söndag 20 februari 2022

Åren går...


 Säkerhetsbältet är 5 år nu och måste tillbaka till Straud för kontroll, det var bara tur att Ian skickade en fråga om det annars har jag nog klantat till det och kommit till Bonneville med ett bälte som inte var godkänt.

The seat belt is 5 years old now and must be returned to Straud for control, it was just luck that Ian sent a question about it otherwise I probably came to Bonneville with a belt that was not approved.

torsdag 16 december 2021

Jim håller rosten borta


 Trehjulingen ser bra ut, alla vajrar fungerar. Det beror nog mycket på att trailern får stå under tak och Jim sköter om byten av torrbollar så luftfuktigheten hålls låg.

The tricycle looks good, all wires work. It probably depends a lot on the trailer being allowed to stand under a roof and Jim takes care of changing dry balls so the humidity is kept low.

lördag 20 november 2021

Det kan bli bara Edstugabor nästa år

 2 nya mekaniker har anmält sitt intresse, det kan bli Edstuga Racing nästa år!

Själv åker jag över i början av december för att slipa rost och laga buss


2 new mechanics have registered their interest, it could be Edstuga Racing next year!
 I myself go over in the beginning of December to grind rust and fix the bus


söndag 3 oktober 2021

Milspåret blir längre och längre varje år

 Men vad gör man inte för att få plats i sittbrunnen i trehjulingen nästa år

The mile track gets longer and longer every year. 

  But what do you not do to fit in the cockpit of the tricycle next year

måndag 28 juni 2021

USA är öppet igen!

 https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a--andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Nu gäller det att hitta mekaniker! 

Helst lite halvgamla som har fått sprutorna...

Och som kan tänka sig att sova i bussen några dagar då jag inte vågade boka hotell...


lördag 5 juni 2021

Andra på tisdag

 Nu gäller det att få tillträde till USA också, fan vet hur det här slutar....