måndag 29 augusti 2016

Väskorna är upphittade!

Det var 4 trista dagar, äntligen kan jag börja att jobba.


Bags are found
There were four tough days, finally I can start to work.

lördag 27 augusti 2016

Det här är inte bra

Mina väskor från Seattle är borta, de innehöll 2 nya kolvar till 350cc- motorn, en ny hjälm, injektorn till insprutningen, säkerhetsbälte till streamlinern, drev till streamlinern, brandsläckare utan tuberna till dito och tändningssystem, samt en massa mer saker. Tur att inte bromsskärmen hade kommit, då hade den varit borta också.

My bags from Seattle is gone, they contained two new pistons to 350cc- engine, a new helmet, the injector to the injection, seatbelt to streamlinern, sprocket to streamlinern, fire extinguishers without tubes to ditto and ignition systems, and a lot more things that. Lucky not to brake chut had come, as it had been gone too.
Now it is to be hoped that they will find the bags

torsdag 25 augusti 2016

Kolven har klarat sig bra med insprutning


Jag rev av cylindern när vi kommit tillbaka till Olympia, läckaget berodde på en slarvigt dragen topp, inget är trasigt och vi körde nog 15 km sammanlagt med 90% nitro och den håller nog 15 km till, otroligt!

I tock off the cylinder when we come back to Olympia, the leak was caused by a carelessly drawn top, nothing is broken, and we ran probably 15 km in total with 90% nitro and it is probably 15 km away, incredible!
Lite fett har den gått, men hellre det än för snålt.
A little fat has gone, but it's better than lean.


Pensionär

Now it is finished with this, it was never fun to drive, to sit hanging over the handlebars, crowded to get into the feet, sluggish Norton box. But it was aerodynamically very good if we did not crosswind. We took 2 record anyway with it.
Här högtryckstvättar vi alla bitar och magasinerar allt tills jag får råd att ta hem den, mina barn kommer att bli överlyckliga en dag när dom ser vad jag ägde.
Here pressure washers we all warehouses and everything until I can afford to take it home, my children will be overjoyed one day when they see what I owned.

lördag 20 augusti 2016

I dag hade de släpat banan

De konstiga med framdelen var borta, nu blev det motorproblem i stället, första gången så lossnade injektorn från cylindern och jag trodde missljuden jag hört berodde på det, vi skruvade dit den och försökte igen, samma missljud, det ät som knackningar med för lite tändning, vi kollade tändningen , men inget fel, då provkörde vi depån och upptäckte ett massivt läckacke i bakant av topplockspackningen, det var bara att packa ihop och åka hem. Men motorn gick 130mph ändå med 180 graders läckage, det är inte dåligt, tur att det inte var i framkant för då hade den slagit eld. Det finns massor med hstkrafter när den är tät. Jag kan lägga i fyran när jag vill och bara dra, den kommer från väldigt låga varvtal.

The strange with the front was gone, now it was engine trouble, instead, the first time you came off the injector from the cylinder and I thought the noises I heard depended on it, we curled up there on and tried again, same noise, it eat as taps with too little ignition we checked the ignition, but nothing wrong, then test drove the pits and discovered a massive läckacke in bakant of the cylinder head gasket, it was just to pack up and go home. But the engine was still 130mph with 180 degree leakage, it is not bad, lucky that it was not in the forefront of which had struck fire. There are lots of hstkrafter when it is tight. I can add in fourth grade when I want and just pull, it comes from very low revs.

torsdag 18 augusti 2016

Att åka på en crossbana

Hade jag haft en crosshoj i dag hade det inte varit några problem, vi trodde det var fel på cykeln eftersom den inte hade någon kontroll på framdelen alls över 100 mph, den flöt fram som på snö eller is, vi försökte med allt tills vi pratade med andra hojåkare och de hade samma problem. Det var livsfarligt så vi packade i hop, hoppas de fixar banan tills i morgon annars kommer pensioneringen av ramen tidigare.
Had I had a motocross bike in the day there had not been any problems, we thought it was wrong on the bike because it had no control on the front at all over 100 mph, it flowed as on snow or ice, we tried everything until we talked with other bikers and they had the same problem. It was dangerous so we stopped going, I hope they fix the track until tomorrow otherwise the retirement of the previous frame.

onsdag 17 augusti 2016

Blåsigt i dag

Vi ökade bränslemängden lite grand och provade ute på banan, tyvärr så var vinden för stark och kom från sidan så vi fick ingen riktig klarhet om den gick rent eller inte, jag avbröt när det gick 70mph. Stämmer väderleksrapporten så har vi vinden i ryggen i morgon, hoppas  den har rätt, det är slut på vindstilla dagar nu, vi fick fyra i alla fall. Motorn känns väldigt bra, om två dagar pensioneras ramen, den släpper skruv och mutter nu så efter varje varmkörning så brukar det ligga en hög under den.
De här bilden är ett par dagar gamma, vi ökade till 90 %

We increased the amount of fuel a little bit and tried out on the course, unfortunately the wind was too strong and came from the side so we had no real certainty if it was clean or not, I broke off when it went 70mph. Does the weather report, we have the wind behind tomorrow, I hope it's right, it's the end of windless days now, we got four anyway. The engine feels very good, two days retire framework, the release screw and nut now so after each warm-up, so usually there is a high below it.

måndag 15 augusti 2016

I dag var en skitdag, men ändå inte

Vi satt ihop motorn och insprutningen, täckte alla ledningar med brandsäker slang och provstartade den, den låter verkligen rapp med 85% nitro, sedan skulle vi klassa om den till en 650cc, då upptckte vi ett läckage i huvudtanken. Det var bara att riva igen och täta med JB Weld, nya tag i morgon.


We put together the engine and fuel injection, covered all the lines with fireproof hose and test started, it sounds really rap with 85% nitro, then we would classify it into a 650cc when we discovered a leak in the main tank. It was just to unscrew the back and seal with JB Weld, we fight on tomorrow.

söndag 14 augusti 2016

Nu provar vi 650cc klassen

Eftermiddagen tillbringades med filminspelning med några som jag inte vet var dom kom ifrån och byte av motor, nu blir det 650cc med Hillborninsprutning. Måtte filminspelningen aldrig spelas upp på en kanal i Sverige.

The afternoon was spent with movie recording with some that I do not know where they came from and changing the engine, now it's 650cc with Hillborn Injection. May the filming never played on a channel in Sweden.

Vi klarade ett nytt rekord i APS-PF 350ccc

Men det här rekordet blev lite konstigt. Körningen gick bra, kolven skar igen 100 meter från mållinjen men det tappade vi inte mycket på, den gick bra tills dess...
Det nya rekordet blev 110mph, det gamla var 101mph.

But this record was a little strange. The run went well, piston get stucked back 100 meters from the finish line but we did not lose much, it went well until ...The new record was 110mph, the old was 101mph.
Doug vår vän som inser att han kan ha fel.
Doug our friend who realizes that he may be wrong. 
 Derek McLeish,, jag erbjöd honom en puss när han räddade vårt rekord, men han ville ha de den...

Derek McLeish,, I offered him a kiss when he saved our record, but he did not want it ...

lördag 13 augusti 2016

Vi fick det kämpigt direkt

Första repan på förmiddagen kändes bra ända tills halva då dog motorn, jag drog in kopplingen och funderade hur långt det var till mållinjen, efter ett par sekunder provade jag att släppa kopplingen lite igen och fanskapet startade och varvade ur till mål, vi hade ändå 97mph, vi hittade inget fel så vi försökte igen, efter att ha suttit i 35grader i 3 timmar i en bil utan AC så startade vi igen och nu gick 350cc motorn fint hela vägen 111mph, rekordet är 101mph, tyvärr nöp kolen precis över målgången men vi han byta precis tills saltet stängdes kl. 8. I morgon så måte vi backa upp kl. 7 på morgonen

The first race in the morning felt good until half when the engine died, I pulled the clutch, and wondered how far it was to the finish line, after a few seconds I tried to release the clutch a bit back, and damn thing started and lapped from the goal, we had still 97mph we found nothing wrong so we tried again, after sitting in 35 degrees for 3 hours in a car with no AC so we started again and was now 350cc engine is fine all the way 111mph, the record is 101mph, unfortunately piston get stuckded  just over the finish line but we change he just until the salt was closed at. 8. In the morning so we mate back up at. 7 am

fredag 12 augusti 2016

En lugn dag i depån

Vi hade lite svårt att få den att starta, jag hade glömt bort att det här är en fullgasmotor, det finns inget under halvgas, normalt startar vi ju med lite, lite gaspådrag, då tände den inte ens. Nu är frågan till i morgon, ska vi köra 50% nitro och sejfa lite för att få motorn att hålla 2 repor eller klappa på med mer? Den höll bra nere i Mojave i fjol med 50%.

We had a bit difficult to get it to start, I had forgotten that this is a full gas engine, there is nothing below half, normally we start with the little, a little throttle. Now the question for tomorrow, we will run 50% nitro and cowardly little to get the engine to keep two races or pat on more? It was well down in the Mojave last year by 50%.

torsdag 11 augusti 2016

Besikningningen är avklarad

Här åker dekalen på, Nu gäller det att slå rekord också. Våra vanliga besiktningspersoner var inte där så vi får ta det där med avskavda bakdäck senare. Nitrobilen hade inte kommit så vi fick prova dödaren med att ta ut stiftet och visa på det sättet istället.
Here goes decal on, now is to break records too. Our regular inspection persons were not there so we'll take that with abraded rear tires later. Nitro car had not arrived so we had to try the killer to take the pin out and show that way instead.


onsdag 10 augusti 2016

Trodde vi ja

Når jag låg och skruvade dit de sista skruvarna så upptäckte jag att våra däck bara var godkända för 150mph, det var mitt fel, jag hade nog ingen tanke på at åka över 150 för 4 år sedan. Vi åkte till vår lokala motorcykelfirma och de hittade ett framdäck men inget bakdäck. För att få köra med ett V-däck sä måste vi skava av en del av mönstret, det tog bara en timme, hoppas besiktningen i morgon tycker det duger.

As I lay there and screwed the last screws I discovered that our tires were just approved for 150mph, it was my fault, I probably had no thought of going over at 150 for 4 years ago. We went to our local motorcycle company and they found a front tire but no rear tire. In order to drive with a V-tire, we must rub the part of the pattern, it took just an hour, hoping inspection tomorrow think it is good enough

söndag 7 augusti 2016

Allt går enligt planerna

Forden är klar, motorcykeln blir klar i dag söndag, vi får nog tid att putsa aluminium i år.
Ford is complete, the motorcycle will be completed today Sunday, we get enough time to polish aluminum this year.

torsdag 4 augusti 2016

Det andra luftintaget

Det högra gick mycket fortare att montera, nu hinner jag inget mer på ett tag. I morgon bär det av.
The right went much faster to assemble, now I have time nothing more for a while. Tomorrow I go to Olympia.

onsdag 3 augusti 2016

Luftintag

Ett luftintag blev det i kväll, 2 dar tills jag åker.
An air intake was there tonight, 2 days until I go.

tisdag 2 augusti 2016

Stöskida

Det lutar åt stödskidor, i kväll blev hålen i karossen upptagna, det borde gå att låta skidorna stanna utanför när jag fällt in dom.

It will probably support skis, tonight will be holes in the bodywork made, it should be possible to let the skis stay outside when I shed them in.