lördag 31 januari 2015

Fel på ritningen igen!

Satan! Det nedre växellådsfästet hamnade mitt för ramen, det var inte första gången det hände. Lösningen blir nog en axel med lösa plåtar, vi har det på nuvarande motorcykeln också.

Shit! The lower gearbox mount ended up in the middle of the frame, it was not the first time it happened. The solution will probably be a shaft with loose sheets, we have it on current motorcycle too.

Pluggning av kopplingsaxel

Det fick bli en isnabb och en bit bränsleslang för att täta hålet där kopplingspinnen normalt sitter, det kommer nog inte att läka för mycket.
It had become an ice spike and a piece of fuel hose to seal the hole where the coupling pin normally sit, it probably will not leak too much.

tisdag 27 januari 2015

Styrdetaljer

För att ha en chans att ta mig ut ur den så måste det bli snabbfäste för styret, jag hittade samtidigt kulleder som ska förbinda framgaffeln med själva styrstången som kommer att placeras några decimeter bakom gaffeln.

To have a chance to get out of it so it must be quick-release handlebar, I found the ball joints to connect the front fork with the steering column which will be placed a few inches behind the fork.

lördag 24 januari 2015

Bakdreven är klara

29 till 32 kugg, det borde räcka, samtidigt svängde jag in till Momentum och hämtade lagret till kopplingen och lite o-ringar till växellådan.
29-32 teeth, it should be enough, while I went to Momentum and picked up the ball bearing to the clutch and the little o-rings to the gearbox.

söndag 18 januari 2015

Gubbskruvhöjd

Jag har blivit lite bekväm på gamla dagar så i helgen byggde jag ställningar på hjul så jag slipper att kröka rygg så mycket.
I've become a little comfortable in the old days so this weekend I built racks on wheels so I will not have to bend back so much.

fredag 16 januari 2015

Bakdel

Idag avetsade Hasse ihop bakdelen, det blev rakt och bra, problemet kom när vi skulle dela på eländet, en bult skar när vi skulle ta isär den, Kjelle fixar säkert i morgon.

Today welded Hasse up the rear, it was straight and fine, the problem came when we would share the misery, a bolt cut when we would take it apart, Kjelle fix tomorrow.

fredag 9 januari 2015

Elektrisk fönsterhiss

Jag har en idé, för att sköta in och utfällningen av stödhjulen borde man kunna använda en fönsterhiss från någon bil. Hade inte Fiat Punto någon bristfällig skruvhistoria? Kom gärna med förslag.

I have an idea, to handle in and out precipitation of the support wheels should be able to use a power window of a car. Had not the Fiat Punto any defective bolt history? Please come with suggestions.