söndag 31 mars 2013

350cc topp

Det här är en 88mm topp som är omgjord till en 83 mm kolv, visst är det snyggt gjort? Det är inte jag som har gjort det. Jag fick en snilleblixt en tidig morgon nu i påsk, den nya cylindern blir bara ca. 40mm hög så det blir bara 3 flänsar kvar, så nu försöker jag att övertala toppmodifieraren att göra en ny vattenkyld cylinder, vi får se hur det slutar.

This is a 88mm top which is converted to a 83 mm piston, sure it's nicely done? It is not me who did it. I got a brainwave one early morning now in Easter, the new cylinder is only approx. 40mm high so it gets only 3 fins left, so now I'm trying to persuade him that made the top lid to make a new water-cooled cylinder, we'll see how it ends.

Nytt recept

10 liter hetvatten och bara 400g Kaustiksoda, nu så blev det inte så bråttom,  fegade med 20 sekunder, kunde nog ha haft dom i 1 minut för att de skulle se ut som nya. Men nu är dom rena utan att glänsa.
New recipe
10 liters of hot water and only 400g Caustic Soda, now that did not happen so fast, chickened by 20 seconds, probably could have had them for 1 minute for them to look like new. But now they are clean without shine.

Dåligt glödstift igen

Jag bytta alla för mindre än ett år sedan och nu gick ett igen, Biltema är inte alltid bra, de är billiga i alla fall, den här gången mätte vi motståndet i dom så det gick lätt,nummer tre var det nu. Tur jag hade sparat dom gamla från i fjol så jag hade i reserv.
I swapped all for less than a year ago and now went a break down again, Biltema is not always good, they are cheap anyway, this time we measured the resistance in them so it was easy, it was number three. Luckily I had saved the old ones from last year as I had in reserve.

En första skiss

Nu gäller det att försöka övertala SCTA om att den är säker också, motorn blev lite fyrkantig som synes.
Now is the time to try to persuade the SCTA that it is safe as well, the engine was a little square, apparently.

lördag 30 mars 2013

Klart för kaustiksoda

Det sägs att man ska värma lådan så går det att få ut lager där Lage Svenssons gamla bakaxel sitter, jag kommer nog att svetsa lite...
They say you should heat the box so you can get the ball bearing which Lage Svensson's old rear axle sits, I'll probably weld a little ...

Luftintag

Båda luftintagen är klara för svetsning nu, Det är det här som jag har svårt med, att tillverka 2 saker som ska se lika ut.
Both air intakes are ready for welding now, This is what I have trouble with, making two things to look the same.

Bergsjösving

Det blev en Honda 600-sving, priset var överkommligt och vi fick kaffe med smörgåsar, solen sken och vi åkte Strömmbackavägen dit, snöplogkanterna var över en meter ännu uppe på skogen.
There is a Honda 600-swing on streamlinern, the price was good and we got coffee and sandwiches, the sun was shining and we went Strömmbackavägen there, snowplow edges were over a meter still up in the woods.

onsdag 27 mars 2013

605cc vevpartiet är klart!

Samt att toppen till 350cc-motorn börjar att bli klar, återkommer med bild senare. Ska till Hälsingland i påsk och titta på Mats S baksving som han har till salu.
Bara 500 dagar kvar till den ska vara klar det börjar att bli bråttom nu!

605cc crank is done, And to top the 350cc engine starts to become clear, come back with a picture later. Should the Hälsingland in Easter and look at Mats S backswing as he has for sale.
Only 500 days left until it will be ready, it starts becoming a hurry now!

söndag 24 mars 2013

350cc skivorna börjar att bli klara

Nu väntar vi på specialtappen, kolven i bakgrunden hör inte hit naturligtvis, det ser ju alla, vi lade dit den bara för att få lite spänning i bilden.
Now we are waiting on the crank pin, piston in the background do not belong here, of course, we put it there just to get some excitement in the image.

lördag 23 mars 2013

Plymen såg stark ut

Min gamla antagonist Plymen träffade jag på läktaren han påstår att han ska sluta nu, fan tror det.
Sverige har stora problem att fylla på med förare efter Stenlund och Posa det såg man, ingen skugga ska falla på de svenska som var med, men när en väl begagnad cykel med reservmotor bjuds ut för 120.000:- då blir det problem för de flesta. Jag sålde min Triumph Trophy för 20.000:- 1989 och köpte min första nya JAWA för 19.700:-, hade jag varit en bättre chafför hade jag kunnat åka VM med den, hade jag sparat Triumphen till i dag och sålt den nu så hade pengarna räckt till trimningen av en motor skulle jag tro.
Sporten har blivit för dyr så vi kommer inte att få någon tillväxt av nya förare, mitt förslag är att inrätta en klass med 4-takts crossmotorer körda på bensin, ingen kommer att behöva att motorrenovera på flera år och kostnaderna kommer att sänkas dramatiskt. När vi sedan har fått en bredd med många åkare så kommer toppen att vilja mäta sig med ryssarna. Kanske de orkar med det då, annars är jag rädd att isracingen kommer att försvinna på sikt i Sverige.

My old antagonist plume I met in the stands, he says he'll stop now, I do not know if I believe it.
Sweden has big problems to load the drivers for Stenlund and Posa it was seen, no shadow will fall on the Swedish who was there, but when a well-used bike with spare engine offered for 120,000 SEK, then it becomes a problem for most people. I sold my Triumph Trophy for 20,000 SEK in 1989 and bought my first new JAWA for 19,700 SEK, I had been a better chauffeur had I been able to go the VM with it, I had saved Triumphen to date and sold it now had money enough to trim of an engine, I believe.
The sport has become too expensive so we will not have any growth of new drivers, my suggestion is to set up a class with 4-stroke motocross engines run on gasoline, no one will have that engine refurbishing of several years and the cost will be reduced dramatically. When we have a width with many riders will top that will compete with the Russians. Maybe they can cope with it then, otherwise I'm afraid isracingen will eventually disappear in Sweden.

fredag 22 mars 2013

Jarmo fyller 60 nästa år

Man kan inte tro det , men Jarmo fyller 60 nästa år, det känns som i går när han jagade Nichenko ut i halmbalarna på VM-finalen i Göteborg 1990. Posas VM 1995 tycker jag också var en höjdpunkt, när Stenlund vann sitt sista 1988 hade jag just köpt min första cykel så jag visste inte så mycket då, såg något heat på sportspegeln, är det någon som har den på video?
I morgon ses vi i Uppsala kl.14.00, du kommer dit förstås?

You can not believe it, but Jarmo turns 60 next year, it feels like yesterday when he chased Nichenko out of straw bales on the World Cup Final in Gothenburg 1990th Posas World Cup 1995 I was also a highlight, when Stenlund won his last in 1988, I had just bought my first bike so I did not know much then, saw something heats Sportspegeln, does anyone have it on video?

söndag 17 mars 2013

Höger luftintag

Luftintaget blev skapligt med tanke på att jag är ringrostig vid arbetsbänken efter en lat vinter, det blir nog bättre med tiden.
The air intake was tolerable given that I'm rusty on the bench after a lazy winter, it will probably be better with a little practice.

lördag 16 mars 2013

Ny gaffel

Det får bli en ordinär gaffel i streamlinern, hittade en billig på Blocket som jag hämtade i eftermiddag, kortar jag den jättemycket och får Knota att tillverka ett nytt styrhuvud så blir det nog bra It may be an ordinary fork in streamlinern, found a cheap that I bought this afternoon, I shorten it a lot and get Knota to manufacture a new steering head so it will be good enough

Sven och Tybergarn blir glada

Nu har jag bytt plats, mina grannar Sven och Tybergarn blir glada, min plats har en benägenhet svälla ut åt alla håll, jag förstår inte hur det går till.

Now I have changed places, my neighbors Sven and Tybergarn get excited, my place has a tendency to swell out in all directions, I do not understand how it works.
Längst in under all bråte hittade jag en ismotor med lättad vev och igensvetsad topp, ska försöka att få tid till den någon vinter, projektet färdigställdes precis i slutet av min eländiga iskarriär så jag hann bara prova den en gång, den gick skitdåligt då.
At the bottom under all the junk I found an ice engine with a lighter crankshaft and welded top, will try to make time to work with it some winter, the project was completed just at the end of my miserable ice racing career so I could just try it once, it was crappy then.

torsdag 14 mars 2013

Trycksvarvning är manligt

Jag var till Ekerö i eftermiddag på en snabbvisit, det här är hantverk på hög nivå, han som jag besökte kunde till och med trycka ett klot med en skapligt stor öppning, men det tog mycket tid och själva formen kunde han plocka isär inuti klotet när det var klart, i Skultuna trycksvarvas det fortfarande påstod han, men dom har säkert datorstyrda saker, här tryckte dom med armarna, satans roligt att se duktigt folk.

I was Ekerö this afternoon for a quick visit, this is craftsmanship at a high level, the one I visited could even push a ball with a reasonably large opening, but it took a lot of time and the form itself, he could take it apart inside the ball when it was clear, in Skultuna pressure lathe still, he stated, but they probably have computer stuff, this pushed them with arms, damn fun to see good people in action.
Här är en annan sak som en modern maskin skurit i ett stycke, bladen har inte böjts i efterhand utan den är skuren så här.
Here is another thing that a modern machine cut in one piece, the blades are not bent in retrospect, but it is cut like this.

lördag 9 mars 2013

Luftmotstånd

När jag kom till mitten av det här blev jag yr i huvudet som vanligt, tack ändå, kontentan är är tror jag att ha en så liten frontarea och så smal cigarr som möjligt.Beräkning av luftmotstånd.        
Hänsyn måste tas till följande fyra faktorer.        
        
1,   Hastigheten v m/s Luftmotståndet ökar med hastigheten i kvadrat.     
   Vid t.ex 100 km/h  blir motståndet fyra gånger större än vid 50 km/h.     
        
2,   Frontytan F m² Motståndet står i direkt proportion till ekipagets frontarea.     
   Mät eller gör en pappmall över största tvärsnittet och beräkna arean.     
        
3,   Motståndsfaktorn Cw (-) En cigarrformad kåpa ger lägre motstånd än en lika stor men kantig kåpa.      
   En hoj utan kåpa skapar mer turbulens, vilket ger högre motståndsfaktor.     
   Kolla på nätet om det finns uppgifter om liknande skapelser.     
   Porsche 356B hade t.ex. ett utprovat Cw = 0,40.     
        
4,   Luftens täthet s kg/m³ Motståndet påverkas också i direkt proportion av tätheten på luften.     
      som i sin tur beror av …..   Vid normalt lufttryck och temperatur väger luft 1,29 kg /m3.     
atmosfärtrycket P mbar Vid högtryck väger luften mer och då blir det större motstånd i proportion till trycket.     
temperaturen t ° C Vid högre temperatur blir luftens täthet lägre i omvänd proportion till absoluta temperaturen.      
   Luftens aktuella täthet kan framräknas enligt….     s = (p / 1014) x 273 / (273+t) x 1,29
        
Teoretiskt luftmotstånd kan nu beräknas enligt….    W = Cw F s (v²/2)   ( N ) 
        
I praktiken bör man dock räkna med ett visst rullmotstånd. Detta är i stort sett oberoende av fordonets hastighet        
och blir vid höga farter av mindre betydelse.         
Rullmotståndet kan enkelt kollas genom att man drar ekipaget med jämn fart över ett plant golv och mäter kraften med en fiskevåg.        
Multiplicerar man nu summan av motstånden WL och WR med hastigheten så får man det teoretiska effektbehovet.        
För att sedan få erforderlig motorstyrka måste hänsyn tas till förluster i växellåda och transmission.         
Du kan göra alla dessa uträkningar enkelt genom att gå till nästa flik, " Beräkning" och där fylla i de gula rutorna med väl valda indata.        
        
