onsdag 26 oktober 2016

Sista svetsresan

Jag fick lova att inte komma med säkerhetsburen en gång till, det är knappt vi kommer in med den hos Hasse, och tung är den också! Motordelen ska han fixa i början av nästa vecka.
I had to promise not to come with safety cages any more, and heavy is it too! Engine part he should fix early next week.

torsdag 20 oktober 2016

Tilt switch

ttps://www.leveldevelopments.com/products/inclinometers/tilt-switches/ets-20-50-d-dual-axis-tilt-switch-adjustable-range-20-to-50/
Jag hittade en i Australien också, men den här finns i England. Tror ni den fungerar som bromsfallskärmsutlösare?
I found one in Australia too, but this is in England. Do you think it works to pull out the drag chute?

onsdag 19 oktober 2016

Värmebehandla eller inte värmebehandla?


Jag har fått många bud om hur jag ska göra med ramen, på Millers hemsida säger de att de inte behövs, likaså en rambyggare jag känner, en tycker vi ska sota svetsarna och värma bort sotet, sedan återstår de som förespråkar ugn, och det är inte heller så lätt att hitta samstämmiga uppgifter om gradtal, kan jag få lite fler åsikter tack.
Heat treatment of the frame
I have received many offers of what to do with the frame, on Miller's website says they are not needed, as well as a frame builder I know, one we think will soot welds and heat the soot, then left the advocates oven, and it is not so easy to find consistent evidence of degrees, can I get some more opinions please.

söndag 16 oktober 2016

Mercury switch

Det här gick inte heller bra, försökte beställa en sådan här från England men de får inte skicka hit, jag förstod nästan. Ska försöka att få dom att skicka till Olympia, där brukar dom inte vara så noga. Det ska vara till utskjutningen av fallskärmen, när jag faller omkull så ska den skicka ut skärmen, lägg märke till att jag skrev när och inte om....
This was not good, tried to order one here from England but they may not send here, I understood almost. Will try to get the sending to Olympia, where they usually do not be so picky. It should be ejection of the parachute, when I fall down so it shall send the parachute, notice that I wrote when and not if ....

lördag 15 oktober 2016

Tracktimer

I dag var en lugn dag, satt och räknade på utväxlingar, hoppas att jag räknat rätt...
 Today was a quiet day, sat and counted on ratios, hope I counted correctly ...

söndag 9 oktober 2016

Kedjeskyddet är klart

Ett elände att forma cromemolly men till slut så.
A real nuisance to shape cromemolly but eventually it became good.

onsdag 5 oktober 2016

Uppstagning av sving

Jag måste ha ett kedjeskydd och folk påstår att en CBR 600 från 97 inte var så stabil så jag byggde  kedjeskyddet i 2mm chromemolly, det blev ett på andra sidan också. Framdelen är äntligen hos HGB Welding för slutsvetsning, det blev en del ändrande på hur bältet skulle vara fastsatt, men nu är Tom nöjd. Gammcykeln med 350cc-motorn blir nog bortbytt mot en täckt trailer därborta, John med rötter i Gävle ville ha den i sin samling bland sina fina motorcyklar
.
I must have a chain guard and people claim to a CBR 600 from the 97 was not as stable as I built the chain cover in 2 mm chrome molly, there was one on the other side too. The front section is finally at HGB Welding for final welding, it became a part of changing the belt would be attached, but now Tom satisfied. The motorcycle with a 350cc engine gets enough away changed to a covered trailer over there, John, with roots in Gävle wanted it in his collection among its fine motorcycles.