måndag 17 september 2012

Bilspeedway

 En kväll i Seattle tog vi ledigt och åkte och tittade på bilspeedway, de här bilarna var fränast med sina enormt stora och fula vingar på taket, Vingen gjorde att dom får ett otroligt fäste runt i krokarna, banan var en jordbana på mellan 400 och 500 meter tror jag, tyvärr går tävlingsbilar sönder allt som oftast så det blev mycket stoppande av heaten.
One night in Seattle, we took off and went and looked at the car speedway, these cars were strange with its huge and ugly wings on the roof, wing did they get a huge mount around the hooks, the track was an orbit between 400 and 500 meters I think, unfortunately, race cars break every so often so it was much stopping heats.
Banan var nedsänkt i marken så utanför sargen var det uppfyllt med jord, inga luftstaket här inte. Det gick inte att sitta i kurvorna för det sprutade så mycket jord och småsten upp på läktaren. Är du i USA någon gång, försök att se dragracing och det här.
The track was lowered down to the ground outside the fence, it was filled with soil, no air fences here. I could not sit in the curves for the extruded as much soil and pebbles up in the stands. Are you in the U.S. at some point, try to see drag racing and this.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar