söndag 14 augusti 2016

Vi klarade ett nytt rekord i APS-PF 350ccc

Men det här rekordet blev lite konstigt. Körningen gick bra, kolven skar igen 100 meter från mållinjen men det tappade vi inte mycket på, den gick bra tills dess...
Det nya rekordet blev 110mph, det gamla var 101mph.

But this record was a little strange. The run went well, piston get stucked back 100 meters from the finish line but we did not lose much, it went well until ...The new record was 110mph, the old was 101mph.
Doug vår vän som inser att han kan ha fel.
Doug our friend who realizes that he may be wrong. 
 Derek McLeish,, jag erbjöd honom en puss när han räddade vårt rekord, men han ville ha de den...

Derek McLeish,, I offered him a kiss when he saved our record, but he did not want it ...

2 kommentarer: