söndag 2 april 2017

Minimalistisk släpvagn

Efter maximal lättning väger den 40 kg, den hade kunnat varit smalare, men jag har räknat ut att fyrkanten kan tjänstgöra som botten på lådan till motordelen, den i mitten alltså. Allting går att ta isär i småbitar, axeln var homogen så den ersattes av ett rör. En dollyfunktion med en styrstolpe som Lage Svensson ägt och en GM-ram från Bosse Brolin kommer att fullborda bygget.
After the maximum take-off weight 40 kg, it could have been narrower, but I've figured out that the square can serve as the bottom of the box to the motor section, the middle then. Everything can be taken apart in pieces, the shaft was homogeneous as it was replaced by a tube. A dolly function with a control pole Lage Svensson owned and a GM frame from Bosse Brolin will complete the construction.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar