onsdag 30 april 2014

Sista april 1982

Jag kommer aldrig att glömma sista april 1982, vi lånade en kamrats pappas trampdressin och skulle åka ned till Granberg för att senare ta bussen till Hambologen en logdans som öppnade sista april varje år, tyvärr var inte nykterheten så god hos den tredje passageraren så en fick sitta och hålla i honom så att han inte skulle ramla av framåt och bli överkörd av ekipaget. När det blav tid för hemresa så vek jag ner mig som vanligt på grund av snöfall och tiggde skjuts per bil hem och min stackars kamrat fick trampa hem i gryningen alldeles själv, vart vår tredje kamrat tog vägen kommer jag inte i håg.
I will never forget the end of April 1982, we borrowed a colleague's dad's pedal trolley and would go down to Granberg to later take the bus to Hambo lodge a barn dance that opened last April each year, unfortunately, was not sobriety so good at the third passenger as a pocket sit and hold him so that he would not fall off ahead and get run over by rig. As blav date & time so I turned me down as usual due to snowfall and begged a ride per car home and my poor fellow got to ride home at dawn by myself, where our third companion took the road, I will not remember.

söndag 27 april 2014

Cad-ritning

Här är min senaste ritning på säkerhetsburen, Kjell bara kliade sig i huvudet, hur svårt kan det vara, det ser väll vem som helst att det är huvudbågen mellan mig och bakpartiet.
Here is my latest drawing of the safety cage, Kjell just scratched his head, how hard can it be, it looks all that is safety cage between me and the rear.

lördag 26 april 2014

Våren är här!

 Avgassystemet är halvsulat och ska klara besiktningen.
Numera klarar jag att demontera, svetsa och montera tillbaka allt på 3 timmar, allt på en parkeringsplats, en tanke slog mig tidigare i år, kanske jag skulle köpa ett nytt, det gamla är från det förra århundradet, men sedan insåg jag att kostnaden säkert översteg 2 ESO-kolvar, så det fick bli svetsning och kolvköp.
The exhaust system is repaired and will clear inspection.
Nowadays, I can manage to disassemble, weld and assemble everything back in 3 hours, all on a parking lot,, a thought occurred to me earlier this year, maybe I should buy a new one, the old one is from the last century, but then realized I will certainly cost exceeded 2 ESO pistons, so it had to be welding and buying pistons.
Sommardäcken är färdiga.
Summer tires are ready.

fredag 25 april 2014

Slangkopplingar

Fick tag på alla slangkopplingar i dag, vi är bra amerikaniserade när det gäller kopplingars gängor och slangar, det var bara att hämta på hyllan, Högtrycksslangen kunde jag säkert ha tagit en smalare men jag visste inte vad det krävdes så jag tog en grov en.
Got hands on all hose connections today, we are good Americanized concerning the interconnections threads and tubing, it was only available on the shelf, high pressure hose, I could certainly have taken a narrower but I did not know what was needed so I took a rough one.

torsdag 24 april 2014

Är det jag?

Dagens Arbete damp ned i dag, på sid 22 finns en bild som kan föreställa mig efter en isracingtävling i Östersund för en hel massa år sedan. Efter tävlingen kom ett fruntimmer fram och ville ha med mig ut på isen för att knäppa lite bilder, själv tyckte jag nog att det var lite konstigt, men vad gör man inte för konsten. Nu kanske 400.000 Metallare, Grafiker och Pappersanslutna har en tidning hemma där Jonsson står på knä i andra böj i Östersund en mörk januariafton.
The newspaper Today's Work tumbled down today, on page 22 for an illustration can imagine after a ice racing competition in Ostersund for a whole bunch of years ago. After the contest was a lady up and wanted me out on the ice to snap some pictures, I found myself enough that it was a bit strange, but what do you do for art. Now maybe 400,000 metallers, Graphic and Paper Connected a newspaper at home where Jonsson kneeling in second bend in Östersund.

onsdag 23 april 2014

Hur ska det här gå till?

Den nya tändplattan känns lite för stor för en PAL, det blir att bygga om på något vis.
The new spark pad feels a bit too big for a PAL, it will be to build on in some way.

måndag 21 april 2014

Trubbigt våld

Så här såg det ut i min väska innan vi fyllde den med bubbelplast, lite insprutning kolvringar, rör och tändningsdetaljer.
How so out of my bag before we filled it with bubble wrap, a little injection piston rings, pipe and ignition parts.
 Här är den sista bilden på väskan i helt skick, den är tagen på Amsterdams flygplats.
Here is the last picture of the bag in the whole state, it is taken at the Amsterdam airport.


Vid ankomsten på Arlanda så den ut så här, ett hjul var bortslaget och tyget sönderrivet, dragkedjan hade stått pall för lastarnas misshandel, jag tror någon lastare på Amsterdams flygplats eller på Arlanda inte tycker om Landspeedracing. anledningen till allt elände är att när vi paketerade allt i Olympia i fina plastboxar med silvertejp runt om så måste Amerikanska tullen kontrollera allt och då tar de ut allt och röntgar delarna, sedan häller dom delarna tillbaka i väskan, så det spelar ingen roll hur noga vi packar delarna i garaget, tack och lov så så var det enda skadorna var 2 avbrutna kolvlringar a 300 kronor, det har kunnat saknas en en bränslepump om vi hade haft otur.
Upon arrival at the airport so it looks like this, a wheel was gone and the fabric of the bag was torn, the zipper had not been broken for loader's assault, I think someone handlers at Amsterdam airport or at the airport at Arlanda do not like Land Speed ​​Racing. the reason for all the misery is that when we packed everything in Olympia in nice plastic boxes with duct tape around it to have U.S. Customs check everything and then they take it all out and X-ray parts, then pours them the parts back in the bag, so it does not matter how carefully we pack the parts in the garage, thankfully it was only injuries were two broken pistinrings a 300 crowns, there has been a lack of a fuel pump, if we had been unlucky.

Påsk i Olympia

Eftersom det är alldeles omöjligt att få tag på 1 5/8" 0.95 kromemollyrör i Sverige så åkte jag över till min vän och mekaniker Jim i Olympia nu i påsk för att hämta lite, priserna var inte så mycket billigare därborta men det går att få tag på rören i alla fall, här är de slut, känns lite som Afrika!
Since it is quite impossible to get your 1 5/8 "0.95 cromemollytube in Sweden so I went over to my friend and mechanic Jim in Olympia now in Easter to get some, the prices were not that much cheaper over there but you can get hold of the tubes anyway, here is the end, feels a bit like Africa!

onsdag 16 april 2014

Kåpglas-Ingvar är klar

2 nya kåpglas hämtade jag i dag, ett för mulet väder och ett för solsken, inte var han dyr heller.
2 new windscreen I picked today, one for overcast weather and one for sunshine, was not that expensive either.

lördag 5 april 2014

Vevskivshål

Rolle fixade nytt hål till den strokade 645cc motorn, gammelhålet till vevstaken är det översta hålet.
Rolle drilled new holes for the 645cc engine, the old hole for the connecting rod is the top hole.

Stötstänger

Köpte lite ämnen till stötstänger, dels krommollyrör och duralaluminiumstång, vi vägde dom för att se vilken som var lättast, ingen vann, det var samma vikt så det blir aluminium tror jag.
Bought some substances to pushrods, chrome molly tubes and dural aluminum rod, we weighed them to see which one was the heaviest, no one won, it was the same weight, so it will be aluminum I think.

Lättspeedway 1957

En bild på Kjell tagen i Värmland 1957, 2 år innan jag föddes, ingen hjälm inte ens en mössa.
Annars så gläds vi i dag åt att Tyskland äntligen har fått fram en speedwayåkare av klass, Martin Smolinsky körde om de andra helt utan respekt, tyskland behöver verkligen en arvtagare efter Egon Müller, den gamla rocksångaren som vann VM 1983.
A picture of Kjell taken in Värmland in 1957, two years before I was born, no helmet not even a hat.
Otherwise, we rejoice in the day to Germany finally has produced a speedway riders of the class, Martin Smolinsky drove on the other with no respect, germany really need an heir after Egon Müller, the rock singer who won the World Cup in 1983.

Satans ligister

 I dag skulle jag hjälpa Mats med sin Yamaha som förlorat tändningen, efter en del grubblande så upptäckte vi att någon klippt bort CDI-boxen, inte undra på att tändningen strejkade.
Today I would help Mats with his Yamaha who lost ignition, after some pondering, we discovered that someone cut off the CDI box, no wonder that the ignition did not work.
Den här hittade jag på internet, inte på Mats Yamaha 350TT från 1984.
This I found on the internet, not on Mats Yamaha 350TT 1984

fredag 4 april 2014

Bromsen är lagad

I kväll svängde jag in till Hans Bergman och fick min Laverdabroms lagad, skönt att slippa leta något annant fult hantag.
In the evening I went out to Hans Bergman and got my Laverda brake welded, good to avoid having to buy new.