måndag 13 augusti 2012

NYTT REKORD!

Vi slog rekordet med 8 mile fast kolven skar 200 meter före målet, jag höll inne kopplingen och hoppades att det skulle räcka ändå. Vi hade 119,746 på slippen så nu har vi ett nytt rekord på 128,231, nu tror ni säkert att vi sätter oss ned och har det bra resten av veckan, men vi har jobbat hela dagen med cykeln, vi slutade vid 7.tiden i kväll och då hade vi bytt kolv, ändrat drevningen och ordnat så stackars ESO:n har fått lite luft också
We beat the record with eight miles the piston broke down 200 meters before the goal, I was holding the clutch and hoped it would be enough anyway. We had 119.746 on slippen so now we have a new record of 128.231, now do you secure that we sit down and have a good rest of the week, but we have been working all day with the bike, we stopped at 7.tiden tonight and then we changed the piston, changed gears and no child so poor ESO 's got some air also
Vi har flyttat ut de nedre panelerna så nu ser det bra ut , så här skulle jag ha gjort från början.
We have moved out of the bottom panels, so now it looks good, so I would have done from the beginning.

3 kommentarer: