söndag 27 september 2015

Fronten är klar

Plåtarna är klar till fronten, till veckan blir det en brandvägg i aluminium i bakkant av säkerhetsburen.
The panels are finished to the front, the week will be a firewall in aluminum at the rear of the safety cage

onsdag 23 september 2015

Skyddsplasten åkte av

 Jag borde ha haft den kvar, men nyfikenheten tog över.
I should have protective plastic still there, but curiosity took over.

söndag 20 september 2015

Sidopanel

Det ser bra ut, jag måste ha ett par spännband och dra lite innan jag skruvar fast den.

It looks good, I must have a pair of straps and pull a bit before screwing it.

lördag 19 september 2015

Nos

Nu är jag nöjd med nosen, på två ställen får det bli aluminiumfärgad silicon för att fylla springor, men va fan. Det är inget utställningsfordon, det är en tävlingsmotorcykel.
Now I am happy with the nose in two places it may be aluminum-colored silicone to fill the gaps, but what the hell. There is no exhibition vehicle, it's a competition bike.

söndag 13 september 2015

lördag 12 september 2015

 Då var framplåtarna klara, i morgon slipar jag ett spår mellan dom för att minimera springan innan jag borrar fler skruvhål.
When was the front plates ready, tomorrow I sand a groove between them to minimize the gap before I drill more screw holes.

fredag 11 september 2015

Äntligen mjuk plåt

Plåttryckeriet ute på Ekerö försåg mig med mjuk 1,5mm aluminiumplåt, den är riktigt rolig att jobba med.
Sheet printing house on Ekerö Island provided me with soft 1,5mm aluminum plate, it is really fun to work with.

söndag 6 september 2015

Inte i dag heller

Trots gasol så vägrade plåten att lyda mig, en bortkastad helg, det blir att köpa mjuk plåt till veckan.
Although I used the propane refused plate to obey me, a wasted weekend, there gets to buy the soft sheet to the week.

lördag 5 september 2015

I dag blev det ingenting gjort

Jag kämpade med 0,8mm plåten till höger framdel hela da´n, men fick ge upp, plåten jag har köpt är så förbannat motsträvig så i morgon hämtar jag gasolen och tokvärmer. Fungerar inte det åker jag och hämtar glödgad plåt till veckan.
I struggled with 0.8mm plate on the right front of the whole da'n, but had to give up, plate I purchased is so damned obstinate so tomorrow I collect the gas and heats. Does not work I go and pick annealed sheet in the week.

onsdag 2 september 2015

Nos

Slog till den här med träklubba och lädersäck, jag vill ha så lite kaross som möjligt framför framhjulet, på slutet jämnade jag till det med engelska hjulet.
Hit this with the wooden club and leather sack, I want to have as little body as possible in front of the front wheel at the end leveled me to it with the English wheel.