onsdag 31 december 2014

Trodde jag ja..

 Det tog hela dagen att bocka till rören mellan säkerhetsburen och svingen, klantJonsson har också glömt bort att kedjan ska gå under svingen också, så där får vi ändra lite.
It took all day to bend the pipes between the safety cage and swing, stupid Jonsson has also forgotten that the chain should go on the bottom of the swing, too, so where do we change a little.

söndag 28 december 2014

Snart rullar den!

 Med milt våld så sitter gaffeln där den ska, avståndet mellan säkerhetsburen och svingen bestämde jag till 85 cm, Sven ville ha en meter. Bakdelen monteras på nyårsafton.
With gentle force so is the front fork where it should be, the distance between the safety cage and swing, I decided to 85 cm, Sven wanted a meter. The rear end is mounted on New Year's Eve.

fredag 26 december 2014

Gaffel

 Tyvärr så blev det bara 15mm mellan däck och ram, dessutom vred sig gaffeln 10 mm åt vänster, jag får fixa i morgon.
Unfortunately, there was only 15mm between tire and frame, moreover, twisted fork 10 mm to the left, I'll fix tomorrow.

söndag 21 december 2014

Framgaffel

Eftersom växellådan är iväglämnad för de sista justeringarna får jag börja med framdelen. Det känns som ett rör ska monteras framför gaffeln också.
Because the transmission is off left for the final adjustments do I start with the front. It feels like a pipe should be installed in front of the fork too.

lördag 20 december 2014

Kuggborttagning

Tur som en tokig så passade Kawasakidrevet på vinkelslipen, det var bara att starta rondellen och nöta bort alla kuggar, det svänger 20 hundradelar nu. 25 kuggs drevet får ett 80 millimeters hål i mitten sedan får Hasse svetsa ihop det, hoppas att det går.

Lucky as a mad so fit Kawasaki sprocket on the angle grinder, it was just starting the big grinder and wear away all the teeth, it turns 20 hundredths now. 25 sprocket receive a 80 millimeter hole in the middle then get Hasse weld it, hope it goes.

fredag 19 december 2014

Säkerhetsburen är svetsad

Hasse lovade att leverera före jul, nu är julen räddad eftersom jag inte får arbeta på jobbet under jul så kan jag fortsätta med ramen på de lediga dagarna.
Hasse promised to deliver before Christmas, now, Christmas is saved because I was not allowed to work on the job during Christmas so I can continue with the frame on the off Days.

söndag 14 december 2014

25 kugg

Mats O. hade ett 25 kuggs drev, det kommer att bli bra. Kolla vad mycket engelskt skit han har på hyllorna.
Mats O. had a 25 Sprocket, it will be fine. Check out what much english shit he had on the shelves.

lördag 13 december 2014

Grogg är en stjärna!

Det här fungerade perfekt! En membranpump som står och klonkar lite stabilt, endast 325 kronor på Biltema. Inte tillstymmelse till att gå varm.
This worked perfectly! A diaphragm pump standing and klonkar little stable, only 80 dollars on auto parts store. Not a shred of going hot.

onsdag 10 december 2014

Smörjning

Problemet med smörningen på två lager i lådan experimenterade jag med  kväll, en vanlig vindrutespolarpump går het på två minuter om den får pumpa olja, när jag sänkte strömstyrkan till sex volt tog det fem minuter, med ett blinkersrelä går den 10 minuter innan den är het, vi provar med det atmosfärsiska trycket först, sedan får vi se.
Vi har olika åsikter Kjell och jag hur oljan ska komma till lagren, som vanligt kommer han säkert att göra som ha tycker det blir bäst och strunta i vad jag säger. Skoda tappkanen som ligger och glänser på den undre bilden lade jag dit bara för att få lite spänning i bilden. Ni vet väll att det inte är en JAWA tävlingskran utan att den kommer från Skoda.
 The problem with the oil on two bearings in the box I experimented with evening, a common windshield washer pump runs hot in two minutes if it gets pumping oil, as I lowered the amperage to six volts, it took five minutes with a flasher relay goes ten minutes before the is hot, we test with the atmospheric pressure first, then we'll see.

We have different opinions Kjell and I how the oil should come into bearing, as usual, he will certainly do that have think it will be best and ignore what I say. Skoda crane that is shining on the bottom picture I put there just to get some excitement in the image. You know that there is a JAWA racing crane without it comes from Skoda.

söndag 7 december 2014

Istället för krympslang

En kollega på klubben visade en ny sak i dag som jag aldrig sett, istället för krympslang pensla på och det är klart, låter bra för mig. Finns tydligen på Mekonomen som jag för övrigt inte alls tycker om, man får beställa allt, dom har inget hemma, så det blir att leta produkten någon annanstans.

A colleague at the club showed a new thing today, instead of shrink tubing brushing on and that's it, sounds good to me.

fredag 5 december 2014

Svinginfästning

Hasse hade Happy Hour efter klockan två i dag så jag skyndade mig dit med svinginfästningsgrejen för att få den svetsad. Jag börjar att tro att han gillar säkerhetsburen för där händer det inte mycket, men han har lovat mig den före jul...

Hasse had Happy Hour after two o'clock in the day so I hurried there with swing attachment things to get it welded. I'm beginning to believe that he likes the safety cage where it does not happen a lot, but he has promised me that before Christmas ...

tisdag 2 december 2014

Kopplingskorgen på plats

En fyramillimeters bricka innanför korgen sedan löper kedjan fint.
A four-millimeter washer inside the baske,t, then the chain go free.