         Lycka till .


When I got to the middle of this, I became dizzy as usual, thanks anyway, the bottom line is I think is to have a small frontal area and so narrow cigar as possible.
Calculation of air resistance.Consideration must be given to the following four factors.
         
1, speed vm / s Air resistance increases with velocity squared.
   
For example 100 km / h, the resistance four times greater than at 50 km / h
         
2, front surface F m² resistance is directly proportional to win their frontal area.
   
Measure or make a cardboard template of the largest cross section and calculate the area.
         
3, Resistance factor Cw (-) A cigar-shaped hood provides lower resistance than an equal but edgy cover.
   
A bike without cover create more turbulence, resulting in higher resistance factor.
   
Check online if there is evidence of similar creations.
   
Porsche 356B had such one tested Cw = 0.40.
         
4, air tightness s kg / m³ resistance is also affected in direct proportion to the density of the air.
      
which in turn depends ..... At normal atmospheric pressure and temperature of air weighs 1.29 kg / m3.atmospheric pressure P mb For high pressure air weighs more and then there will be more resistance in proportion to the pressure.temperature t ° C. At higher temperature becomes lower air density inversely proportional to absolute temperature.
   
The air current density can be calculated according to .... s = (p / 1014) x 273 / (273 + t) x 1.29
         
Theoretically, air resistance can now be calculated according to .... W = Cw F s (v ² / 2) (N)
         
In practice, however, assume a specific rolling resistance. This is largely independent of vehicle speedand becomes at high speeds of less importance.Rolling resistance can easily be checked by pulling rig with constant speed across a flat floor and measures the force with a fiskevåg.Multiplies now the sum of the resistances WL and WR with speed to get the theoretical power requirement.To then get the required engine power must take into account losses in the gearbox and transmission.You can do all these calculations simply by going to the next tab, "Calculation" and where to fill in the yellow boxes with carefully chosen input.
        
         
Best of luck.

650cc vev

Nu är 650cc veven klar, nästan, den är inte balanserad men det gick bra att pressa ihop den i alla fall, jag har haft mardrömmar om det ett tag. Now the 650cc crank ready, almost, it is not balanced but it was good to compress it anyway, I've had nightmares about it for a while.

Kjells bänk

Under de 25 år jag har haft samarbete med  Kjell har jag aldrig sett bänkskivan i verkstaden, i dag var första gången det var undanstädat där, helt otroligt vilken lyster skivan har! Det kan bero på att lysrörsbelysningen aldrig haft tillfälle att nå själv bänken.
During the 25 years I have had cooperation with Kjell, I have never seen the countertop in the workshop, today was the first time it was tidied away there, incredible luster which disc is! It may be due to fluorescent lighting never had the opportunity to achieve self-bench.

söndag 3 mars 2013

Nytt kåpglas

Kåp-Ingvar ringde i dag, han hade färdigställt ett nytt kåpglas. 175 kronor ville han ha för besväret, riktigt billigt, sånt gillar jag!  Ingvar called today, he had completed a new windscreen. $ 25 he wanted for the job, it was not expensive.

lördag 2 mars 2013

Växellådsrivning

3:ans drev och två lager var lite dåliga, inte jättedåliga men hittar jag bättre så får dom nog bytas.
KlantJonsson lyckades med konststycket att ta bort registerskivan utan att tänka mig för, hur ska den stå i förhållande till armen som styr skivan, det är två kuggdrev som går emot varandra, det kommer nog att kräva ett par kvällars provande innan det blir rätt, om inte jag tar med lådan till BasMotorThomas, han vet nog.
3rd gears and two ball bearings was a little bad, not really bad, but I find better so they can probably be replaced.
Idiot Jonsson managed the feat to remove registry disc without thinking about me, how will it stand in relation to the arm that controls the disc, there are two gears that go against each other, it will probably require a few evenings testis before it becomes law, unless I bring the box to BasMotorThomas, he knows enough.

Här syns registerskivan i ovankant.
Here is register disc at the top.