torsdag 4 maj 2017

Två klämmor

Skidorna måste ha en fjäder i framkant så de inte sätter i brättan först i saltet, jag byggde två klämmor som jag klämmer fast på stödbenen.
The skis must have a spring at the front so they do not put in the broth first in the salt, I built two clamps as I clamped on the support legs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar