lördag 10 februari 2018

Snillen spekulerar

 Uno och Leif hälsade på idag, trevligt! Resonemanget handlade mest hur vi ska få toppen tät med mycket nitro. När de åkt kom jag på en ytterligare idé, om jag kapar av pyramidringen och klämmer ihop den till 88mm så blir det enklare att svarva, vad tycker ni om det?
En ytterligare idé som Leif kläckte var att svarva en kant som skär in i toppen längst upp på cylinderfodret, inte heller en dum idé
Annars så fick jag till överdelen på vingen, i morgon väntar underdelen.
Uno and Leif visit today, nice! The reason was most about how to get the cylinder head not leaking with a lot of nitro. When they went home, I came up with an additional idea, if I cut the pyramid ring  to 88mm, making it easier to manufacture, what do you think about it?

Another idea that Leif hatched was turning an edge cutting into the top at the top of the cylinder liner, nor a stupid idea

Otherwise, I got to the top of the wing, tomorrow is waiting for the bottom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar