måndag 25 februari 2019

Wally säljer

Ett utmärkt tillfälle att köpa en trehjuling som gick över 200 mph två gånger i somras.
 
An excellent opportunity to buy a sidecar that went over 200 mph twice this summer.

lördag 2 februari 2019

Bakbromsen klar

Cylindern monterar jag på styrstolpen och manövrerar den med en kort vajer.

I mount the cylinder on the pipe on which the handlebar is mounted and operate it with a short wire.