing on and that's it, sounds good to me.

fredag 5 december 2014

Svinginfästning

Hasse hade Happy Hour efter klockan två i dag så jag skyndade mig dit med svinginfästningsgrejen för att få den svetsad. Jag börjar att tro att han gillar säkerhetsburen för där händer det inte mycket, men han har lovat mig den före jul...

Hasse had Happy Hour after two o'clock in the day so I hurried there with swing attachment things to get it welded. I'm beginning to believe that he likes the safety cage where it does not happen a lot, but he has promised me that before Christmas ...

tisdag 2 december 2014

Kopplingskorgen på plats

En fyramillimeters bricka innanför korgen sedan löper kedjan fint.
A four-millimeter washer inside the baske,t, then the chain go free.

söndag 30 november 2014

Svinginfästning

Sven tyckte det var lite vekt att ha 1 plåt som stagar upp svingen så jag fick frysa 1 timme till och slipa till 4 till, men det blir nog bra.
Sven thought it was a bit pathetic to have one sheet that brace the swing so I had to freeze 1 hour and grind 4 more, but it will probably be fine.

lördag 29 november 2014

Bakparti

I dag började jag  att punkta ihop bakdelen, kopplingen har jag tänkt om med, nu blir det en dragstång på kopplingscentrumet som drar ut i stället för som vanligt att trycka ut den.Today I started to weld the rear, clutch, I have thought about with, now it becomes a drawbar on the clutch center that pulls out instead of the usual pushing it out.

torsdag 27 november 2014

22 kugg minst

Efter ivrigt räknande i Tracktimer så blir det att svetsa ett större drev på originaldrevet, kopplingen får bli en hydraulisk eller en speedwaykopplingsarm, kanske också får plats innan för drevet. Spåren i de tätade lagren som Åke fixade blev bra.
After busily counting the Tracktimer so it will be to weld a larger sprocket on the original gear, the clutch may be a hydraulic or a speedway clutch, may also fit before the train. The tracks in sealed bearings that Ake fixed was good.

söndag 23 november 2014

Ministege?

Fungerar den här inte som svinginfästning och bakre fäste för växellådan så kan vi ha den som en ministege för gamla trötta mekaniker...
If it does not operate as swing attachment and rear mount for the gearbox so we can have it as a mini ladder to old tired mechanic ...

lördag 22 november 2014

Bakdel

Here are a problem, the coupling pin takes if we put a normal 21 Sprocket, it can probably be an a very small rear sprocket.
Här är ett problem, kopplingspinnen tar i om vi sätter ett normalt 21 kuggs drev, det kan nog bli ett ett väldigt litet bakdrev.

 I dag har jag funderar hur bakdelen ska se ut.
Today I wonder how the back part should look like.

söndag 16 november 2014

Kopplingskorgen är klar för svetsning

Jag fick ett stort rör av Hasse som Kjell svarvade en ring som vi kunde skruva fast drevet i, när ringen väl är svetsad i kuggkransen kommer jag inte åt skruvarna igen, så jag har dragit vad det går. Innerdiametern var lite för stor så det fick bli lite plåtbitar som fyller upp.
I got a large tube of Hasse as Kjell machined a ring that we could screw the sprocket in, when the ring well is welded into gear, I do not tighten the screws, so I have drawn what it is. The inner diameter was a little too big so I had to make some shims to fill up.
Eftersom det kommer att bli torrkoppling var jag tvungen att sätta ett tätat lager på utgående axeln till kopplingen, naturligtvis fanns inget med styrspåret i mitten, tack och lov så lovade han som svarvade en förgasarnål till vår förgasare, Åke Larsson Jättendal att fixa det, hans granne Key Frenell jobbar fortfarande här i Stockholm så transporten är ordnad.
  Since it will be dry clutch, I had to put a sealed bearing on the output shaft to the clutch, of course, there was nothing with a track in the middle, thankfully, the man that machined a throttle needle to our carburetors, Åke Larsson Jättendal to fix it, his neighbor Key Frenell still here in Stockholm under the weeks so transportation is arranged.

onsdag 12 november 2014

Fler drev 19, 20 och 21

Vann en Tradera-auktion i kväll, 3 drev för 86 kronor, de är säkert för breda för våra 520 kedjor så jag får säkert köpa slipskivor för flera hundra innan dom passar.
Won an auction tonight, 3 sproket for $ 13, they are certainly too wide for our 520 chains so I'll certainly buy sanding discs for $ 40 before they will fit.

söndag 9 november 2014

Svetsningen gick bra

Efter att ha snurrat registerrullen länge och väl så går den lätt igen. Nu har Kjelle fått lådan för att komplettera med lite svarvning.
After spinning registers roll a long time it´s go easy again. Now Kjelle got the box to add a little work on it.

fredag 7 november 2014

Växellådssvetsning

 Efter att ha värmt lådan så svetsade Hasse i hop lådan, jag är lite skeptisk om den är rak nu för registerrullen var tvungen att få hjälp med gummiklubban för att komma ut.
After heating the gearbox so welded together Hasse gearbox, I'm a bit skeptical if it is straight now registerroll had to get help with rubber hammren to come out.

fredag 31 oktober 2014

Tages Bilservice

Hur kan man inte låta bli att älska en bilverkstad helt utan kundmottagning och nummerlappar, med en massa Citroenbilar högt och lågt, ägaren heter Greger, planen framför portarna är av jord med pölar fyllda med regnvatten, interiören intakt från 60-talet. Äntligen har jag hittat en bilverkstad jag litar på!

Tages Car serivce
How can you not love a garage without customer reception and bibs, with a lot of Citroen cars high and low, the owner called Greger, the pitch in front of the gates is the earth with puddles filled with rainwater, the interior from 1960. I've finally found a garage I trust!
Greger, entusiastisk samlare av gamla Citroenbilar.
Greger, enthusiastic collector of old Citroen cars.
Lite synd att det står en modern bil inne i dag, den uppe på hyllan har träram...
A little pity that it is a modern car inside the day, the top of the shelf has a wooden frame ...

torsdag 30 oktober 2014

Vår metanolvälgörare

Hittade en bild på Steve från England på nätet, när tävlingarna är slut brukar han skänka sin överblivna metanol till oss, det har blivit en plojgrej nu, så fort jag ser honom frågar jag om han har någon metanol att skänka oss. I år så träffade vi honom vid hotellet och började diskutera växellådor, han kör med en Japan-låda och Triumph-motor och när jag nyfiket frågade vilken så tror jag han sa att det var en Suzukilåda. - Men hur har du fått till det med själva växellådshuset frågade jag. -Men det är bara att fräsa ett, svarade han, då avslutade jag diskussionen och drog mig sakta bakåt.

Found a picture of Steve from England on the Internet, when the races are out, he usually donate their leftover methanol to us, it has become a thing now, whenever I see him I ask if he has a methanol to give us. This year we met him at the hotel and began discussing gearboxes, he runs with a Japan-box and the Triumph engine and when I curiously asked what I think he said it was a Suzuki Box. - But how did you get into it with the gearbox housing I asked. But it's just to mill one, he replied, when I finished the discussion and drew me gently

söndag 26 oktober 2014

Växellådsplåtar

Nu är det till att försöka att plugga de runda hålen som inte har någon funktion.
Now it to attempt to plug the round holes which have no function.

söndag 19 oktober 2014

Koppling

På något sätt måste vi flytta ut kopplingskorgen så vi får plats med en packbox på insidan, det kommer nog att gå. Först måste jag skaffa ett kopplingsdrev.
Somehow we have to move out of the clutch basket so we can fit a gland on the inside, it will probably go. First I have to get a clutch drive.

lördag 18 oktober 2014

Växellåda igen

Arigo hade 3 mm aluminiumplåt som är svetsbar, tur att Kurt har det mesta jag behöver och har öppet på lördagseftermiddagarna.
Arigo had 3mm aluminum plate that is weldable, lucky that Kurt has most of what I need and is open on Saturday afternoons.

fredag 17 oktober 2014

Kawasakislakt

I morgon tas den nedre halvan av motorn bort, SvetsarHasse tror det inte är problem att svetsa igen utan att det slår sig, vi får väl se...

Tomorrow is the lower half of the engine away, Welds Hasse think there is no problem to weld again without it settles, we'll see ...

tisdag 7 oktober 2014

Växellåda

 Dreven i Kawasakilådan såg bra ut men skalet var väldigt klent, det skulle gå ganska lätt att klämma dit ett kedjedrev innanför kopplingskorgen, det här tål att tänka på.
The sproket in Kawasaki box looked good, but the shell was very weak built, it would be quite easy to squeeze there a chainring inside the clutch basket, this is worth thinking about.

söndag 5 oktober 2014

Säkerhetsburen är klar för svetsning

 Äntligen har jag lämnat in rörhögen för svetsning, Hasse kan snurra runt buren som han vill när han svetsar.
Finally I left the safety cage for welding, Hasse can spin around the cage as he wants when he welds.

torsdag 2 oktober 2014

Gaffeln 20mm längre

Vi upptäckte att framgaffeln har kortats ned 20 mm för mycket, turligt nog gick det att justera ganska enkelt, en 15mm bussning i botten och så tog jag bort lite krafs på returfjädern.
We discovered that the front forks have been shortened 20mm too much, thankfully it was possible to adjust quite simply, a 15 mm bushing at the bottom and so I removed some parts I sat there on the return spring.

söndag 28 september 2014

Säkerhetsbur

 Nu är burbågen nästan klar för svetsning, jag måste kontrollera om jag tar mig i och ur den, det kan bli lite knepigt med mina långa ben, annars får vi leta en kortare förare.
Now is the safety cage almost ready for welding, I have to check if I take in and out of it, it can get a little tricky with my long legs, otherwise we look for a shorter driver.

fredag 26 september 2014

Två rörbitar till i eftermiddag

 De två rören som ska sitta längst ned rakt över tillverkades i eftermiddag, i morgon blir det om vädret vill fyra till. Jag börjar att få slut på rör så jag kanske få ta en tur till Arigoteknik också.
The two pipes that will sit at the bottom right over produced this afternoon, tomorrow it will be about maybe four. I'm starting to run out of tubes so I might get to take a trip to Arigoteknik too.

onsdag 24 september 2014

Burbåge

Hasse svetsade lite på bakre huvudbågen i eftermiddag och Kjell hjälpte till med lite delar till framgaffeln, nu måste nog jag börja att göra något också.
Hasse welded little at the rear safety cage in the afternoon and Kjell helped with some parts of the front fork, now have enough I start to do something, too.

söndag 21 september 2014

Jag kommer nog att se över kronorna

 En första bild från framsidan, framgaffeln har jag bara ställt dit.
The first picture from the front, the front fork, I just set there.
 Gaffelvinkeln blir ganska hög för att jag ska se över gaffeln
Fork angle is quite flat for me to see over the fork
Jo, det blev två rörbitar till i dag
Well, it was two pieces of tubing for today

lördag 20 september 2014

Två bitar till i dag

 Den bakre kröken kan jag inte punkta dit ännu, det ska monteras ett fäste för bakramen längst upp först.
The back bend I can not Tack there yet, it should be mounted a bracket for the rear frame at the top first.