onsdag 13 juni 2012

158 kr

Och då var det nya batterier i den nya fjärrkontrollen samt att Kjell blåste ur allt damm som smugit sig in överallt, inte illa!
$ 22 And when it was new batteries in the new remote control and Kjell blew out all dust that crept in everywhere, not bad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar