måndag 6 juni 2016

Dubbelvajer

Den där båtvajern som jag byggde först är borta nu, det får bli 2mm dubbelvajer istället, idag färdigställdes fästena.
That boat wire as I built the first is gone now, it  be 2mm twin cable instead, today completed the brackets.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar