måndag 15 augusti 2016

I dag var en skitdag, men ändå inte

Vi satt ihop motorn och insprutningen, täckte alla ledningar med brandsäker slang och provstartade den, den låter verkligen rapp med 85% nitro, sedan skulle vi klassa om den till en 650cc, då upptckte vi ett läckage i huvudtanken. Det var bara att riva igen och täta med JB Weld, nya tag i morgon.


We put together the engine and fuel injection, covered all the lines with fireproof hose and test started, it sounds really rap with 85% nitro, then we would classify it into a 650cc when we discovered a leak in the main tank. It was just to unscrew the back and seal with JB Weld, we fight on tomorrow.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar