torsdag 16 augusti 2012

Seglivad kolv

Den till höger var väldigt seglivad, vi åkte tre gånger med den, jag blev lite övermodig till sist och försökte att åka 3 hela mile med men då kom hålet mitt uppepå, Jag började med att åka ner i några spår efter 1,5 mile och var tvungen att tippa av för hon började att svänga friskt, när jag kommit ur spåren så skickade jag på igen och hade 127 mph efter 2 mile och 129 efter 2 och en kvarts, sedan tyckte jag att eftersom avgastempmätaren bara hade 470 grader så trodde jag den skulle hålla en mile till så jag höll fullt en mile till men det gick inte, jag ska slå av när tempmätaren visar 500 grader har vi bestämt, men fan, när man tycker det går skapligt och man börjar att se nästa milemarkering och tempmätaren går över 500 så är det svårt att tippa av, jag slutade med 127 efter 3 mile, så i kväll bytte vi kolv för 5:e gången, Bertil Sollenskog har bara bytt 3 i sin SAAB, lite lite kan vi tycka,
The right was very tenacious, we went three times with it, I was a little overconfident at last and tried to go three whole mile with but then came the hole in the middle of the piston, I started to go down a few tracks after 1.5 mile and had to tip off she began to fichtailing, when I come out of the tracks, so I sent in again and had 127 mph for two miles and 129 for 2 and a quarter, then I thought that since the exhaust temp gauge only had 470 degrees so thought I would stay a mile to so I was fully a mile to but could not, I'll turn off when the temp gauge shows 500 degrees, we have decided, but hell, when you think it is tolerable and you start to see the next mile marker and temp gauge goes over 500, it's hard to tip off, I ended up with 127 for 3 miles, so tonight we changed the piston for the 5th time, Bertil Sollenskog has only changed three of its SAAB, some few, we think,

Lena Persson kom och hälsade på under förmiddagen och meddelade att hon har 2 rekord här nu och det är roligt att lite fler svenskar kommer över och försöker, det kan bli lite ensamt i depån som svensk.
I dag så blev det inga nya rekord för oss men cykeln står klar med lite högre komp och större munstycke, så morgon blir det att försöka att åka kvalificering och rerun efter varandra och vi får inte mycket tid mellan racen heller är vi rädd för, Jim och jag börjar att bli lite slitna nu, det har varit att kliva upp i ottan och jobba till till sena kvällen i 2 veckor nu, men vi klarar lätt en dag till, vi satt och pratade i kväll om hur mycket vätska vi hällt i oss i dag och jag tror jag har druckit mellan 4 och 5 liter och varit på toaletten en gång, så det är väldigt varmt med svart skinnställ här, men vem vill ha ett vitt? ja det var en från Gävle en gång som hade ett vitt tror jag.

Lena Persson came to visit this morning and announced that she has two records here now and it's fun to little more Swedes coming over and trying, it can get a little lonely in the pits as Swedish.
Today it became no new record for us, but the cycle is completed with a higher complication and larger nozzle, so tomorrow will be to try to ride the qualification and rerun after each other and we do not get much time between races nor are we afraid of, Jim and I'm starting to get a little worn now, it has been to get up early and work into the late evening for 2 weeks now, but we can handle one more day, we sat and talked tonight about how much fluid we poured into us in days and I think I have been drinking between 4 and 5 liters and the bathroom once, so it is very hot in black leather suit here, but who wants a white? yes it was from Gävle once had a white, I think.


Oljepölen under beror inte på läckage utan på en drumlig mekaniker som glömde att stänga oljekranen.
Oil puddle under is not due to leakage, but because someone had forgotten to turn off the oil tap.

2 kommentarer:

  1. Starkt jobbat Anders och resten av teamet. Mitt rekord är 3 nyp på samma träningslördag i Linköping det blev till att riva och hona med både saltsyra och brynen samt fila till kannan men tillslut så vart kolvspelet OK på gamla Albin. Vi följer med spänning hur Ni kämpar på andra sidan atlanten och impas av era rekord. Angående skinnställ så är det ju klart manligast med svart, fjolligt med vitt tycker jag. Kör Du fortfarande med det snygga njurbältet med stjärnan på?
    /Tomas

    SvaraRadera
  2. Du sade någåt där, njurbälet borde jag ha tagit med mig om inte annat så för att förbättra kroppshållningen. Jag tar det med nästa år.

    SvaraRadera