tisdag 31 mars 2015

Mer rörbitar

Lite förstyvningar till styrstolpen, samtidigt åkte det på lite mer rör på bakdelen av buren, hoppas SCTA är nöjda snart, den börjar att bli tung.
A little stiffeners to the steering column, while it went on a bit more pipes on the back of the cage, hoping scta are satisfied soon, it starts to become Heavy.

lördag 28 mars 2015

Flygplansdelar

I dag hittade jag en motor till stödhjulen, den härstammar från ett skrotat flygplan som snälla Stefan på Arigoteknik hade liggandes i ett av alla hans lager.
Today I found an engine to support wheels, it originates from a scrapped aircraft that kind Stefan at Arigoteknik had been lying in one of all his garage.

onsdag 25 mars 2015

Styrhuvudsförstärkning

Styrhuvudet har fått en förstärkande box Tom Evans tyckte att jag bör åtgärda tre saker till på säkerhetsburen, jag gör det hellre här än i Bonneville. Styrningen är OK tyckte han.
Below the The steering head, I have built a strengthening box Tom Evans thought I should address three things to the safety cage, I do it here rather than in Bonneville. The steering is OK, he thought.

lördag 21 mars 2015

Isracing-SM

Fyraochenhalvdjävlatimma!
Heder år Strömsund som arrangerade SM.finalen men för 20 år sedan propagerade vi för snabbt genomförande av tävlingar, det har inte blivit bättre, förare som har kört omkull går med myrsteg mot depån för att mekanikerna ska ha tid att ställa i ordning cykeln igen, satans speedwayfasoner, under min tid sprang man till depån, stävjas inte det här kommer publiken att utebli.
Nog med gnäll nu, Viktor kom på tionde plats och det var roligt, Stefan Svensson vann men det hade jag tippat på förhand.

Four and a half hour damn!

Credit to Stromsund who arranged SM.finalen but 20 years ago we campaigned for rapid implementation of competitions, it has not gotten better, drivers who have driven down goes with bog step towards the depot to the mechanics should have time to prepare the bike again , Satan speedway manners, during my time ran it to the pits, checked not this audience will be compromised.

Enough with the whining now, Viktor came in tenth place and it was fun, Stefan Svensson won but I had tipped

lördag 14 mars 2015

1-1 lite gasol gjorde susen

Men den strävade emot i det längsta, i morgon blir det injustering av styrningen.
But it fought in the longest, tomorrow will be the adjustment of the steering.

onsdag 11 mars 2015

Chromemollyplåt-Jonsson 1-0

Försökte att bocka plåten över säkerhetsburens översta del för hand, skrapmärkena på armen blev när den slet sig och var på väg mot ögonbrynet. Träffen sänkte mig, men jag kom upp på 8. Det konstiga är att glasögonen klarade sig fast de låg 5 meter därifrån, ögonbrynet klarade sig skapligt också, på jobbet skyller jag på Katarinas höger om någon frågar, man vill ju inte framstå som en klant.
Tried to bend the plate over the safety cage uppermost part by hand, scratch marks on his arm was when it broke loose and was heading towards the eyebrow. The hit lowered myself, but I came up on 8th The strange thing is that glass eyes did not break though they were 5 meters away, the eyebrow fared alright too, at work I blame on Catherine's right, if anyone asks, you do not want to appear a clumsy human.

måndag 9 mars 2015

Tillbaka på hemsidan

SCTA har byggt om hemsidan och samtidigt tagit med en gammal bild på ekipaget innan aluminiumen börjat att spricka, och när Jims vita kläder fortfarande var vita...
Scta have rebuilt the website and at the same time, taking an old picture of the equipage before the aluminum begun to crack and when Jim's white clothes were still white ...

söndag 8 mars 2015

Styre

Jag får plats med benen under styret, det är det viktiga. Till veckan har jag det lugnt, bara plåten som ska sitta över huvudet ska kapas till. Och så var det stödhjulskonstruktionen då...
I can fit legs under the the handlebars, it's important. For this week, I have it easy, just plate to be fitted over the head should be cut to. And then there was support wheel design ...

lördag 7 mars 2015

Styrning

Det här ser bra ut, i morgon svetsas allt på plats öronen på gaffelbenen härstammar från originalkronorna.
This looks good, tomorrow welded everything in place the ears of the fork legs descended from the original front fork.

söndag 1 mars 2015

Främre motorfäste

Nu är det bara att förlänga stötdämparfästet innan det är dag för Hassesvetsning igen, hoppas han har Happy Hour på fredag eftermiddag, han brukar ha det för mig.
Now just to prolong the shock absorber bracket before it is day for Hasse Welding again, hoping he has Happy Hour on Friday afternoon, he usually have it for me.