måndag 13 augusti 2018

Det går så där i år

Det mesta har strulat hittills, det började med bakbromsen, växelvajrarna, fallskärmsvajern, huvudbrytaren, kranen till nitron, ja det mesta som kan strula har gjort det. Vi har i alla fall åkt 114 mph så vi står i Impund nu och väntar på att få köra en re-run i morgon bitti.
Most of it has been harsh so far, it started with the rear brake, gearshifts, parachute wire, main switch, crane to nitron, yes, most of them can do it. At least we have traveled 114 mph so we are in Impund now waiting to run a re-run tomorrow morning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar