söndag 30 augusti 2015

 Nu håller jag på med hålet i karossen där framhjulet ska titta ut.
Now I work with a hole where the front wheel should be
Snart kan jag börja med karossen.
Soon I'll start with the body.

lördag 22 augusti 2015

Remdriven Ural

 Hela motorcykeln gick att plocka ned i smådelar, ett imponerade bygge.
The motorcycle can be picked into small parts, an impressive building.
 De ryska pojkarna hade problem med kopplingen, för lite spel på kopplingspinnen.
The Russian boys had problems with the clutch, too little tolerance of the coupling pin.
Och var till och med sämre på engelska än mig!
And was even worse at English than me!

fredag 21 augusti 2015

Rutramar

I dag åkte ramarna till kåpglasen dit, det blir en väldigt fiffig öppningsmekanism, jag har det nästan klart för mig hur den ska fungera.
Today went framework to Cape glasses there, it becomes a very clever opening mechanism, I have it almost clear to me how it will work.

torsdag 20 augusti 2015

113,5mph

Synd att Bonneville blev inställt, vi hade nog slagit rekord med den här 350cc-motorn, rekordet där är 101,6mph. Vi körde med bara 50% nitro, de sålde ingen 100% med påföljd att avgastempen var 100 grader för kall och för att komma upp i rätt temperatur hade vi behövt haft cirka 65% i tanken.
Den här tävlingsformen tycker jag inte om, ett flygfält där det gällde att få upp farten i 1 mile och där mäts farten, dels så satt det lampor utefter banan överallt som det kostade 500 dollar om du nuddade en, vi klarade oss från sådana böter i alla fall, sedan är det väl långt ner till Mojave, det blev över 400 mil i den Blå Forden. Tjusningen med Bonneville är att få en motor att gå på full fart i en mile, inte bara accelerationsmilen.

Too bad that Bonneville was canceled, we had enough broken records with this 350cc engine, the record there is 101,6mph. We drove with only 50% nitro, they sold not 100%, with the result that the exhaust temperature was 100 degrees Celsius to cold and to reach the right temperature, we had to have had around 65% in the tank.This form of competition I do not like, an airfield where it was about to get up to speed for 1 mile and where the measured speed, as well as set the lights along the path of all that it cost $ 500 if you touched one, we made ourselves from such fines in anyway, since it is well far down to Mojave, there were over 400 mil in the blue Ford. The fascination of Bonneville is getting an engine to run at full speed in one mile, not only the acceleration mile.

onsdag 19 augusti 2015

Kolven ser bra ut

Vi kollade att kolven hade klarat sig, och det såg väldigt bra ut, den hade nuddat toppen på ett par ställen, men det var nog bara på toppvarv, lite slipning i topplocket sedan var det bara att skruva ihop igen. Blendzall-oljan vi använder verkar ha ett bättre konserveringsmedel i sig än Castrols R40, inga tendenser att den torkar efter ett år.
We checked that the piston had made it, and it looked very good, it had touched the cylinder head in a few places, but it was probably only the top speed, some grinding of the cylinder head then it was just to screw together again. Blendzall oil we use seems to have a better preservative itself from Castrol R40, no tendencies to dry after one year.

tisdag 11 augusti 2015

Mer shopping på Good Vibration Motorsport!

Jaha, en till dag med utlägg, 10 st skydd som ska sitta på rören i buren, hur ska jag få plats med dom i resväskan då? Nu åker vi uppåt landet igen.
Well, one to day expenses, 10 pc protection should sit on the tubes in the cage, how do I fit them in your suitcase then? Now we are going up the country again.

måndag 10 augusti 2015

Shopping

 I dag började vi men att åka till DF Safety, för att handla skyddssaker till streamlinern, det blev bara en hjälm, säkerhetsbälte tillverkas på beställning.
Today we started but to go to DF Safety, Shopping protective things to streamlinern, it was just a helmet, seatbelt manufactured to order.
 Sedan åkte vi och hälsade på Bill Cody som säljer ESO-delar här, allt du ser till vänster är ESO-prylar, det var som att gå i en godisaffär, jag köpte lite julklappar till Kjell.
Then we went to visit Bill Cody selling ESO parts here, all you see to the left is the ESO gadgets, it was like walking into a candy store, I bought some Christmas presents for Kjell.
Bill fick två kepsar och jag fick en T-shirt, Han lugnade mig med att JAWA-fabriken nu ägs av en tjeck och inte av några ryssar, så dom ryktena är fel.
Bill got two caps and I got a T-shirt, he reassured me that JAWA factory now owned by a Czech and not by some Russians, so they rumors are wrong.

lördag 8 augusti 2015

112mph eler 181km

 Vi får vara nöjda med det efter att ha stått och skruvat hela dagen, jag hade klantat mig med tändningsinställningslamporna på tändboxen, sedan började PAL-magneten att kärva, och på det så började tanken att läka. 5 minuter innan stängningsdags fick fart på skrotet igen och den gick bra.
We must be satisfied with it after standing and working all day, I had screwed up with the ignition setting lights on the ignition box, then began PAL magnet sticking, and so started the tank to heal. 5 minutes before closing time got off on the scrap again and it went well.

fredag 7 augusti 2015

Ännu ett hembygge

Den här kanske inte var den vackraste i besiktningen, egentligen tyckte jag nog inte om någonting, dessutom hade dom stora problem att klara besiktningen, men vi hoppas att dom dyker upp i morgon.
This was perhaps not the most beautiful in inspection, actually thought I do not think about anything, plus they had great problems to pass inspection, but we hope they show up tomorrow.

Mojave

Burt Bailey NZ träffade vi i besiktningen, han har byggt väldigt smart, han har byggt en motorcykel med två Triumph-motorer, som han sidoförflyttade lite grann så han kan använda båda växellådorna, den främre motorna utgående axeln har kedja till den bakre motorns utgående axeln, det vill säga att han får använda båda kopplingarna och båda växellådorna samtidigt, när han provkört på Dyno har det fungerat bra, jag är lite orolig att en växellåda skulle missa en växel, då blir det katastrof!


Burt Bailey NZ we met in inspection, he has built very smart, he has built a motorcycle with two Triumph engines, he side moved a little so he could use both gearboxes, front engine output shaft is chain to the rear motor output axis, that is, he may use both connections and both gearboxes at the same time, when he test-drove on the dyno, it has worked well, I'm a little worried that the gearbox would miss a gear, then there will be a disaster!