måndag 30 april 2018

15 ton

15 ton, sedan kröp den dit, den andra sidan tar jag i morgon. Härdningen har jag inte tid med. Det är fan att det ska ta ett år att bygga en motor!
15 tonnes since crept there, on the other hand, I take in the morning. Hardening I do not have time with. It is the hell that it will take a year to build an engine!

söndag 29 april 2018

Ett parti jag inte röstar på

Det här djävla vevpartiet kommer jag inte att rösta på till hösten. Det blir nog Mercedeskommunisterna som vanligt. Det här har strulat som Miljöpartisterna från början till slut.
I will not vote for this devil's crank in the fall. It will probably be the Mercedes Communists as usual. This has fucked from beginning to the end .


söndag 22 april 2018

Årets låda är i trä

Så stor blev den inte, 110x55x65, och jag tror det blir plats över...
It grew quite small this year, 110x55x65, and I think it will fit over ...

lördag 14 april 2018

Åke är klar med dämparna

Så jag fick slipa fjädrar och måla i dag, ska du åka från Jättendal till Solna så hör av dig jag behöver en transport. Jag minns i forntiden när jag fick åka till Tönnebro och hämta en motor som levererades med lastbil mitt i natten. Eller den gången jag fick åka till finlandsfärjan och leta en finsk speedwaypojke som hade en motor med sig, så har vi alltid gjort. Vi har aldrig nyttjat SJ i alla fall, hörde om en som fick kompisen att lasta i grejer i en speciellt vagnsnummer och han stod och väntade på tåget och hämtade ut delarna, inga namn...
Åke has renovated my shock absorbers. So I had to clean feathers and paint today, you should go from Jättendal to Solna so hear from you, I need a transport. I remember in the early days when I had to go to Tønnebro and pick up an engine delivered by truck in the middle of the night. Or that time I had to go to the Finnish ferry and look for a Finnish speedway boy who had an engine, so we have always done. We have never used a train anyway, heard of someone who got the mate to load in a special wagon number and he was waiting for the train and picked up the parts, no name ...

fredag 13 april 2018

Joakim Bonniers skruvstäd

I kväll strandade förhandlingarna om Joakim Bonniers skruvstäd, jag har velat haft det ett år nu. Som kompensation fick jag en kantvik gratis, och gratis är bra! Men en dag ska jag få köpa Joakims skruvstäd, det har den nuvarande ägaren lovat. Ni ser skruvstädet i bakgrunden av kantviken. Joakim är den som kört flest år i Formel 1 från Sverige. Tänk er känslan att skruva fast en järnbit i samma skruvstäd som Joakim har stått och jobbat vid.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Bonnier#Formel_1

Tonight the negotiations on Joakim Bonnier's screw piece stretched, I've wanted it a year now. To compensate, I got an edge fold free translation was wrong here, but look at the picture, and free is good! But one day I'll buy Joakim's screw piece, the current owner has promised. You see the screwdriver in the background picture. Joakim is the one who drove the most years in Formula 1 from Sweden. Imagine the feeling of screwing an iron piece into the same screwdriver that Joakim has been working with. I think this is my worst English translation for several years. You may guess what I mean.

onsdag 11 april 2018

Tredje kicken

390cc Husqvarnan startade på tredje, det har den aldrig gjort i forntiden. Nu väntar jag på att Åke ska färdigställa bakdämparna sedan startar vårträningen. Motorn i förgrunden fick jag gratis av kompis B som fått den gratis av kompis A, nu såg min kompis C att jag fått den och eftersom det är en 78 så passar inte cylindern på min 80 så han vill ha cylinder och kolv gratis, tyvärr så har den värmenypit, förmodligen för att den gått med toppläckage, två muttrar satt löst, men kolven sitter fast... 
390cc Husqvarna started on the third attempt, it has never been in the old days. Now I'm waiting for Åke to complete the shock absorbers, then I start spring training. The engine in the foreground got me free from friend B who got it free of mate A, now my friend C saw that I got it and because it's a 78, the cylinder does not fit my 80 so he wants the cylinder and a piston for free, unfortunately has piston stuck, probably because it has run with cylinderhead leakage, two nuts are loose, but the piston is stuck ...


lördag 7 april 2018

Ian Arnold är på gång

Han har nu byggt en dummy på sin streamliner, den ska bara användas för testning och att lära sig att köra med, han är smart Ian till skillnad mot mig.
He has now built a dummy on his streamliner, it should only be used for testing and learning to drive with, he is smart Ian unlike me.

måndag 2 april 2018

En skitdag

Tappdjäveln har skurit, jag fick nästan slipa bort hela innan den lossnade. Reporna är enorma!
Visserligen ska hålet slipas upp en tiondel eller två men jag är deprimerad, dessutom har jag ryggskott.
The shaft has cut, I almost got rid of it all before it got loose. The damage is huge! Certainly, the hole is to be ground up a tenth or two but I'm depressed, and I also have back pain.