torsdag 31 augusti 2017

Sjöden, min nya mekaniker

Anders ringde i kväll och anmälde sig som mekaniker, så nu är jag lugn.
Anders called this evening and signed up as a mechanic, so now I'm calm.

söndag 27 augusti 2017

Svårkörd

Det är konstigt, här hemma var ramen lättkörd på asfalt, inga problem med balansen, men på saltet svängde hon som attan. Kan vara vinden, eller framgaffeln, jag får fundera på om det går att åtgärda eller om hon får sluta som sidovagn. Ett stort problem som dykt upp är att Sven har sagt upp sig som mekaniker och Jim gör sitt sista år 2018, Har du lust att hänga på, hör av dig, lönen är 0:-
It's weird, here at home the frame was easy to drive on asphalt, no problem with the balance, but on the salty hard-hit. May be the wind or front fork, I'll wonder if it can be fixed or if she stops as a sidecar. One big problem that has arisen is that Sven has resigned as a mechanic and Jim is doing his final year in 2018. Do you want to hang on, contact me, the salary is 0: -

fredag 18 augusti 2017

Vem är den roliga?


som skriver små roliga kommentarer på bromsskärmsröret?

Who is writing small funny comments on the back?

torsdag 17 augusti 2017

Det får bli sidvagn

Det tar för många år att lära sig köra streamliner och det får absolut inte blåsa, så jag bestämde idag att det får bli ett stödhjul till nästa år, lite tråkigt men nödvändigt. Vi har något knasigt med ramen, men det kommer kunniga människor att undersöka i höst med datasimulering, jag tror att det är framgaffelns lutning och försprånget som är boven. Nu har vi packat allt och börjar hemresan till Olympia i morgon bitti, sedan har vi vi bara rengöringen kvar...
Vi hälsade på Venturiteamet i dag och fick en förevisning av deras elbil som de kvalificerade sig för rekord med 320mph någonting tror jag
It takes many years to learn how to run streamliner and it must definitely not blow, so I decided today that it may be a support wheel next year, a bit boring but necessary. We have something messy with the frame, but there are good people to investigate this autumn with computer simulation, I think it's the slope of the fork. Now we have packed everything and start our trip to Olympia tomorrow, then we only have the cleaning left ...

We greeted the Ventura team today and got a show of their electric car as they qualified for a record of 320mph something I think

onsdag 16 augusti 2017

Två krascher

Det är något konstigt med streamlinern, första försöket så gick det bra att hålla balansen när jag fällde upp skidorna men efter 50 meter så började den svängar så det blev en krasch- Andra försöket trodde jag att jag körde för sakta första försöket  så jag fällde in skidorna när jag lagt i tvåan och då gick det säkert 70km lik förbannat så svängde den ikull efter 350 meter, vi måste försöka en gång till med kortare gaffel så vi ser hur den reagerar.
There is something strange with the streamline, the first try, it was good to keep the balance when I folded the skis but after 50 meters it started to swing so it became a crash. Second try I thought I drove for the slow first try so I fell in The skis when I put in two and then it certainly went 70km equally pissed off, so it swung after 350 meters, we have to try again with a shorter fork so we can see how it re

måndag 14 augusti 2017

I dag strulade det också

Vi skruvade ihop bakdelen med två band till bromsskärmen, hällde olja ned till den kärvande kulventilen till bränslet och fixade lite bultar som skruvat ut sig under motortesterna. Efter det så åkte vi till banan, men innan vi kom till startlinjen så börjde det att blåsa så vi fick avbryta. Nytt försök kl. 7 .
We screwed the back part with two straps to the brake parachute, poured oil down to the trailing ball valve to the fuel and fixed some bolts that screwed out under the engine testers. After that we went to the track, but before we got to the starting line it started blowing so we had to cancel. New try at 7.

söndag 13 augusti 2017

Vi klarade besiktningen!

Det var det braiga, sedan började bekymren.
We managed inpection.
That was good, then the worry began.

När vi provkörde motorn så hoppade den lilla skärmen ut, vi sätter dubbla band istället.
Sedan fungerade inte värmegivaren till avgastemperaturen, tack och lov så hade George vår kompis en extra med sig. fuel avstängningen har alltid fungerat, men det strular också så vi får nog jobba minst 4 timmar till.

