måndag 28 maj 2018

105kg

105kg, det bliv en kluns i år också, nu väntar jag bara på att Ingvar får till en reservruta.
210 pounds, it will be a heavy box this year too, now I'm just waiting for Ingvar to get a spare windshield.

söndag 27 maj 2018

Motorn gick bra

Synd att jag fick låna en skitBingförgasare som flödade friskt, sadeln gav upp så den fick ersättas av en ihopvikt vinterjacka. Nu river jag ner motorn och letar fel.
The engine runs well
Too bad I borrow a junk Bing carburetor that flowed freshly, the saddle gave up so it was replaced by a winter jacket. Now I will clean all parts and look for errors.


lördag 26 maj 2018

Snart klart!

Nu är det bara avgassystemet och bränsleledningarna som fattas, provstart i morgon,
Now it's only the exhaust system and the fuel lines to be installed, test start tomorrow.

fredag 25 maj 2018

Motorn är klar!

Nu väntar jag bara på en ram att provköra den i. Det tog 6 månader att få ihop alla specialdelar, det här var nog den sista 650cc motorn. Funderar på en 500cc till nästa projekt.

The engine is ready
Now I'm just waiting for a frame to test it. It took 6 months to get all the special parts, this is probably the last 650cc engine. Thinking of a 500cc to the next project.

Nu blev det tokigt igen

En gång i halvåret dyker det upp en gubbe som segelflyger, nu kom han och hälsade på igen. Jag byggde golvet på sidovagnen som en upp och nedvänd vinge bara för att inte få lyftkraft i den, det visade sig vara lite tokigt tänkt av mig, enligt hans beräkningar så får vi vid en rak vinginställning 50kg tryck vid 300km, det hade varit mycket bättre att jag gjort en elips. Han skulle ha kommit i höstas istället!
Once every six months there appears an old man with flying experience, now he came and greeted again. I built the floor of the sidewagon as a top and bottom flight wings just to not get the lifting force in it, it turned out to be a little bit thoughtful of me, according to his calculations, we get a straight wing setting 100 pounds pressure at 300km, it would have been much better that I made an elip He would have come in the fall instead!

torsdag 24 maj 2018

Ännu en skitkväll

Jag lyckades att tillverka 2 stötstänger och få vipporna att gå någorlunda lätt efter en massa filning, när jag skulle ställa in kammarna så betedde jag mig som jag skulle varit full så då åkte jag hem.
I managed to make 2 shock rods and get the rods to go fairly easily after a lot of filing, when I set the camshaft, I thought I'd be drunk, so I went home.

onsdag 23 maj 2018

11 i kompression

11 i kompression och motorn snurrade runt utan att vevstaken slog i cylinderväggen längst ned, en bra kväll!
11 in compression and the engine was spinning without the rod rubbed in the cylinder wall at the bottom, a good evening!

tisdag 22 maj 2018

Botten är klar

Jag behövde bara sätta ihop och ta isär det tre gånger, det var bra.
Farbror Kjell har hittat sin sista speedwayram som han åkte på, jag får låna den för provkörning,
bra va?
I just had to put together and disassemble it three times, that was good.
Uncle Kjell has found his last speedway frame as he drove on, I can borrow it for test run!

måndag 21 maj 2018

Vevpartiet är balanserat

 Farbror Kjell kontrollerar det utförda arbetet, 
tur att dåligt arbete också är arbete.
Det blev ett väldigt borrande innan det blev 70%, men nu är alla delar till motorn klar, synd att jag inte har ett speedwaychassi att prova den i.
It got a lot of drilling before it became 70%, but now all parts of the engine are ready, too bad that I do not have a speedway chassis to try it in.

söndag 6 maj 2018

Aj, aj, en ESO till

En ESO-motor låg och glänste i solskenet på marknaden vid MC-Collection i dag, den viskade, köp mig, köp mig när jag gick förbi. Säljaren sänkte till 2800:- efter hård förhandling så nu har jag en till.
Eftermiddagen ägnades åt att färdigställa vevpartiet, så jag kunde lämna det för lite slutsvetsning hos Hasse, tyvärr så har han opererat båda ögonen för starr så han behöver nog vila några dagar, annars vet man inte vart han svetsar
 An ESO engine was lying in the sunshine on the market at MC-Collection today, it whispered, buy me, buy me when I passed. The seller dropped to $ 340 after hard negotiation so now I have one more.

The afternoon was devoted to finishing the crank, so I could leave it for a little welding at Hasse, unfortunately he has operated both eyes for starr so he may need to rest for a few days, otherwise he will not know where he weldstisdag 1 maj 2018

Farbror Bosse är nöjd

Det behövdes mer än 15 ton på den andra sidan också, så vi hoppar över svetsningen i år, det håller nog. Nog är en rolig kommentar, minns en isracingtävling i dalarna på 90-talet, jag skulle ut till start och frågade min mekaniker om han tankat, svaret var, det räcker nog! Det räckte tack och lov...
It needed more than 15 tons on the other side too, so we skip the welding this year, that's enough. enough is a funny comment, remembering an ice racing competition in the 90's, I'd go to the start and asked my mechanic if he filled the tank, the answer was, probably enough! It was okay ...