tisdag 18 april 2017

Organdonator

Min första motor som jag var över med för 9 år sedan och som jag kanske tänkte bygga om till landsvägsmotor fick släppa till magneten i kväll till 350cc-motorn. Tidigare i afton var jag och budade på en likadan motor, det budet får jag nog dra tillbaka och bygga nästa räjsmotor av organdonatorn.
My first engine I was to America, 9 years ago, and maybe I was going to build on the country road engine had to drop to the magnet in the evening to the 350cc engine. Earlier in the evening I was and bid on the similar engine, the commandment I probably withdraw and build next racing engine of the organ donor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar