söndag 28 september 2014

Säkerhetsbur

 Nu är burbågen nästan klar för svetsning, jag måste kontrollera om jag tar mig i och ur den, det kan bli lite knepigt med mina långa ben, annars får vi leta en kortare förare.
Now is the safety cage almost ready for welding, I have to check if I take in and out of it, it can get a little tricky with my long legs, otherwise we look for a shorter driver.

fredag 26 september 2014

Två rörbitar till i eftermiddag

 De två rören som ska sitta längst ned rakt över tillverkades i eftermiddag, i morgon blir det om vädret vill fyra till. Jag börjar att få slut på rör så jag kanske få ta en tur till Arigoteknik också.
The two pipes that will sit at the bottom right over produced this afternoon, tomorrow it will be about maybe four. I'm starting to run out of tubes so I might get to take a trip to Arigoteknik too.

onsdag 24 september 2014

Burbåge

Hasse svetsade lite på bakre huvudbågen i eftermiddag och Kjell hjälpte till med lite delar till framgaffeln, nu måste nog jag börja att göra något också.
Hasse welded little at the rear safety cage in the afternoon and Kjell helped with some parts of the front fork, now have enough I start to do something, too.

söndag 21 september 2014

Jag kommer nog att se över kronorna

 En första bild från framsidan, framgaffeln har jag bara ställt dit.
The first picture from the front, the front fork, I just set there.
 Gaffelvinkeln blir ganska hög för att jag ska se över gaffeln
Fork angle is quite flat for me to see over the fork
Jo, det blev två rörbitar till i dag
Well, it was two pieces of tubing for today

lördag 20 september 2014

Två bitar till i dag

 Den bakre kröken kan jag inte punkta dit ännu, det ska monteras ett fäste för bakramen längst upp först.
The back bend I can not Tack there yet, it should be mounted a bracket for the rear frame at the top first.

onsdag 17 september 2014

Fick några bilder av Rag

 2 lite udda konstruktioner som naturligtvis faller mig i smaken...
2 little odd constructions of course to my taste ...

måndag 15 september 2014

Svetsningen har börjat

I dag började svetsandet på ramen, rören sitter ihop, så nu kan jag tillverka övriga rörbitar.
Today began the welding process on the frame, the tubes stuck together, so now I can produce other pieces of tubing.

söndag 14 september 2014

Det här tog hela dan

Jag får omvärdera tiden det kommer att slipa in alla rörbitar, de här fyra bitarna tog hela söndagen.
I may re-evaluate the time it will grind into all pieces of tubing, these four pieces took all day.

lördag 13 september 2014

Vår Eva åkte 432.17 kmh i dag

Grattis Eva!
 
Congratulations Eva!

Säkererhetsbur

 Här är baksidan, bakom säkerhetsburen.
Here is the back, behind the safety Cage.
 Här ett dike som Hasse får fylla igen, svetsare gillar inte det.
Here a trench Hasse will fill again, welders do not like it.
Foto från framsidan, ett av rören har inte samma vinkel som de övriga, men det får duga ändå.
Photo from the front, one of the tubes is not the same angle as the other, but it's good enough anyway.

Speed Demon

First photos of Speed Demon crash. Data logger indicated approximately 370 mph at the 3 mile. Track was hard and power came on hard. Back end just got loose. Car did its job and saved.George's life. He is staying overnight at the hospital
 

onsdag 10 september 2014

Jiggen är klar

 Det är max 2 millimeter fel, vi mäter numera i tum så det är rakt ingenting.
Till helgen får jag kapa till lite bitar så Hasse kan börja att svetsa, jag tänker inte svetsa säkerhetsburen, till det krävs nog kunnande.
There is a maximum of 2 millimeters wrong, we now measure in inches so there is absolutely nothing.
This weekend I get grind tll some pipes so Hasse can start to weld, I'm not going to weld the safety cage, to require enough knowledge.

söndag 7 september 2014

Hylsorna är klara

Nästa vecka börjar jag att sätta ihop säkerhetsburen.
Next week, I start to put together the safety Cage.

fredag 5 september 2014

Äntligen gillar SCTA mina formidabla idèer

Anders, that looks like it will work fine.    Tom


Äntligen kan vi få lite fart på streamlinerbygget...
We can finally get some speed on the streamliner building ...