As we test the engine, the little parachute jumped out, we put double bands instead.

Then the heat sensor did not work at the exhaust gas, thank goodnes George our friend, an extra with him. The fuel shutdown has always worked, but it's also strange so we'll probably work at least 4 hours to the first testrun.

lördag 12 augusti 2017

Vi jobbar på

Men vi tog en timme ledigt när George Poteet och Danny Thompson körde i morse, allt är klart för besiktning direkt på morgonen.
 But we took an hour free when George Poteet and Danny Thompson drove this morning, everything is ready for inspection immediately in the morning.

fredag 11 augusti 2017

Den kanske går igenom!

Vi besiktade bara ramen idag och besiktningsmannen var lyrisk, han trodde den skulle vara lätt att få igenom med lite små förändringar, det är fan inte lätt att bygga något som de ska besikta på andra sidan av jorden
We only check the frame today and the inspector was lyrical, he thought it would be easy to get through with some little changes, it's hell not easy to build something that they'll see on the other side of the earth

torsdag 10 augusti 2017

Nu är vi framme

Dagen gick åt att montera i hop motorcykeln, de gillade inte riktigt min ihop skruvning av framdel och bakdel, men det är nog för att de inte varit i Bollnäs förut. Bromscylindern som fungerade utmärkt tidigare vägrar att fungera, vi har disikerat den på rummet och det är nog reparerbart.
Jag är mest rädd för att inte se något för burbågen blev väldigt trång med kläder och all stoppning.

The day went on to mount the motorcycle, they did not really match my screwing of the front and the back, but that's probably because they have not been in Bollnäs before. The brake cylinder that worked well earlier refuses to work, we have dissected it in the room and it is probably repairable. I'm most afraid not to see anything for the cage being very cramped with clothes and all the stuffing

Nästan framme!


Det blev bara två mindre missöden på väg till Twin Falls, påfyllningsröret till den Blå Forden är trasigt, vi fick reparera tillfälligt med eltejp för vi hade ingen tvål att gnugga in i läckaget, det andra var att vårat stödhjul på vagnen har sagt upp sig, vi får palla med trävirke istället. Vagnen förresten fick vi av snälla John med rötter i Gävle, som tack fick han min gamla motorcykel, som ett ytterligare tack så fick han stanna i tre dagar och jobba med streamlinern, jag tror han var glad att få komma hem till sin verkstad.
 John and Jim
There were only two minor missions on the way to Twin Falls, the filler pipe to the Blue Ford is broken, we had to fix with electric tape temporarily because we had no soap to rub into the leak, the other was that our support wheel on the wagon had retired, We get to work with woodwork instead. The trailer by the way, we received from nice John with roots in Gävle. I thanked him and gave him my old motorcycle, as an additional thank you, he had to stay for three days and work with the streamliner, I think he was happy to get home to his workshop.

söndag 6 augusti 2017

Allt fungerar!

Det har bara varit några små bekymmer, det största var att toppen läkte när vi startade för första gången men det ordnade vi med att slipa i den med ventilslippasta, avstängningsvredet till insprutningen hade jag monterat åt fel håll och likaså magneterna på framhjulet till hastighetsmätaren, Ett mindre läckage på växellådan får vara, det gör inget.
Vi har till och med provkört på Jims gräsmatta och kopplingen fungerade fint.

There have been only a few small concerns, the biggest thing was that the cylinder head healed when we started for the first time, but we managed to slip it with the valve release, the injection shut of valve I had mounted in the wrong direction, as well as the magnets on the front wheel of the speedometer. A minor leakage on the gearbox may be, it does not matter. We even run a test drive on Jim's lawn and the clutch worked fine.

onsdag 2 augusti 2017

Delarna sitter ihop

Det går bättre än det brukar, alltid brukar det bli något oförutsett som händer.
En dag till med småpyssel sedan är den klar för provstart.
It's going to be better than it usually does, it always happens to be something unforeseen that happens. 
A day of assembly then it is ready for trial start.

tisdag 1 augusti 2017

AliBaba Racepack

Jim och Alexander försöker få fart på hastighetsmätaren som fungerade hemma men nu inte får någon puls från hjulet, det var väntat med billigt skräp.
Jim and Alexander try to speed up the speedometer that worked at home but now does not get any pulse from the wheel, it was expected with cheap rubbish.