söndag 20 december 2015

Nu är rutsargen klar

Det blev bra, tre stift i bakkant och två sprintar i framkant håller den på plats.
Three pins in the rear and two spring-loaded pins in the front edge keeps it in place.

lördag 19 december 2015

Snart kan jag beställa en ruta

Nya huvlås har jag fixat i dag, SCTA gillade inte två öppningsspakar , sedan fixade jag till plåten under rutan på en sida.
New hood lock I've fixed today, SCTA did not like the two opening levers, then I fixed to the plate during the windshield on the right side.

lördag 5 december 2015

Huvlåsen är klara

Det är inte roligt den här årstiden, regnar det inte så blåser det, mörkt är det jämnt.

It's no fun this time of year, if it does not rain, so it blows, dark it evenly.


fredag 27 november 2015

Brandväggstätningsmedel


Det här tycker SCTA jag ska täta brandväggen med, 3M försöker att hitta det i Sverige, det ska bli spännande att se priset här kontra USA.
 This SCTA think I should use to seal the firewall with 3M trying to find it in Sweden, it will be exciting to see the price here versus the US.

söndag 22 november 2015

Sniken huvstängningsanordning

Jag tänkte använda 4 sprintar till huven, en i varje hörn med ett handtag på varje sida, drar jag i bägge så lossnar hela huven. Hoppas Tom Evans tycker min idé är bra. Alla mina enormt innovativa idéer måste godkännas från högre ort.

I was going to use 4 pins to the hood, one in each corner with a handle on each side, I pull the two as detaches the whole hood. Hope Tom Evans think my idea is good. All my hugely innovative ideas must be approved by scta.

lördag 21 november 2015

Rutsargskantshelvete

I dag byggde jag en sida till huven, först försökte jag hitta någon som kunde bocka till det här men efter två månade gav jag upp och kapade av en remsa som skruvas fast i ett smalt plattjärn, plexiiglaset skruvas i den övre remsan, jag skulle ha gjort så här på en gång.
Today, I built a side for cover, first I try to find someone who could bending this but after two mont, I gave up and cut a strip that is screwed into a flat iron, hood plastic is screwed into the upper strip, I would have done this from the beginning.

torsdag 19 november 2015

Brandvägg

Nu har jag fått till väggen mellan motorutrymmet och mig, det blev en aluminiumplåt.

Now I got to the wall between the engine compartment and me.

torsdag 12 november 2015

Slangskydd

Äntligen ett godkänt bränsleslangskydd!
Första året vi fick bakslag köpte vi tändkabelskydd så vi fick åka, i år fick vi använda dom för att vi är så snälla. Nu har jag fått OK på att använda den hör slangen från högsta ort, jag tror jag skriver ut mailet och tar med det.
Finally an approved fuel hose protection!
The first year we had setbacks, we bought ignition cable protection so we had to go, this year we had to use them because we are so kind. Now I've got the OK to use it belongs hose from the highest level, I think I write out the email and bring it.

söndag 8 november 2015

En egen klass...


I dag fick jag meddelande från USA att om när vi kommer över med streamlinern så startar dom en egen klass för oss, det finns inget rekord för streamlaner med fuel och stötstång i 650cc, det känns bra, varför tampas med andra när man kan vara själv...
Bara för det så är det säkert någon annan som tänker lika och bygger lika.

Today I received notice from the United States that if when we come across with streamlinern starts them a separate class for us, there is no record of streamlaner with fuel and the push rod in the 650cc, it feels good, why put up with others when you can be yourself. ..
Just so it is certainly someone who thinks the same and builds equally.

lördag 7 november 2015

Bakdel

Då åkte det sista staget som ska hålla karossen på plats i dag.
Alla aluminiumplåtar ska sitta skruvad i ett plattjärn för det vibrerar så mycket, När jag provkörde den så råkade jag luta hjälmen mot ramen med påföljd att vibrationerna gjorde att jag inte såg någonting.

Then went the last iron brace that will hold the body in place today. All aluminum plates screwed to sit in a flat iron that vibrates so much, when I test drove it so I happened to sit helmet against the frame with the result that the vibrations meant that I did not see anything.

lördag 31 oktober 2015

Motorhuvar

I dag blev det lite gjort också, mina lata mekaniker vill ha öppet och lättskruvat i motorutrymmet, så det får bli järnramar till huvarna, en på varje sida.
Today was a bit done well, my lazy mechanic wants open and easily screwed into the engine compartment, so it must be iron frames for hoods, one on each side.

söndag 25 oktober 2015

Center of pressure

I helgen har jag vägt och mätt, svetsen kom i gång endast söndag eftermiddag.
Det blir bra tyngdpunkten ligger mitt mellan hjulen och karossen är större bak än fram. Är du intresserad så bifogar jag en artikel om ämnet, jag fattar inget, så jag skickade siffrorna till Eva Håkansson man Bill Dube så han räknade åt mig, snäll karl det där.
  http://scienceenvy.com/race-car-engineering-400-mph-how-to-stay-straight-and-on-track/

This weekend I have weighed and measured, the weld was started up only Sunday afternoon. 
It will be good center of gravity is located between the wheels and the body is bigger back than the front. If you are interested, I attach an article on the subject, I understand nothing, so I sent the digits to Eva Håkansson man Bill Dube as he counted me, kind man.

söndag 18 oktober 2015

Inte mycket gjort i helgen

Lite plattjärn bakom bakhjulet, jag börjar att bli trött tror jag...

Not much done this weekend
Little flat iron behind the rear wheel, I'm starting to get tired, I think ...

lördag 17 oktober 2015

Eva och Bill

Fick en bild på deras utan kaross, fallskärmsrörens placering är intressant nu.
Got a picture of their without a body, parachute pipes placement is interesting now.

lördag 10 oktober 2015

Uppstagning av bakdel

Det här blev inte bra, men jag strävar på i morgon.
This was not good, but I'm working on tomorrow.

onsdag 7 oktober 2015

Ombockad bakdel

Jag var inte nöjd med mina rör, så jag kapade bort dom och bockade om så svängen kom alldeles bakom bakaxeln, varför gjorde jag det inte på en gång?
I was not happy with my tubes, so I cut them away and bent if the turn came just behind the rear axle, why did not I start from the beginning?

söndag 4 oktober 2015

Bakdel

Mittröret är syftpinnen, jag tror det blev skapligt rakt.
The middle tube is straight, I think I was aiming it, I think it was alright straight.

lördag 3 oktober 2015

Bakdel

 Bakkanten på motorhuvarna blev till i dag, skapligt rakt blev det.
The rear edge of the hood are became today, alright straight it was.

söndag 27 september 2015

Fronten är klar

Plåtarna är klar till fronten, till veckan blir det en brandvägg i aluminium i bakkant av säkerhetsburen.
The panels are finished to the front, the week will be a firewall in aluminum at the rear of the safety cage

onsdag 23 september 2015

Skyddsplasten åkte av

 Jag borde ha haft den kvar, men nyfikenheten tog över.
I should have protective plastic still there, but curiosity took over.

söndag 20 september 2015

Sidopanel

Det ser bra ut, jag måste ha ett par spännband och dra lite innan jag skruvar fast den.

It looks good, I must have a pair of straps and pull a bit before screwing it.

lördag 19 september 2015

Nos

Nu är jag nöjd med nosen, på två ställen får det bli aluminiumfärgad silicon för att fylla springor, men va fan. Det är inget utställningsfordon, det är en tävlingsmotorcykel.
Now I am happy with the nose in two places it may be aluminum-colored silicone to fill the gaps, but what the hell. There is no exhibition vehicle, it's a competition bike.

söndag 13 september 2015

lördag 12 september 2015

 Då var framplåtarna klara, i morgon slipar jag ett spår mellan dom för att minimera springan innan jag borrar fler skruvhål.
When was the front plates ready, tomorrow I sand a groove between them to minimize the gap before I drill more screw holes.

fredag 11 september 2015

Äntligen mjuk plåt

Plåttryckeriet ute på Ekerö försåg mig med mjuk 1,5mm aluminiumplåt, den är riktigt rolig att jobba med.
Sheet printing house on Ekerö Island provided me with soft 1,5mm aluminum plate, it is really fun to work with.

söndag 6 september 2015

Inte i dag heller

Trots gasol så vägrade plåten att lyda mig, en bortkastad helg, det blir att köpa mjuk plåt till veckan.
Although I used the propane refused plate to obey me, a wasted weekend, there gets to buy the soft sheet to the week.

lördag 5 september 2015

I dag blev det ingenting gjort

Jag kämpade med 0,8mm plåten till höger framdel hela da´n, men fick ge upp, plåten jag har köpt är så förbannat motsträvig så i morgon hämtar jag gasolen och tokvärmer. Fungerar inte det åker jag och hämtar glödgad plåt till veckan.
I struggled with 0.8mm plate on the right front of the whole da'n, but had to give up, plate I purchased is so damned obstinate so tomorrow I collect the gas and heats. Does not work I go and pick annealed sheet in the week.

onsdag 2 september 2015

Nos

Slog till den här med träklubba och lädersäck, jag vill ha så lite kaross som möjligt framför framhjulet, på slutet jämnade jag till det med engelska hjulet.
Hit this with the wooden club and leather sack, I want to have as little body as possible in front of the front wheel at the end leveled me to it with the English wheel.

söndag 30 augusti 2015

 Nu håller jag på med hålet i karossen där framhjulet ska titta ut.
Now I work with a hole where the front wheel should be
Snart kan jag börja med karossen.
Soon I'll start with the body.

lördag 22 augusti 2015

Remdriven Ural

 Hela motorcykeln gick att plocka ned i smådelar, ett imponerade bygge.
The motorcycle can be picked into small parts, an impressive building.
 De ryska pojkarna hade problem med kopplingen, för lite spel på kopplingspinnen.
The Russian boys had problems with the clutch, too little tolerance of the coupling pin.
Och var till och med sämre på engelska än mig!
And was even worse at English than me!

fredag 21 augusti 2015

Rutramar

I dag åkte ramarna till kåpglasen dit, det blir en väldigt fiffig öppningsmekanism, jag har det nästan klart för mig hur den ska fungera.
Today went framework to Cape glasses there, it becomes a very clever opening mechanism, I have it almost clear to me how it will work.

torsdag 20 augusti 2015

113,5mph

Synd att Bonneville blev inställt, vi hade nog slagit rekord med den här 350cc-motorn, rekordet där är 101,6mph. Vi körde med bara 50% nitro, de sålde ingen 100% med påföljd att avgastempen var 100 grader för kall och för att komma upp i rätt temperatur hade vi behövt haft cirka 65% i tanken.
Den här tävlingsformen tycker jag inte om, ett flygfält där det gällde att få upp farten i 1 mile och där mäts farten, dels så satt det lampor utefter banan överallt som det kostade 500 dollar om du nuddade en, vi klarade oss från sådana böter i alla fall, sedan är det väl långt ner till Mojave, det blev över 400 mil i den Blå Forden. Tjusningen med Bonneville är att få en motor att gå på full fart i en mile, inte bara accelerationsmilen.

Too bad that Bonneville was canceled, we had enough broken records with this 350cc engine, the record there is 101,6mph. We drove with only 50% nitro, they sold not 100%, with the result that the exhaust temperature was 100 degrees Celsius to cold and to reach the right temperature, we had to have had around 65% in the tank.This form of competition I do not like, an airfield where it was about to get up to speed for 1 mile and where the measured speed, as well as set the lights along the path of all that it cost $ 500 if you touched one, we made ourselves from such fines in anyway, since it is well far down to Mojave, there were over 400 mil in the blue Ford. The fascination of Bonneville is getting an engine to run at full speed in one mile, not only the acceleration mile.

onsdag 19 augusti 2015

Kolven ser bra ut

Vi kollade att kolven hade klarat sig, och det såg väldigt bra ut, den hade nuddat toppen på ett par ställen, men det var nog bara på toppvarv, lite slipning i topplocket sedan var det bara att skruva ihop igen. Blendzall-oljan vi använder verkar ha ett bättre konserveringsmedel i sig än Castrols R40, inga tendenser att den torkar efter ett år.
We checked that the piston had made it, and it looked very good, it had touched the cylinder head in a few places, but it was probably only the top speed, some grinding of the cylinder head then it was just to screw together again. Blendzall oil we use seems to have a better preservative itself from Castrol R40, no tendencies to dry after one year.

tisdag 11 augusti 2015

Mer shopping på Good Vibration Motorsport!

Jaha, en till dag med utlägg, 10 st skydd som ska sitta på rören i buren, hur ska jag få plats med dom i resväskan då? Nu åker vi uppåt landet igen.
Well, one to day expenses, 10 pc protection should sit on the tubes in the cage, how do I fit them in your suitcase then? Now we are going up the country again.

måndag 10 augusti 2015

Shopping

 I dag började vi men att åka till DF Safety, för att handla skyddssaker till streamlinern, det blev bara en hjälm, säkerhetsbälte tillverkas på beställning.
Today we started but to go to DF Safety, Shopping protective things to streamlinern, it was just a helmet, seatbelt manufactured to order.
 Sedan åkte vi och hälsade på Bill Cody som säljer ESO-delar här, allt du ser till vänster är ESO-prylar, det var som att gå i en godisaffär, jag köpte lite julklappar till Kjell.
Then we went to visit Bill Cody selling ESO parts here, all you see to the left is the ESO gadgets, it was like walking into a candy store, I bought some Christmas presents for Kjell.
Bill fick två kepsar och jag fick en T-shirt, Han lugnade mig med att JAWA-fabriken nu ägs av en tjeck och inte av några ryssar, så dom ryktena är fel.
Bill got two caps and I got a T-shirt, he reassured me that JAWA factory now owned by a Czech and not by some Russians, so they rumors are wrong.

lördag 8 augusti 2015

112mph eler 181km

 Vi får vara nöjda med det efter att ha stått och skruvat hela dagen, jag hade klantat mig med tändningsinställningslamporna på tändboxen, sedan började PAL-magneten att kärva, och på det så började tanken att läka. 5 minuter innan stängningsdags fick fart på skrotet igen och den gick bra.
We must be satisfied with it after standing and working all day, I had screwed up with the ignition setting lights on the ignition box, then began PAL magnet sticking, and so started the tank to heal. 5 minutes before closing time got off on the scrap again and it went well.

fredag 7 augusti 2015

Ännu ett hembygge

Den här kanske inte var den vackraste i besiktningen, egentligen tyckte jag nog inte om någonting, dessutom hade dom stora problem att klara besiktningen, men vi hoppas att dom dyker upp i morgon.
This was perhaps not the most beautiful in inspection, actually thought I do not think about anything, plus they had great problems to pass inspection, but we hope they show up tomorrow.

Mojave

Burt Bailey NZ träffade vi i besiktningen, han har byggt väldigt smart, han har byggt en motorcykel med två Triumph-motorer, som han sidoförflyttade lite grann så han kan använda båda växellådorna, den främre motorna utgående axeln har kedja till den bakre motorns utgående axeln, det vill säga att han får använda båda kopplingarna och båda växellådorna samtidigt, när han provkört på Dyno har det fungerat bra, jag är lite orolig att en växellåda skulle missa en växel, då blir det katastrof!


Burt Bailey NZ we met in inspection, he has built very smart, he has built a motorcycle with two Triumph engines, he side moved a little so he could use both gearboxes, front engine output shaft is chain to the rear motor output axis, that is, he may use both connections and both gearboxes at the same time, when he test-drove on the dyno, it has worked well, I'm a little worried that the gearbox would miss a gear, then there will be a disaster!