söndag 28 maj 2017

Locket på!

Jag känner redan saknad, 2 timmars borrande och gängande så sitter det fast. Sedan måste jag nog väga lådorna också, jag införskaffade en 300kg hängvåg från Biltema, hoppas den räcker. Det känns riktigt jobbigt att lägga på sista locket för jag är så rädd att glömma att lägga ned viktiga saker som inte kan köpas i USA.

I feel already missing, 2 hours drilling and threadling, it's stuck. Then I'll have to weigh the boxes too, I acquired a 300kg hanging scale from the auto parts store, hope it's enough. It's really hard to put on the last cover because I'm so afraid to forget to put down important things that can not be bought in the United States.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar