lördag 30 juni 2012

92% Nitro

Den här streamlinjern kördes på 92% 1973, vi har vi bara kört på 62%  så vi kan nog öka halten av Djungeljuice en bit till i år.
Det skulle vara roligt att se hur deras förgasare såg ut.
This streamlinjer were run on 92% in 1973, we, we've only hit 62%, so we can increase the content of the Jungle Juice a piece for this year.
It would be fun to see how their carburetor looked.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar