söndag 29 januari 2017

Nya tossigheter

Få se om en sketen Biltema vindrutetorkarmotor orkar dra ur sprinten till fallskärmen, det blir nog som vanligt, jag får göra om, en gång till.
Let's see if a lousy auto parts store wind wiper motor bothered pull the sprint to the parachute, it will probably be as usual, I'll do if once again.

tisdag 24 januari 2017

måndag 23 januari 2017

Så här ska den inte se ut

Tänk att jag gör allt två gånger, den här ser inte bra ut, varför gjorde jag ett hål i den? det har räckt med en trekantig järnbit fäst i stången, nya tag i morgon.
Keep in mind that I do everything twice, this does not look good. Why I made a hole in it? it has been enough with a triangular piece of iron attached to the rod, new start tomorrow night.

söndag 22 januari 2017

Ny placering

Jag fick flytta elbrytaren lite och montera huvöppnaren bredvid, som vanligt tog det alldeles för lång tid. I morgon blir det att tillverka vred.
I had to move the power switch a little and mount hood opener next, as usual, it took far too long. Tomorrow it will be to make handles.

fredag 20 januari 2017

Bakläxa

Här har jag strävat med den fina öppningsmekanismen till sittbrunnen, den sitter för mycket på sidan så om jag ramlar och blir liggande på höger sida så får personalen svårt att komma åt mig, jag lovade att bara lägga mig på vänster sida, men de tog inte det. Nu får jag fundera ut något annat.
Here I have been working with the fine opening mechanism of the cockpit, it is too much on the side so if I fall and left lying on the right side to get the staff hard to get to me, I promised to only put me on the left side, but they did not accept. Now I have to figure out something else.

tisdag 17 januari 2017

Oljeburkarna är klara

 Det fick bli ett litet rör på anslutningen, kommer det in ett skräp i tanken kan det ligga på botten utan att följa med till pumpen.
There had to be a small pipe on the connection, it will enter the junk in the tank, it can be on the ground without complying with the pump.
 Röret sticker upp 5mm
The tube sticking up 5mm
Den här samlas använd olja i.
This collected used oil.

måndag 16 januari 2017

Startapparatsrör

 Det blev ett rör i kväll, nu ska vi inte dra runt muttern något mer, det blir en hylsa fastsatt på drevet.
There was a tube to night, we should not pull the nut around any more, it becomes a sleeve attached to the sprocket.

söndag 15 januari 2017

Kedjeskydd

Det fick bli ett rör som jag bockade 180 grader och kapade bort innandelen, tyvärr hade jag bara en galvad plåt så det blev ett slipande. Tror jag ska behålla den lite ruff och bara klarlacka.
There had to be a pipe as I bent 180 degrees and cut away the inner part, unfortunately, I had only a galvanized metal so it was a grind. Think I'll keep it a little rough and just clear varnish.

fredag 13 januari 2017

Men nu vart det trångt!

Det är så trångt att jag fick fila på svetsarna för att få dit nosen.
There is so little space that I had to file on the weld to get the nose in place.

torsdag 12 januari 2017

Batteribox

I dag blev det en box för batteriet, samtidigt svetsade Hasse dit femöringen i järn från 1944 till huvöppningen.
Today it became a box for battery, while welded Hasse there five cents of iron from 1944 to hood opening.

onsdag 11 januari 2017

Brandsläckare

 Då är alla ledningar dragna till brandsläckarna, tuberna ligger kvar i USA.


Then all the pipes laid for the fire extinguishers, the tubes remain in the United States.

tisdag 10 januari 2017

Hasse var tankfull i dag

Hoppas att de får plats också, och alla anslutningar sitter på rätt ställe.
Hope they fit well, and all connections are in the right place.

lördag 7 januari 2017

En halv oljetank

Jag är helt nöjd med formen, Hasse får svetsa halva innan jag gör sidorna, rykröret är klart för fastsättning, ja, det blev lite i dag också.
I am completely satisfied with the shape, Hasse gets welding half before I make the side, the exhaust pipe is clear of attachment, yes, that was a bit today, too.

torsdag 5 januari 2017

Fueltank från pizzakartong

Det blev nånting i dag i alla fall, efter att ha tillverkat nitrotanken i Pizzakartong klippte jag till den i aluminium också, tyvärr hade inte Hasse tid att svetsa i dag och jag hade mätt fel på en bit, han svetsar på tisdag. Den rymmer mer än 10 liter, så det borde räcka. Kartongen har legat i LyxMercedesen 2 veckor nu och med det blida vädret har det blivit något konstigt, den luktar inget vidare.
There was something today anyway, after having made the nitro tank in the pizza box I cut the aluminum, unfortunately did not Hasse  have time to weld  today and I had measured the failure of a piece, he welds on Tuesday. It holds more than 10 liters, so it should be enough. The box has been in LyxeryMercedesen 2 weeks now, and with the warm weather, it has become something strange, it smells no good.

onsdag 4 januari 2017

Injektorstos

 I dag byggde jag klart ett nytt insug, lite kortare och svängd mer och lite uppåt. Tyvärr hjälpte det inte mycket, har du ett tunnväggigt aluminiumrör på 44mm med en sväng på skänk det till mig.
Today I built clearly a new intake, a little shorter and more curved and slightly upward. Unfortunately it did not help much, you have a thin-walled aluminum tubes of 44mm or 1 3/4 inches with a turn on Give it to me.

tisdag 3 januari 2017

Rykrör

I dag kapade jag ihop lite böjar, det blir en ljudförstärkare.
Today I cut up some bends, there will be an audio amplifier.
Det är härligt att på semestern stå och svetsa rykrör i snön. Här i mörkret och kylan har jag byggt tre motorcyklar.
 It's great to holiday stand and weld the exhaust pipe in the snow. Here in the darkness and cold I have built three motorcycles.

måndag 2 januari 2017

Drev med förhinder

Jag köpte en hårdmetallborr för 300 kronor för att borra hål i dreven, efter 10 hål gick den av, bara 2 kvar och en ny utgift på 300, man blir less.
I bought a hard drill for 300 crowns to drill holes in sprockeet after 10 holes it went off, only 2 remain and a new expenditure of 300, you get tired.

söndag 1 januari 2017

Tändningen är klar

Tändningen fick sitta i förarutrymmet i skydd från olja och hetta, jag grubblade säkert 3 timmar innan jag bestämde mig, grejen är den att för att ställa tändningen så måste jag se en lampa på modulen, nu kan vi lossa några skruvar på karosssidan så kikar jag in på lampan, smart va?
The ignition had to sit in the driver's compartment of protection from oil and heat, it certainly took 3 hours before I decided, the thing is that to set the ignition, I have to see a lamp on module, now we can loosen some screws on the body side so peeks I in the light, clever eh?