tisdag 13 mars 2018

Nya ekrar

Äntligen hade jag tid att byta ekrarna på bakhjulet till Laverdan, inte en dag för sent.
At last I had time to renovate the rear wheel to the Laverda, not a day late.

fredag 9 mars 2018

Nu har Hasse svetsat färdigt på den här motorn

Han lade igen min klantighet, om 48 timmar får jag borra och gänga igen. Tycker du bilden är dålig så håller jag med dig. kommer en bättre i morgon.
He welded again my stupidity, in 48 hours I can drill and thread again. Do you think the picture is bad, I agree with you. will get a better tomorrow.

tisdag 6 mars 2018

Nästan bra

Alla skruvar passar i gängorna, det som blev lite tossigt var att insatsgängan syns från utsidan på ett ställe, får svetsa igen och borra en gång till.
All the screws fit into the threads. What became bad was that the thread was seen from the outside in one place, getting the weld again and drilling again.

söndag 4 mars 2018

Besök hos Sven

I dag tog jag modet till mig och visade upp motorn för Sven Håkansson, han tyckte om våra idéer. Här visar han upp en blockhalva han gjorde på 60-talet, gissa vad det är? Kolven som står nere i hörnet hör inte till motorn, det är något efter Mannerstedt.
Today, I showed the engine to Sven Håkansson, he enjoyed our ideas. Here he shows up a motor block he made in the 60's, guess what it is? The piston down the corner does not belong to the engine, it is something after Mannerstedt.

fredag 2 mars 2018

Toppsvetsning

I kväll svetsade Hasse lite i toppen, det blev lite fel när jag räknade ut vart bultarna skulle vara, men nu blir det bra tror jag...
Tonight, Hasse welded a little to the cylinderhead, it got a little wrong when I figured out where the bolts would be, but now I'm fine ... I think ...

måndag 26 februari 2018

8 bultar i toppen

Det här var nervöst,jag borrade 3mm hål i aluminiumplåten och provade med stift och hålen stämmer mot varandra.
This was nervous, I drilled 3mm holes in the aluminum plate and tried with pins and the holes matched to each other.

fredag 23 februari 2018

Blänker som en fisk

Eftermiddagen ägnades åt aluminiumputsning, tråkigt, men nödvändigt, skärmen tål inte närmare syn, men på håll, ser den bra ut.
The afternoon was devoted to aluminum cuttings, boring, but necessary, the screen does not tolerate closer sight, but 2 meters away, it looks good.