onsdag 22 juni 2016

Gömma avloppsrör

Jag måste skynda mig att fixa plåtarna så röret inte syns så bra, nita eller skruva, det är frågan.
I must hurry to fix the plates so the tube can not be seen so well, rivets or screw, that is the question.

tisdag 21 juni 2016

Urtag ur stjärtplåtar

Nu gäller det att försöka att gömma det fula avloppsröret med aluminiumplåtar.
Now I try to hide the ugly pipe with aluminum plates.

lördag 18 juni 2016

Ändlägesbrytare

Ja då är den första monterad, den som stannar hjulen ute, eller skidan, jag vet inte.
Den Elektriska Pojken kommer och kopplar ihop allting.

Well then, the first mounted, the one that stops the wheels out there, or the ski, I do not know.The Electrical boy comes and connects everything together.

tisdag 14 juni 2016

Bromsrör igen

Då är röret på plats, endast lite skruv kvar.
Now the tube in place, only a few screws left.

söndag 12 juni 2016

Bromsrör

Otroligt! Bauhaus hade ett 6 tums rör som var 1 meter för bara 118 kronor, deras bultsortiment har minskat med 50 procent och priserna här höjts med 100 procent så där köper jag inget mer.

Unbelievable! Bauhaus had one six-inch pipe which was 1 meter for only 118 crowns, their bolt range has been reduced by 50 percent and prices have risen by 100 percent, there I buy nothing more.

måndag 6 juni 2016

Broms skärm

 


Jag ville ha en bromsskärm som var blå och gul som en svensk flagga men Stroud hade bara gult, det var samma material som de hade till rymdfärjorna så det får nog duga till en gammal ESO också,  eller hur?

I wanted a drag chute which was blue and yellow as a Swedish flag but Stroud had only yellow, it was the same material that they had to the space shuttle as it may probably fit for an old ESO right?

Dubbelvajer

Den där båtvajern som jag byggde först är borta nu, det får bli 2mm dubbelvajer istället, idag färdigställdes fästena.
That boat wire as I built the first is gone now, it  be 2mm twin cable instead, today completed the brackets.