söndag 4 december 2011

Man ska int klaga

Jag börjar att få samma känslor som när jag byggde den gamla cykeln, jag kan inte svetsa inomhus på FMCK för då går brandlarmet, så det blir att stå ute i mörkret, pinande blåst och skyddsgasen blåser bort, med pannlampa som enda belysning, det är inte så kallt nu i alla fall och inte regnade det heller, ställningen bak blev bra. En till fördel med att frysa är att man jobbar fort.

I'm starting to get the same feelings as when I built the old bike, I can not weld inside the FMCK because then goes the fire alarm, so it will stand out in the darkness, strong winds and protective gas is blown away, with head lamp as the only illumination, it is not so cold now anyway and not raining either, pipes back was good. One advantage of freeze is that you work quickly.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar