söndag 28 oktober 2018

Växelvajrar

Jag har en idé om att hitta ett tunt plaströr som passar på vajern (2mm) och får plats i höljet, kan det finnas på Elfa? Jag hittar ingen riktig vajer på metervara på internet.
I have an idea of finding a thin plastic tube that fits the wire (2mm) and fit into the casing, can it be on Elfa? I can not find any correct wire mesh on the internet.

onsdag 10 oktober 2018

Nej, Bloggen är inte död

Men jag har varit lite upptagen med att såga och klyva 20 kubikmeter ved i Mossbo, när jag ska ha tid att elda upp den vet jag inte. Vintern ser för en gångs skull ut att vara ganska lugn, inga nybyggen, bara 2 cylindrar och en topp som ska konverteras, letar riktiga vajrar till växel och koppling på löpmeter, lite knepigt att hitta höljen som inte är som en gammal gasvajer utan som JAWAs kopplingsvajrar med många trådar i höljet som omsluter vajern, vet du en tillverkare så säg till. Min evigt unga svetsare Hasse är utan lokal så han funderar på att pensionera sig, så nu fyller jag Mossbo med bra att ha-grejer, Joakim Bonniers skruvstäd till exempel, det tråkiga är att jag för tillfället är utan Tig-svetsare.

No, the blog is not dead
But I've been busy with sowing and splitting 20 cubic meters at Mossbo, when I have time to burn it I do not know. The winter seems to be quite calm, no new build, only 2 cylinders and one cylinder head to be converted, looking for real wires for gear and coupling, a little tricky to find a wire shield that's not like an old gas wire but as JAWA's connection wires with Many wires in the enclosure that surround the wire, do you know a manufacturer so tell me. My eternal young welders Hasse is without a local so he is looking for retirement, so now I'm filling Mossbo with good things, Joakim Bonnier's vice, for example, the sad thing is that I'm currently without Tig welder.