fredag 19 oktober 2012

Ser jag dum i huvet ut, eller?

Ett företag som vi handlar med på mitt jobb skulle sälja dessa vinkeljärnsbitar som är 25x25x3 och är 40 cm långa och de skulle ha 1200:- styck, då börjar till och med min chef att reagera så han gick till mig och undrade om jag kunde fixa det billigare- Jag åkte till min lokala vinkeljärnsförsäljare och slängde upp biten på disken och berättade att det tyska företaget skulle ha 1200:- för den lilla järnbiten som inte ens var målad. Då satt den lilla försäljaren på företaget och försökte trycka i mig att 1200:- var inte så dyrt, han trodde att de skulle räkna på vad det kostade om dom skulle tillverka biten, det här var inte bara att ta ett vinkeljärn hur som helst, nej det var inte ens ett vinkeljärn det var en 3mm plåt som är bockad 90 grader. Jag måste se ut at vara dum i huvet! Jag köpte 15 meter vinkeljärn för 350 kronor. Hur räknar han som prissatte den här järnbiten?
A company that we deal with at my job were to sell these angle iron pieces that are 25x25x3mm and is 40 cm long and they would have $ 190 each, which begins even my boss to react so he went to me and asked me if I could fix it cheaper-I went to my local angle iron salesman and threw up the piece on the counter and told me that the German company would have $ 190 for the small iron piece that was not even painted. Then put the little salesman at the company and tried to push in me that $ 190 was not so expensive, he thought they would figure out what it cost if they would manufacture the piece, this was not only to take an angle iron anyway, no there was not even a bracket there was a 3 mm plate which is bent 90 degrees. I have to look at being stupid! I bought 15 feet for $ 20. How expects those priced this piece of iron?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar